Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

La Moscova a avut loc lansarea cărții mitropolitului de Voloklamsk Ilarion „Mielul lui Dumnezeu”

La Moscova a avut loc lansarea cărții mitropolitului de Voloklamsk Ilarion „Mielul lui Dumnezeu”
Versiune pentru tipar
13 septembrie 2017 12:59

11 сентября 2017 года в Доме книги «Медведково» в Москве состоялась презентация книги председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия митрополита Волоколамского Илариона «Агнец Божий» ― пятой из шеститомной серии «Иисус Христос. Жизнь и учение».

Обращаясь к собравшимся, митрополит Иларион отметил, что в церковной традиции существует много работ, посвященных Иисусу Христу, Его учению, жизни, смерти и воскресению и, как правило, в этих работах Евангелие рассматривается с богословской точки зрения. «Я в этой книге отталкивался, прежде всего, от истории жизни Иисуса Христа и стремился показать Его как реального человека, но в то же время, как человека, который был Богом. Евангелие от Иоанна, как никакое другое, раскрывает божественную природу Иисуса Христа. Оно начинается со слов "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог" (Ин. 1:1). И под Словом здесь понимается Сын Божий, Который пришел на землю и стал человеком», ― сказал митрополит Иларион.

Книга «Агнец Божий» рассматривает тот материал из Евангелия от Иоанна, который не имеет параллелей в других евангелиях. Сквозной темой этого текста является утверждение веры в то, что Иисус Христос ― Бог воплотившийся. Это исповедание веры в конце четвертого Евангелия звучит из уст одного из учеников Иисуса, Фомы, обращающегося к Учителю – «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28).

«Евангелие от Иоанна построено так, чтобы каждый после прочтения сказал об Иисусе Христе: "Господь мой и Бог мой", то есть признал в Нем Бога воплотившегося», ― подчеркнул ректор Общецерковной аспирантуры.

По окончании выступления митрополит Иларион ответил на вопросы собравшихся.

В беседе с корреспондентом пресс-службы Общецерковной аспирантуры читатели и представители СМИ отметили, что книга «Агнец Божий» вызвала у них особый интерес, поскольку в этой работе впервые в подобного рода литературе доступным языком рассматривается рассказ любимого ученика Иисуса, который прошел с Ним весь путь Его общественного служения и сумел передать живой образ Спасителя.

***

Серия книг митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение» носит биографический̆ характер, поскольку ее центральной̆ темой̆ является человеческая история Иисуса Христа.

Первые тома книги рассказывали о начале служения Иисуса Христа, Нагорной проповеди, чудесах и притчах Иисуса Христа. В шестом, финальном, томе речь пойдет о страданиях Спасителя и об истории Его смерти и воскресения.

Пресс-служба ОЦАД/Патриархия.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

A ieșit de sub tipar ediția nr. 47-48 a culegerii „Scrieri teologice”

Exarhul Patriarhal al întregii Belarus și rectorul Universității de stat din Belarus au discutat despre perspectivele de dezvoltare a Institutului de teologie al Universității

Masa rotundă „Teologia în lumea contemporană: experiența din Rusia și din străinătate” va avea loc la Moscova

La Aspirantura și doctorantura general-bisericească a avut loc ședința grupului de lucru pentru predarea teologiei în instituțiile de învățământ superior

La Academia de teologie din Sankt-Petersburg au fost discutate noile traduceri și ediții ale Bibliei

Președintele Societății Siriene de Biblistică a vizitat Reprezentanța din Damasc a Bisericii Ortodoxe Ruse

La Reprezentanța Bisericii Ortodoxe Ruse din Damasc au început lecțiile biblice

La Reprezentanța din Damasc a Bisericii Ortodoxe Ruse vor fi organizate studii ale Bibliei în limba rusă

Sesiunea de vară a Adunării Intersobornicești a început cu discutarea problemelor teologice

La Roma s-a desfășurat Institutul de Vară pentru reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse

La Aspirantura general-bisericească s-a desfășurat seminarul științifico-practic a toată Rusia „Teologia și învățământul: vectorul dezvoltării”

La Aspirantura general-bisericească a avut loc seminarul pentru conducătorii organizațiilor ortodoxe de învățământ

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Noi trebuie să avem grijă de păstrarea unității bisericești [Interviuri]

A avut loc ședința ordinară a Grupului interreligios de lucru pentru acordarea asistenței umanitare populației din Siria

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a luat parte la ceremonia de înmânare către lucrătorii muzeelor a premiilor în numele lui I.E. Zabelin

Un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la ședința Consliului de tutelă al Consiliului Interreligios al Rusiei

Altele știri

La Departamentul Sinodal pentru problemele tineretului a avut loc ședința Colegiului șefilor departamentelor eparhiale de tineret din districtul federal Centru

La Departamentul Sinodal pentru slujirea în închisori a avut loc ședința lărgită a plenarei Comisiei Consiliului eparhial al orașului Moscova pentru slujirea socială în locurile de detenție

La Departamentul Sinodal pentru interacțiunea cu Forțele Armate a avut loc lansarea cărții „Patriarhul Alexii al II-lea: pagini necunoscute”

A început primirea cererilor de participare la cel de-al III-lea Forum internațional ortodox de tineret

A avut loc ședința grupului de lucru pentru elaborarea concepției de slujire a tineretului creat pe lângă Departamentul Sinodal pentru problemele tineretului

Departamentul Sinodal pentru slujirea în închisori și Serviciul federal pentru executarea pedepselor au organizat seminare pentru preoții de la închisorile districtului federal de Nord-Vest

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Președintele Republicii Moldova I.N. Dodon

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus ședința ordinară a Consilului Suprem Bisericesc

Președintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri și monahism a condus solemnitățile cu prilejul aniversării a 25 de ani de la renașterea așezământului monahal al Sfântului Ștefan de Mahra

Președintele Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească a vizitat unica din Rusia comunitate ortodoxă a bolnavilor cu scleroză laterală amiotrofică