Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Alocuțiunea Sanctităţi Sale Patriarhul Chiril la deschiderea plenarei Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse

Alocuțiunea Sanctităţi Sale Patriarhul Chiril la deschiderea plenarei Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
23 ianuarie 2017 11:12

La 23 ianuarie 2017, în Sala soboarelor bisericești a catedralei „Hristos Mântuitorul”, și-a deschis lucrările plenara Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse. Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a adresat către cei prezenți cu o alocuțiune la ședința de deschidere a plenarei.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre, cinstiți părinți, maici egumene, iubiți frați și surori!

De la plenara precedentă a Adunării Intersobornicești au trecut doi ani, la care aș vrea să le fac anumite totaluri.

În ianuarie 2015 plenara Adunării Intersobornicești a recomandat pentru discutarea la Sobor documentul „Cu privire la participarea credincioșilor la Euharistie”. Acest document a fost aprobat de Consfătuirea Arhierească în același an 2015, iar apoi a fost aprobat la Soborul Arhieresc în februarie 2016. Încă două documente pe care le-am discutat împreună cu voi la plenara din 2015 și referitor la care au fost înaintate un șir de amendamente, în timpul ce s-a scurs au trecut prin discuție publică general-bisericească. Este proiectul concepției Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la învățământ și proiectul dedicat problemelor economiei. În urma acestei discuții ambele proiecte au fost îndreptate iarăși spre revizuire.

Încă un document, al cărui inițial proiect a fost discutat la plenara trecută, a fost supus unei redacții profunde, inclusiv pe baza totalurilor plenarei. Este un document, dedicat atitudinii Bisericii față de starea actuală a culturii și artei. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în anul curent noul proiect va fi publicat pentru discuție.

În anii 2015 și 2016 comisiile Adunării Intersobornicești au pregătit 24 de proiecte ale documentelor. Recent au fost prezentate pentru discuție două proiecte la următoarele teme: „Acatistul în viața Bisericii” și „Profesiile compatibile și incompatibile cu preoția”. Pe lângă aceasta, referitor la unele documente, după o studiere atentă a lor, s-a luat hotărârea de a nu le prezenta la o discuție publică general-bisericească, dar a le îndrepta pentru folosire în instituțiile sinodale. Este vorba de documentele referitoare la activitatea curentă a departamentelor sinodale și eparhiale. Ca pildă voi numi următoarele texte: „Principiile înfăptuirii grijii bisericii față de persoanele în vârstă” sau documentul „Cu privire la măsurile de utilizare eficientă a potențialului clerului cu o pregătire fundamentală teologică”. În sfârșit, un șir de documente, elaborate în comisiile de profil, sunt studiate în comisiile de redactare.

Iubiți vlădici, părinți, frați și surori, suntem în al optulea an de muncă a Adunării Intersobornicești, a cărei activitate practică a început cu aprobarea primei ordine de zi la Prezidiu în data de 29 ianuarie 2010. În această perioadă puterea bisericească supremă a aprobat circa 40 de documente, la a căror formulare au participat membrii Adunării Intersobornicești. Eu vă mulțumesc tuturor pentru osteneli și contribuția făcută la desfășurarea vieții bisericești în cel de al doilea deceniu al secolului al XXI-lea. O recunoștință deosebită o exprim  Înaltpreasfințitului mitropolit Iuvenalii, comisiei pe care o conduce, unica la momentul actual care a închis pe deplin ordinea zilei, cercetând toate temele care i-au fost însărcinate.

Voi aminti că la baza creării Adunării a fost pusă ideea necesității unei discuții competente intrabisericești pe marginea temelor actuale pentru Biserică. Însă odată cu trecerea timpului, Adunarea Intersobornicească a început să fie recepționată doar în calitate de un grup de experți, care pregătește deciziile sobornicești sau sinodale. Acest lucru este  condiționat, inclusiv, de circumstanțe pragmatice. Este vorba că primul rezultat real al activității Adunării Intersobornicești a fost adoptarea de către Soborul Arhieresc în anul 2011 concomitent a șapte documente, create la Adunare (sunt mai bine de o jumătate din documentele Soborului menționat). Este un rezultat bun, de fapt, și el a fost interpretat în sensul că funcția aproape unică a Adunării este perfectarea documentelor sobornicești.

Cu timpul, o parte din agenda de lucru a Adunării Intersobornicești a început să fie corelată cu activitatea curentă a instituțiilor sinodale. Au început să apară documente ale Adunării, care detaliază activitatea departamentelor sinodale, ce poartă aproape un caracter tehnic, care sunt în felul lor indicații metodice și nu conțin principii conceptuale. Unele instituții sinodale, folosindu-se de formatul comisiilor Adunării Intersobornicești, au început să promoveze proiecte ale documentelor, care erau determinate nu de actualitatea general-bisericească, dar de necesitățile intradepartamentale. În același timp, instituțiile sinodale sunt capabile în ziua de azi să se asigure pe sine cu astfel de materiale în mod independent, fără ajutorul Adunării Intersobornicești, în ale cărei sarcini nu intră elaborarea documentelor ce poartă un caracter tehnic.

Toate acestea nu înseamnă că Adunarea Intersobornicească și-a încheiat misiunea. Din contra, astăzi, în ordinea de zi a organului nostru consultativ, trebuie incluse problemele care cer o apreciere conceptuală din partea creștinilor ortodocși. Unele din aceste teme deja se află la discuții în comisii - de pildă, tema „Principiul teologic prin prisma problemelor de bioetică”. Astfel de teme profunde trebuie să fie mai multe în ordinea noastră de zi. Voi repeta cuvintele, spuse de mine la plenara din anul 2012: „Contribuția intelectuală a membrilor organului consultativ intersobornicesc al Bisericii Ortodoxe Ruse nu se reduce doar la crearea unor documente de regulament. Mai mult ca atât, apariția lor este rodul unei activități intense de cercetare, efectuate de comisiile Adunării. Fără atragerea cercurilor largi de experți și conștientizarea anumitor procese existente în viață, ar fi imposibilă crearea materialelor care ar contribui la transformarea Bisericii”.

Adunarea Intersobornicească este chemată să fie expresia caracterului sobornicesc în Biserica noastră. Anume din aceste motive, după cum mi se pare, trebuie să atragem o atenție deosebită azi la organizarea discutării problemelor actuale care îngrijorează în mod real pe enoriașii ortodocși. O astfel de activitate nu exclude o discuție îndelungată, uneori chiar timp de mai mulți ani, orientată spre apropierea diferitor puncte de vedere, existente în societatea bisericească. Această activitate poate cere organizarea unei discuții largi dintre Biserică și societate prin intermediul efectuării de seminare, întâlniri, convorbiri, discuții publice (atât reale, cât și online), însoțite de publicații de expertiză, de interviuri, rapoarte. Este necesar a atrage în aceste discuții și eparhiile. Organizarea acestui proces de lucru trebuie să fie efectuată de comisii și să intre în obligațiile președinților lor. Mersul unei atare discuții largi va arăta dacă este necesară crearea proiectului documentului sobornicesc la vreo temă anumită sau nu. Un exemplu al faptului cum discutarea pe parcursul a mai multor ani a dus la crearea unor texte importante este documentul, aprobat deja de Soborul Arhieresc, cu privire la pregătirea pentru Euharistie, precum și două documente care sunt aduse spre discuție la plenara actuală: documentul cu privire la monahism și documentul cu privire la aspectele canonice ale căsătoriei bisericești. Un exemplu al faptului că discuția purtată în Adunarea Intersobornicească poate fi purtată fără adoptarea documentului sobornicesc de totalizare este tema limbajului liturgic.

Trebuie să amintim că deja în anul 2011, prezidiul, iar apoi și secretarul Adunării Intersobornicești, au expediat recomandări de a organiza mai multe acțiuni în afara ședințelor formale ale comisiilor, de a antrena platforme de discuții, de a invita un cerc larg de specialiști și experți pentru discutarea temelor Adunării. Pe calea propusă cu un diferit grad de succes au pornit trei comisii: pentru problemele de teologie, pentru problemele organizării carității bisericești, pentru problemele conducerii bisericești. Un exemplu de succes al unei atare abordări, în afara cadrului Adunării Intersobornicești, a devenit conferința desfășurată anul trecut cu referire la acele documente care trebuia să fie studiate la soborul din Creta, planificat atunci. Această conferință nu doar a adunat, dar putem spune că a unit părtașii diferitelor opinii, care au făcut schimb de opinii și au  formulat concluzii comune la tema conferinței.

Putem aduce și alte exemple, când temele actuale, în locul discutării în interiorul comunității, erau preluate de activiști sau grupuri, care se distanțează de Biserică într-un grad mai mare sau mai mic al sincerității. De aceea discuțiile în cadrul acestor grupuri de cele mai dese ori au avut un caracter neobiectiv, deseori și apriori dușmănos față de Biserică. Este evident că întreaga Biserică - arhiereii, clericii și mirenii – au nevoie de discuții echilibrate în sânul Bisericii privind temele actuale.

A fi centrul discuțiilor transparente pe marginea problemelor Bisericii este o sarcină aptă pentru Adunarea Intersobornicească. Pentru aceasta e nevoie de a introduce în ordinea de zi a Adunării acele teme care au tangență cu viața slujitorilor bisericii și a mirenilor în mediul bisericesc și în societatea laică. Sunt teme legate de formarea personală a omului în Biserică, de cunoașterea credinței, de slujbele dumnezeiești, de soluționarea problemelor etice. În ordinea actuală de zi a Adunării sunt astfel de teme ca, de pildă, „Duhovnicul și practica de duhovnic în condițiile contemporane; pseudoduhovnicii și stăreția practicată de tineri”. Astăzi multe persoane reacționează viu, cu un mare interes la acele documente, la acele publicații în mass-media, la postările în rețelele de socializare, care abordează aspectele pragmatice ale credinței, ale practicii săvârșirii Tainelor Bisericii, relațiile reciproce dintre preoți și mireni. În astfel de cazuri este important să fie dus un dialog deschis, respectuos față de conlocutor și grijuliu față de tradiția patristică, care necesită, uneori, explicații contemporane. Membrii Adunării Intersobornicești sunt chemați să participe la un asemenea dialog, la conștientizarea temelor menționate - fiecare în măsura propriei experiențe, cunoștințe și înțelepciuni…

Vă mulțumesc pentru atenție. Să trecem la lucru.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Altele articole

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfinților întocmai cu Apostolii Metodiu și Chiril

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Cjiril adresat ministrului apărării al Rusiei S.C. Șoigu cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat episcopului de Balașiha Nicolai cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chril după litia săvârșită de ziua aniversării a 75 de ani a Victoriei

Felicitarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresată Președintelui Rusiei V.V. Putin cu prilejul aniversării a 75 de ani a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat egumenei Iuliania (Kaleda) cu prilejul aniversării a 25 de ani de la numirea în funcția de stareță a Mănăstirii stavropighiale „A Zămislirii”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Cubei Miguel Díaz-Canel Bermúdez cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor țărilor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată cu prilejul sărbătorii Paștelor

Mesajul de felicitare cu prilejul Paștelor al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale

Adresarea televizată a Sanctității Sale Patriarhul Chiril înainte de slujba dumnezeiască Pascală în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”