Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Matfei (Samknulov), episcop de Shuya și Teykovo

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Matfei (Samknulov), episcop de Shuya și Teykovo
Versiune pentru tipar
2 decembrie 2016 17:32

La 2 decembrie 2016, de ziua pomenirii sfântului ierarh Filaret, mitropolitul Moscovei, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârşit Dumnezeiasca liturghie în catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, şi a condus hirotonia arhimandritului Matfei (Samknulov) în treapta de episcop de Şuya şi Teykovo (Mitropolia de Ivanovo). După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxă Ruse l-a îndrumat pe episcopul Matfei pentru slujire şi i-a înmânat toiagul arhieresc.

Preasfinţite episcop Matfei!

„…Har, milă, pace, de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru” (1 Tim. 1:2), care te-a învrednicit la Liturghia de azi cu ajutorul rugăciunii soborniceşti a Bisericii, a punerii pe capul tău a Sfintei Evanghelii şi a mâinilor arhiereilor ca să primeşti darul Lui nespus de mare (2 Cor. 9:15) a Duhului Dătător de Viaţă şi Mângâietor.

Încă recent nici nu te-ai gândit la o astfel de slujire înaltă şi în puterea forţelor te nevoiai în treapta de preot, îndeplinind ascultările încredinţate ţie de Ierarhii Bisericii, însă Preaînţeleptul Stăpân a privit la tine şi te-a chemat la lucrarea apostolească, aidoma cum la chemat pe vameşul Levit, numit Matei, al cărui nume ţi s-a dat la tundere, prin cuvintele „vino după Mine!” şi el a lăsat totul, s-a sculat si a mers după El (Lc. 5:27-28).

„Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8:34), spune Domnul. Fiindcă doar atunci ne vom face cu adevărat purtători ai Duhului lui Dumnezeu, când, după cuvântul Apostolului, [vom putea spune:] „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine” (Gal. 2:19).

Fără urmă de îndoială îţi voi spune că slujirea arhierească este calea de jertfire de sine şi uitare de sine, calea bucuriei şi suferinţei în comun cu apropiaţii de dragul mântuirii lor.

În ce constă lucrarea episcopală? În osteneala grea de zi cu zi care include în sine şi activitatea administrativă, şi de luminare, şi grija pentru construcţia bisericilor lui Dumnezeu, precum şi purtarea de grijă pentru viaţa parohială şi liturgică în eparhie, grija pentru susţinerea celor scârbiţi şi aflaţi în nevoi, pentru atragerea la Biserică a generaţiei tinere. Dar indiferent de gradul de ocupare a ta şi a agendei de lucru, niciodată să nu uiţi că lucrul primordial pentru episcop este aflarea în faţa tronului Atotţiitorului, mijlocirea în rugăciune pentru apropiaţi şi depărtaţi în timpul săvârşirii Dumnezeieştii Liturghii. Anume împărtăşirea sobornicească cu Trupului şi Sângele lui Hristos îţi oferă posibilitatea ţie şi păstoriţilor încredinţaţi ţie împreună cu noi să slăvească preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După cuvântul Sfântului Sfinţitului Ignatie Purtătorul de Dumnezeu „doar acea Euharistie este considerată dreaptă, care se săvârşeşte de episcop sau de cei cărora el singur le-a transmis aceasta” (Scrierile bărbaților apostolici. Epistola către Smirneni). Aceste cuvinte vorbesc despre rolul–cheie, central al episcopului în lucraea iconomiei Domnului, în zidirea Bisericii lui Hristos. De aceea te chem să-ţi alegi în calitate de împreună-lucrători preoţi şi diaconi râvnitori, deoarece „secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini” (Mt. 9:37). Ei vor fi pentru tine ajutători buni ca tainele bisericești să fie săvârşite corect în bisericile eparhiei tale, ca să se efectueze activitatea de misionarism şi catehizare, să fie realizat un lucru activ în rândul generaţiei tinere.

Trebuie să atragi o atenţie deosebită educării tineretului care întotdeauna era o componentă importantă a misiunii bisericeşti. Oamenii tineri, cufundaţi în lumea virtuală, deseori pierd sentimentul realităţii, sunt atraşi prea mult de reţelele de socializare şi nu observă cerul şi pământul creat de Dumnezeu în toată frumuseţea lor. Este în puterea ta ca ei să se împlinească în sânul Bisericii, ca să-şi descopere capacităţile, atrăgându-i la participare în activitatea parohială şi eparhială, în multiplele proiecte, acţiuni sociale, masterclass-uri etc. Anume participând la activitatea de voluntariat, ajutând în mod real celor apropiaţi ei vor putea simţi bucuria unei atare slujiri şi, ceea ce este cel mai important, să capere repere fundamentale moral-duhovniceşti şi culturale în viaţă.

Prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse eşti trimis în Eparhia de Şuya pe care o cunoşti bine din activitatea ta de mai înainte. Aici s-au săvârșit hirotoniile tale în treaptă de diacon şi cea de preot, aici ai căpătat experiența valoroasă a slujirii păstoreşti, ai îndeplinit diverse ascultări responsabile, ai căpătat îndemânări necesare pentru lucrul administrativ şi parohial.

Pe acest tărâm bisericesc s-au nevoit destul de mulţi arhipăstori, în special arhiepiscopul nou hirotonit Amvrosii (Şciurov), mitropolitul titular de Ivanovo-Voznesensk şi Viciuga Iosif şi mitropolitul de Astrahan şi Kamyzeak Nicon. Fii continuatorul ostenelilor lor sârguincioase în via lui Hristos. Rămâi în coeziune de gânduri şi conlucrare cu şeful mitropoliei Preasfinţitul Iosif şi să ţii minte că încă multe rămân de făcut. Menţine şi susţine bunele relaţii cu organele puterii locale, cu reprezentanţii instituţiilor obşteşti. Efortul comun al tuturor oamenilor de bună credinţă creează un tărâm benefic pentru propovăduire şi recepționare a Evangheliei, ceea ce îţi va permite să-ţi multiplici păstoriţii, încredinţaţi ţie de Mântuitorul.

Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său (Fapte 20:28).

Fie ca Atotţiitorul să-ţi dea milele Sale bogate şi ajutorul Său  darnic în lucrarea îndrumării arhipăstoreşti a oilor cuvântătoare ale lui Hristos spre mântuirea lor. Acum primeşte acest toiag arhipăstoresc şi din plinătatea darurilor primite de tine dă binecuvântare poporului lui Dumnezeu, care împreună cu noi s-a rugat pentru trimiterea ţie a slujirii arhiereşti neprihănite. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Albaneze cu prilejul zilei onomastice

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Bulgare cu prilejul zilei onomastice

Mesajul de felicitare al Snctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Sadâr Japarov cu prilejul alegerii în funcția de Președinte al Kârgâziei

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat compozitorului Raimonds Pauls cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor de state ale țărilor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată

Mesajul de felicitare cu prilejul Nașterii Domnului al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către telespectatori cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat președintelui companiei „Norilskiy nickel” Vladimir Potanin în legătură cu aniversarea a 60 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat stareței metocului din Moscova al Mânăstirii de Piuhtița egumena Filareta (Smirnova) cu prilejul anuversării a 85 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat ministrului culturii al Rusiei Olga Liubimova cu prilejul zilei de naștere