Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșită în ziua dumnezeiescului praznic al Nașterii Domnului

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșită în ziua dumnezeiescului praznic al Nașterii Domnului
Versiune pentru tipar
7 ianuarie 2017 21:57

În seara zilei de 7 ianuarie 2017, de sărbătoarea Naşterii Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârşit Vecernia Mare în catedrala sobornicească „Hristos Mântuitorul” din or. Moscova. După încheierea slujbei dumnezeieşti Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către credincioşi cu un cuvânt de învăţătură.

Înaltpreasfinţiile şi preasfinţiile voastre! Iubiți părinţi! Maici egumene! Fraţi şi surori!

Vă felicit din inimă pe toţi încă odată cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului. Vă mulţumesc, vlădica mitropolit, pentru cuvintele Dumneavoastră calde. Când ne adunăm toţi împreună în catedrala sobornicească, în special în ziua Sfintelor Paști sau a Naşterii Domnului, în chip vădit se arată sub aceste bolţi Biserica oraşului Moscova. Slujbele soborniceşti poartă în sine o putere foarte mare, deoarece aici se multiplică rugăciunea fiecăruia. Aici, după obiceiul vechi, care se trage din vremurile apostoliceşti, se uneşte în jurul episcopului poporul lui Dumnezeu şi se săvârşeşte rugăciunea care se ridică din inimi curate către tronul lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Naşterii lui Hristos este sărbătoarea unei minuni şi nu în zădar noi auzim de această sărbătoare Prochimenul  mare: „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni!”. Într-adevăr, Dumnezeu face minuni. Minune s-a săvârşit la naşterea în peştera din Betleem şi întreaga viaţă a Domnului a fost o minune! Putem spune că această minune continuă în viaţa Bisericii. Dar ce poartă în sine această minune? Ea poartă în sine biruinţa principiului Dumnezeiesc asupra păcatului omenesc.

Probabil că cineva va spune: „Nu este tocmai aşa. Este suficient să ne aducem aminte de paginile groaznice ale istoriei care au fost după naşterea lui Hristos. Unde este aici minunea? Unde este aici puterea lui Dumnezeu?” Dar nu în zădar noi am rostit şi alte cuvinte: „Iisuse, venind Tu, puterea diavolului a slăbit şi oamenii asupra lui s-au întărit”. Puterea lui Dumnezeu se arată în oameni – în faptul că ei transmit această putere lumii înconjurătoare. Fiecare om, deschis către Dumnezeu cu inima şi mintea, devine arma minunii lui Dumnezeu. Uneori este greu să deosebeşti tabloul sau unele obiecte de la o distanţă mică. Tot aşa şi nouă ni se pare că nu se întâmplă nici un fel de minuni şi nu există victoria  vizibilă a lui Dumnezeu în istorie, nu este biruinţa binelui asupra răului. Deoarece răul acoperă vederea, însă aceasta se întâmplă anume din cauza că de cele mai dese ori avem un alt punct de vedere, prin care se poate vedea prezenţa lui Dumnezeu în lume şi biruinţa principiului Dumnezeiesc asupra principiului păcătos uman.

Noi am păşit în aniversarea de o sută de ani de la evenimentele tragice ce au avut loc în istoria Patriei noastre. Din acel an s-a început închiderea masivă a bisericilor, batjocura relicvelor sfinte, asasinarea clerului şi a poporului credincios. Pământul Rusiei s-a înroşit de sângele vărsat şi la urma urmei aproape că au fost şterse orice semne ale religiozităţii poporului. Probabil, martorii acelor evenimente, privind la ele de la distanţă mică, nu puteau vedea prezenţa lui Dumnezeu în istorie şi mulţi spuneau: „Doamne, unde eşti?” – atunci când aruncau în aer această catedrală sobornicească, când închideau Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie, când profanau sfintele moaşte, când împuşcau clerici şi credincioşi. Probabil că nu un singur om Îl întreba pe Dumnezeu: „Unde eşti?” – şi nu vedeau minunea lui Dumnezeu.

Dar după scurgerea unui veac putem arunca o privire sub un alt unghi de vedere asupra la toţi aceşti ani trecuţi. Astăzi noi stăm în catedrala renăscută „Hristos Mântuitorul”. Mii şi mii de biserici au fost construite, încă mii de biserici se construiesc, dar ceea ce este principal, poporul vine la credinţă şi noi începem să înţelegem că deloc întâmplătoare au fost acele pagini în istoria Patriei noastre. Taina lui Dumnezeu nu ni se descoperă în măsură deplină – de ce poporul nostru a mers pe acele drumuri sângeroase, de ce a fost adusă o jertfă atât de mare, însă faptul că secolul se încheie cu arătarea slavei Domnului, este mărturia minunii lui Dumnezeu. Anume acea minune care a pus începutul următoarelor minuni – minunea arătată în peştera din Betleem, minunea reflectată în viaţa, slujirea, moartea pe cruce şi învierea Domnului şi Mântuitorului nostru, minunea, reflectată în întreaga istorie de 2000 de ani a Bisericii – ni se arată azi, oamenilor veacului al XXI- lea. Noi vedem urma lui Dumnezeu, prezenţa lui Dumnezeu în istoria omenirii. Iar aceasta semnifică că Domnul ne oferă ajutorul Său, ca noi să ne întărim în credinţă.

Poporul nu a avut acest ajutor în momentele de grele încercări. Bineînţeles, mulţi au păstrat credinţa în inimă, dar pentru mulţi cele întâmplate erau de neînţeles. Domnul ne-a arătat mila Arătării Sale în istoria umană. De aceea Biserica noastră şi toţi credincioşii poartă o responsabilitate deosebită. Noi purtăm responsabilitatea pentru ca niciodată să nu se mai repete în istoria noastră lepădarea de Dumnezeu, ca puţin câte puţin să renască credinţa în inimile oamenilor, ca să se restabilească chipul Sfintei Rusii. Noi credem că Domnul ne va ajuta să trecem acea parte din cale pe care trebuie să o trecem, întărindu-ne propria credinţă şi credinţa în inimile apropiaţilor noştri.

Cuvântul meu se adresează în mod special către episcopat, către clerul oraşului Moscova, către activiştii noştri mireni, tineretul nostru, care azi munceşte umăr la umăr cu clericii, ajutând oamenilor, în special tinerilor, să privească sub un alt unghi, dar şi sub acel unghi pe care îl dă Domnul fiecăruia în viaţa lui. Aceasta se întâmplă atunci când omul îşi deschide în faţa lui Dumnezeu mintea şi inima, pentru ca prezenţa lui Dumnezeu să devină reală şi în viaţa personală, şi în istoria omenirii. Dea Dumnezeu ca şi clericii noştri să fie în stare să muncească fără preget, fără a-şi precupeţi forţele, pentru ca puterea credinţei să fie căpătată de milioanele de concetăţeni şi compatrioţi  de ai noştri.

Domnul ne cheamă la o slujire deosebită într-un timp deosebit. Nădăjduind în mila Lui, cu smerenie, dragoste şi curaj trebuie să parcurgem calea propusă, întărind în noi înşine şi în păstoriţii noştri credinţa şi dragostea către Dumnezeul Care face minuni. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 24-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 23-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 22-a după după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serghie de Radonej

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Înălțării Crucii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Severnoe Butovo, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 14-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Veshneaki, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfinților Binecredincioșilor cneji Daniel al Moscovei și Alexandru Nevski după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mânăstirea stavropighială „Sfântul Daniel”