Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril rostită în ajunul Primei Duminici a Postului Mare după slujba dumnezeiască săvârşită la mănăstirea stavropighială „Zaikonospasski”

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril rostită în ajunul Primei Duminici a Postului Mare după slujba dumnezeiască săvârşită la mănăstirea stavropighială „Zaikonospasski”
Versiune pentru tipar
4 martie 2017 23:53

La 4 martie 2017, în ajunul Primei Duminici din Postul Mare, a Triumfului Ortodoxiei, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit slijba privegherii la mănăstirea stavropighială de călugări Zaikonospasski, or. Moscova. După încheierea slujbei dumnezeieşti Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către credincioşi cu un cuvânt de învăţătură.

Înaltpreasfinţia şi Preasfinţia voastră! Părinte Daniil! Iubiți părinţi, fraţi şi surori!

Sunt foarte bucuros ca în încheierea Primei Săptămâni a Postului Mare, în ajunul zilei Triumfului Ortodoxie, să vizitez mănăstirea „Zaikonospasski”, slăvită prin istoria ei. Mănăstirea aceasta e în proces de reînviere – nu fără dificultăţi, după cum ştiţi, însă aceasta este istoria Bisericii: niciodată săvârşirile mari şi bune, orientate spre întărirea credinţei şi cuvioşiei, nu au fost făcute cu uşurinţă. Deoarece bătălia nevăzută, lupta nevăzută trece prin inima omului, după cum spunea scriitorul nostru minunat Dostoevski, acest lucru se reflectă şi în relaţiile sociale şi deseori se întâmplă că faptele, orientate spre întărirea credinţei în sânul poporului nostru, sunt întâmpinate cu neînţelegere, iar uneori – chiar prin rezistenţă directă. Aceasta nu trebuie să ne îngrozească, doar anume aşa trebuie să fie. Lucrarea lui Dumnezeu cu nevoinţă se face, Împărăţia Cerurilor se ia prin străduinţă (vezi: Mt. 11:12) şi nu este cu putinţă să săvârşeşti cu adevărat o faptă bună, în special la scară mare, fără vreo rezistenţă din exterior sau interior.

De aceea sunt profund convins de faptul că dificultăţile, de care se ciocneşte mănăstirea, inclusiv retrocedarea clădirilor istorice care i-au aparţinut, vor trece şi ele. Principalul la ce trebuie să ne gândim – este ceea ce trebuie să facem pentru întărirea credinţei în sânul poporului nostru. Toate celelalte sunt secundare, dar această lucrare duhovnicească şi mintală trebuie să fie foarte semnificativă în ziua de azi.

Este evident că tot mai mulţi oameni încep să facă parte din Biserică. Însă, din păcate, nu putem spune aceasta şi despre tineri. Deşi la noi mişcarea şi organizaţiile de tineret se dezvoltă foarte bine, însă un mare număr de tineri rămân a fi prizonierii reţelelor de socializare şi ai întregii informații care prin intermediul acestor rețele se prăbușește asupra conştiinţei lor. Iar acolo cel mai puţin se vorbeşte despre Hristos, cel mai puţin se vorbește despre adevărul lui Dumnezeu, nimic nu se spune despre păcat, nimic nu se vorbeşte despre sensul vieţii omeneşti. De aceea lupta duhovnicească, inclusiv de dragul mântuirii generaţiei noastre tinere, este sarcina primordială a Bisericii în ziua de azi.

Noi nu impunem nimănui nimic, însă sarcina noastră, datoria noastră este de a arăta oamenilor frumuseţea idealului evanghelic. Precum omul, care este departe de artă, este  cuprins de frumuseţea vreo unei clădiri, tablou sau sculpturi prin armonia, prin acţiunea estetică asupra sufletului omenesc – tot aşa şi idealul evanghelic trebuie să câștige oamenii. Nu pentru că este impus prin putere, ci fiindcă este irezistibil prin frumuseţea sa duhovnicească. Dar pentru ca omul contemporan să poată descoperi acest ideal, să vadă şi să se alipească de el, trebuie să îl ajutăm, folosind, inclusiv, limba, accesibilă pentru generaţia tânără.

Astăzi în faţa Bisericii noastre se află sarcini enorme şi retrocedarea bisericilor, mănăstirilor nu mai este o sarcină primordială. Sarcina numărul unu este propovăduirea lui Hristos, care va fi înţeleasă şi acceptată de majoritatea absolută a poporului nostru. O astfel de activitate cere cheltuirea unor forţe enorme duhovniceşti şi intelectuale – de fapt, sacrificarea întregii vieţi. În primul rând, aceasta se referă, desigur, la cinul monahal care nu are o altă viaţă, decât viaţa de dragul Bisericii. Aici nu mai avem nimic de spus – monahul nu are alte scopuri, alte sarcini, alte dorinţe. Monahul se dedică pe deplin lui Hristos, de aceea activitatea duhovnicească, predicatoare, misionară a mănăstirilor în ziua de azi trebuie să fie la înălţime. Iar aceasta cere de la fiecare dintre noi veghea duhovnicească, capacitatea de a-şi încorda puterile, creşterea personală la nivel duhovnicesc şi intelectual, iar oamenilor să le împărtăşim experienţa şi cunoştinţele proprii.

Sper foarte mult că mănăstirea „Zaikonospasski”, slăvită în trecut şi în prezent, aflată chiar în centrul capitalei noastre, va juca un rol important duhovnicesc şi de luminare. Este suficient să vedem câtă lume trece pe lângă mănăstire. Trebuie să facem în aşa fel ca majoritatea dintre ei să intre în mănăstire. Nu este deloc simplu, dar anume astfel de sarcini trebuie să trasăm. Noi ne adresăm către întregul nostru popor cu o mare nădejde că glasul Bisericii va fi auzit. De ce? Deoarece acest popor a avut strămoşi cuvioşi, profund credincioşi, care au făurit ţara noastră, cultura noastră, au creat puterea statului rus, înţelegând importanţa factorului duhovnicesc în viaţa oamenilor. Noi nu trăim în pustie şi nu începem de la zero – cultura noastră, istoria noastră este aliatul Bisericii în lucrarea de descoperire omului contemporan a frumuseţii idealului evanghelic.

Să ne ajute în toate acestea Domnul ca să soluţionăm acele sarcini ce azi se află în faţa noastră! Aş vrea să-mi exprim în mod deosebit speranţa în faptul că cinul monahal va fi pe linia întâi în această lucrarea enormă, care va ajuta oamenii să descopere pentru sine calea ce duce spre Împărăţia Cerurilor.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie