Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Soborului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Liturghia săvârșită în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Soborului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Liturghia săvârșită în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova
Versiune pentru tipar
8 ianuarie 2017 22:43

La 8 ianuarie 2017, de sărbătoarea Soborului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârşit Dumnezeiasca Liturghiei în catedrala Patriarhală „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova. După încheierea slujbei dumnezeieşti Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu un cuvânt de învățătură.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Iubiți părinţi, fraţi şi surori!

Vă felicit pe toţi cu prilejul celei de a doua zile a Naşterii Domnului. Astăzi  pomenim familia după trup a Domnului şi Mântuitorului, a celor care au fost alături de El – Iosif Logodnicul, Iacob care a devenit primul episcop al Ierusalimului, precum şi împăratul psalmist David, de la care se trage după trup neamul Mântuitorului. În această zi de obicei înălțăm rugăciunea pentru întărirea vieţii familiale.

Domnul creştea ca personalitate şi căpăta educaţie fiind înconjurat de oamenii ce Îl iubeau, care alcătuiau familia Lui. În familie El învăţa deprinderi de viaţă, inclusiv deprinderile de comunicare cu oamenii. Şi dacă Însuşi Fiul lui Dumnezeu a trecut prin şcoala familiei, şcoala dragostei de familie, aceasta subliniază semnificaţia valorilor netrecătoare din familie. Astăzi, când aceste valori sunt supuse provocărilor, când se formează relaţiile sociale care pun familia deloc pe locul întâi, când factorii ideologici deseori schimbă însăşi natura relaţiilor familiale, noi trebuie să ne rugăm şi să muncim deosebit de sârguincios pentru a păstra familia.

Ce fel de valoare are familia? În familie omul creşte şi devine personalitate. Familia este şcoala relaţiilor interumane, este şcoala educării sentimentelor umane, principalul dintre care este dragostea. Anume în familie este prezentă dragostea adevărată. Oamenii vieţuiesc cot la cot şi, e firesc, că viaţa în comun poate genera încordare şi chiar conflicte, dar dacă valoarea principală a familiei este dragostea, atunci dragostea acoperă totul. Ea slăbeşte urmările negative ale conflictelor şi devine principalul reper în viaţă, scopul principal al omului ce se educă în familie. Concomitent familia este şi un grad extrem de înalt al responsabilităţii părinţilor pentru relaţiile dintre ei înşişi, deoarece dacă aceste relaţii sunt supuse eroziunii, familia se va destrăma. Puterea decisivă care uneşte familia este dragostea dintre soţ şi soţie, iar dacă această dragoste dispare, atunci se năruie şi familia. Despre ce fel de şcoală a evlaviei, dragostei, ajutorului reciproc şi solidarităţii putem vorbi, dacă părinţii s-au despărţit şi au distrus familia?

Astăzi asupra familiei se exercită cu adevărat o presiune foarte mare. Se creează o pseudocultură, întunecată, distructivă şi tinerii sunt educaţi în înţelegerea că familia poate fi creată cândva, mai târziu. Au apărut rătăciri foarte periculoase, de pildă, că de la bun început se poate pur și simplu de trăit împreună. Şi ca urmare se ajunge la faptul că omul distruge capacitatea sa de a iubi altă persoană cu o dragoste adevărată şi nu îţi mai ajung puteri ca să duci viaţa alături de altcineva, împărtăşind bucuriile şi depăşind scârbele. Nu mai ajung puteri nici pentru educarea copiilor, nici pentru propriul sacrificiu faţă de soţie şi copii, deoarece se formează un mod de viaţă doar pentru sine. Anume aşa procedează în ziua de azi şi bărbaţii, şi femeile, creându-se impresia că familia este o oarecare instituţie învechită, care în condiţiile contemporane nu mai funcţionează. Dacă aceste idei false, periculoase, păcătoase vor distruge cu adevărat familia, viitorul neamului omenesc va deveni incert, deoarece în familie se pune fundamentului moralităţii omului, se formează idealurile, se dobândeşte în practică dragostea pentru aproapele, prima experienţă a sacrificiului şi înfrânării, fără de care nu există dragostea.

Pomenind familia Domnului şi Mântuitorului – pe Preacurata Maica Sa, pe Logodnicul Iosif, pe Iacob, primul episcop al Ierusalimului – noi înălțăm rugăciuni către Domnul pentru întărirea familiei în condiţiile actuale de viaţă, extrem de periculoase. Noi credem că sentimentul moral, pus de Dumnezeu în firea omenească, va opune rezistenţă tuturor încercărilor de a distruge valorile familiale. Noi vedem că totuşi familia se păstrează, în pofida unei presiuni extrem de puternice, în special în anumite ţări şi cum oamenii se opun oricăror încercări de a distruge relaţiile familiale.

Să ne rugăm Domnului ca familia să rămâne intangibilă, ca nici un fel de puteri întunecate să nu distrugă această sfântă comunitate de oameni. Să ne rugăm şi pentru educaţia generaţiei tinere. Sarcina maturilor este de a transmite copiilor şi nepoţilor o atitudine corectă faţă de familie, să îi educe într-o aşa înţelegere a dragostei, care să îi aducă la o viaţă cu adevărat fericită, la relaţii trainice şi sănătoase. Fie ca Domnul să păzească copiii noştri, tineretul nostru şi să le ajute să creeze familii puternice sănătoase. Să ne rugăm şi pentru acei care nu au putut păstra familiile, cine a trecut printr-o încercare straşnică – divorţul, cine suferă de pe urma înstrăinări dintre părinţi şi copii şi să sperăm că pentru rugăciunile noastre neputincioase şi datorită eforturilor noastre comune se va păstra şi familia, şi dragostea, iar generaţiile ulterioare vor accepta mărețele tradiţii care urcă la Însuşi Dumnezeu, căci după voinţa Lui şi după planul Lui a fost fondată comunitatea oamenilor pe care noi o numim familie. Fie ca Împărăteasa Cerului să acoperă cu acoperământul Său familiile, părinţii şi copiii voştri. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie