Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Sankt-Petersburg. Vizitarea metocului Lintulskiy al mănăstirii „Sfinții Constantin și Elena”

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Sankt-Petersburg. Vizitarea metocului Lintulskiy al mănăstirii „Sfinții Constantin și Elena”
Versiune pentru tipar
18 august 2017 20:48

La 18 august 2017 în cadrul vizitei la Mitropolia de Sankt-Petersburg Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat metocul Lintulskiy „Sfânta Treime” al mănăstirii de maici „Sfinții Constantin și Elena” din localitatea Ogonki. La metoc Sanctitate Sa Patriarhul a săvârșit rânduiala sfințirii mici a bisericii de sus în cinstea Sfintei și de Viată Dătătoarei Treimi.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii
Versiunea: rusă

Materiale la temă

În Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie au fost mutate rămășițele duhovnicului așezămîntului monahal schiarhimandritul Zaharia (1850-1936)

Locțiitorul Mănăstirii „Nașterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” a Cuviosului Ferapontie egumenul Ioasaf (Vișneakov): Pelerinii vin la noi din toată Rusia [Interviuri]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 18-a după Cincizecime după Dumnezieasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea de călugări Svenski [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Breansk. Sfințirea mare a Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” la Mănăstirea Svenski

În cadrul vizitei de Întîi sfințit ierarh la Eparhia de Breansk Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a sfințit Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” la Mănăstirea Svenski

La Ekaterinburg au fost anunțate rezultatele plebiscitului privind alegerea locului pentru construcția bisericii „Sfânta Ecaterina”

De sărbătoarea Înălțării Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci a Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit Catedrala „Sfânta Sofia - Înțelepciunea lui Dumnezeu” din Samara

Rectorul Academiei de teologie din Sank-Petersburg a luat parte la Lecturile în cinstea Întâmpinării Domnului organizate în Finlanda

În capitala Finlandei s-au desfășurat cele de-a IX-lea Lecturi în cinstea Acoperământului Maicii Domnului dedicate aniversării 100 de ani de la fapta mucenicească a Sfinților Pătimitori ai Familiei Țariste

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la solemnitățile cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Arhiepiscopului de Helsinki și al întregii Finlande Lev

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Arhiepiscopului de Helsinki Lev cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a luat parte la solemnitățile cu prilejul aniversării a 125 de ani de la începutul slujirii Sfântului Ierarh Rafail al Brooklynului în America

A avut loc ședința extraordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

Declarația Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse [Documente]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Ruptura cu Constantinopolul nu a dăunat nici Bisericii Ruse, nici celei Ucrainene [Interviuri]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită în Duminica a 18-a după Cincizecime după Dumnezieasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea de călugări Svenski [Patriarhul : Predici]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat centrul oncohematologic al Spitalului regional de copii din Breansk

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Breansk. Vizitarea centrului oncohematologic al Spitalului regional de copii din Breansk

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat centrul oncohematologic al Spitalului regional de copii din Breansk