Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril rostită în ajunul Sâmbetei din Prima Săptămână a Postului Mare după săvârșirea slujbei dumnezeiești la mănăstirea „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril rostită în ajunul Sâmbetei din Prima Săptămână a Postului Mare după săvârșirea slujbei dumnezeiești la mănăstirea „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”
Versiune pentru tipar
3 martie 2017 23:52

În seara zilei de 3 martie 2017, în ajunul Sâmbetei din Prima Săptămână a Postului Mare, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit Utrenia cu Polieleu la mănăstirea stavropighială de maici „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din or. Moscova. După încheierea slujbei dumnezeiești Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cei prezenți în biserică cu un cuvânt de învățătură.

În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Pe parcursul Postului Mare fiecare om ortodox, care are o atitudine conştientă faţă de viaţa sa duhovnicească, care participă la slujbele dumnezeieşti şi Tainele bisericeşti, este chemat, în primul rând, să întărească pacea interioară în inima sa. Dacă în inimă sălăşluieşte pacea şi liniştea, atunci omul nu iroseşte puterile pentru a lupta, a depăşi greutăţile, a se epuiza – el acumulează o mare energie interioară duhovnicească. De fapt, Sfinţii sunt aceia care au avut putere interioară duhovnicească, care nu s-au irosit, care nu şi-au chinuit inima cu nedreptate şi conflicte ce îl rănesc pe om de multe ori foarte dureros. Sfinţii sunt aceia care au putut să-şi construiască apărarea lumii lor interioare.

Iar arma, pe care duşmanul o foloseşte ca să distrugă această apărare şi ca să întineze lumea noastră interioară este bine cunoscută – e vorba de ofensă. Oamenii îi ofensează pe alţii, când îi recepţionează în calitate de adversari. Noi nu primim ofense de la cei apropiaţi, de la oamenii iubitori, de la prietenii adevăraţi. Dacă omul ofensează, înseamnă că el nu este prieten, chiar dacă se numeşte ca atare. Noi ştim ce stres suportă acei care se ciocnesc de cuvinte ofensatoare, scrise sau orale, de publicațiile cu caracter negativ pe Internet sau în ziare. Ca răspuns ei încearcă să se mobilizeze, ca să aplice o lovitură de răspuns ofensatorilor şi pentru această luptă se folosesc forţe enorme.

Apare întrebarea: dacă una din sarcinile care se află în faţa creştinului este obţinerea duhului păcii, păstrarea lumii interioare, cum trebuie să reacţionăm la ofensa adusă? Cum trebuie să fie răspunsul creştinului la obijduire? Sfinţii Părinţi au acordat acestei teme o atenţie sporită şi la mulţi dintre ei poţi găsi răspuns referitor la comportamentul celui ofensat. Voi aminti cuvintele Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur: „Dacă nu ne înflăcărăm, atunci ofensa îşi pierde orice putere asupra noastră”.

Uimitor! Dacă omul rămâne calm, dacă nu urmează o reacţie activă de răspuns, ofensa se reduce la zero. Doar scopul ofensei constă în faptul ca să fie aplicată lovitura asupra omului, ca să fie distrusă lumea lui interioară, să i se încurce gândurile, să fie împins la unele fapte incorecte. Dar dacă, potrivit spuselor lui Ioan Gură de Aur, noi nu ne înflăcărăm, scopul celui ce a obijduit nu este realizat.

Un sfat minunat îl găsim la Sfântul Isidor Pelusiotul. El spune că nu trebuie să ne mâniem când suntem obijduiţi şi dacă nu ne mâniem, atunci căpătăm un mare folos pentru suflet.

Sfântul Ioan Gură de Aur chiar are o mică povestioară despre faptul cum acţionează ofensa asupra omului. El compară oamenii ce ofensează cu cei care asediază vreo cetate sau vreun oraş. Pentru a pune mâna pe cetate, e nevoie nu doar de împuşcat din arme şi de atacat zidurile – trebuie de semănat tulburare în rândul apărătorilor. Dacă tulburarea este semănată, puterea apărătorilor slăbeşte şi cei care atacă oraşul sau cetatea au posibilitatea de a obţine biruinţă.

Acelaşi lucru se întâmplă, dacă noi, potrivit spuselor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, ne înflăcărăm ca răspuns la ofense. Noi pierdem liniştea interioară, se încalcă echilibrul de puteri, dispare armonia, noi devenim mai slabi, deoarece suntem măcinaţi de gândul cum să răspundem, ce tactică să alegem împotriva celor care ne obijduiesc. Oamenii îşi pierd somnul şi liniştea, nu se pot ocupa de propriile treburi, nu rareori familia are de suferit de pe urma la toate acestea. Dar totul se soluţionează foarte simplu: nu te înflăcăra! Nu este problema ta această ofensă – este problema celui care a făcut-o. Păstrează pacea interioară şi vei obţine victorie în această luptă.

Doar nu este întâmplător că Domnul spune că celui care te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt (vezi: Mt. 5:39). Mulţi nu pot înţelege ce înseamnă aceasta, de ce trebuie de oferit şi obrazul stâng, pe când anume despre aceasta e vorba. Acela care vrea să ne biruie, încearcă să ne distrugă lumea noastră interioară prin răutate. Dar dacă noi nu îi răspundem prin aceeaşi monedă, ofensa se reduce la zero. Doar când răspundem în aceeaşi manieră, cel ce ne ofensează îşi atinge scopul.

Nu este întâmplător că Sfinţii Părinţi acordă temei ofensei o atenţie atât de mare, deoarece fără o atitudine corectă faţă de astfel de conflicte, creştinului îi este greu să-şi păstreze lumea interioară, propria integritate, prin urmare, puterile duhovniceşti pentru soluţionarea altor sarcini, legate de mântuire. Îndrumaţi fiind de sfaturile patristice, să încercăm şi noi prin propria experienţă să ne convingem, cât folos real ne aduc aceste cuvinte. Este suficient să răspundem la ofensele aduse aşa cum ne învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur şi Cuviosul Isidor  Pelusiotul, iar apoi să mai cugetăm la urmările răspunsului nostru. Este cu totul evident că fiecare va simţi dreptatea acestei poziţii în viaţă, care ne va apăra de urmările aduse nouă de lovituri, inclusiv de ofensele prin cuvinte. Să ne ajute Domnul să ne întărim prin înţelepciune şi să devenim mai puternici. Amin.

Vă felicit cu prilejul încheierii Primei Săptămâni din Postul Mare.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie