Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI a Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI a Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril
Versiune pentru tipar
5 ianuarie 2018 10:00

Pastorală la Nașterea Domnului a Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril adresată arhipăstorilor, păstorilor, monahilor, monahiilor și tuturor copiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

Iubiți întru Domnul arhipăstori, cinstiți presbiteri și diaconi, de Dumnezeu iubitorilor monahi și monahii, dragi frați și surori!

Vă felicit cordial cu marele praznic al Nașterii Domnului: sărbătoarea nașterii după  trup, de la Duhul Sfânt și Preacurata Fecioara Maria, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.  Astăzi îi chemăm pe toți oamenii, să-L slăvim împreună cu Biserica pe Creatorul și Ziditorul, cu cuvintele „Cântați Domnului tot pământul” (Irmosul Cântării 1 al Canonului la Nașterea Domnului).

Atotbunul Dumnezeu Care Își  iubește făptura, Îl trimite pe Fiul Său Unul-Născut, mult așteptatul Mesia, ca El să înfăptuiască lucrarea mântuirii noastre. Fiul lui Dumnezeu, Care este în sântul Tatălui (In. 1:18), se face Fiul Omului și vine în lumea noastră, pentru a ne răscumpăra cu sângele Său din păcat, și pentru ca boldul morții să nu-l mai amenințe pe om.

Noi știm că magii de la răsărit, venind să se închine lui Hristos, I-au adus daruri. Ce dar putem noi aduce Învățătorului Dumnezeiesc? Acel dar pecare îl cere El Însuși de la noi: „Dă-mi, fiule, mie inima ta, şi ochii tăi să simtă plăcere pentru căile mele” (Pilde 23:26). Ce înseamnă să dăm inima? Inima este simbolul vieții. Dacă ea încetează a mai bate, omul moare. A-I da inima lui Dumnezeu înseamnă a-I consacra viața noastră. Această consacrare nu cere de la noi să ne lepădăm de tot ceea ce  avem. Noi suntem chemați doar să îndepărtăm din inima noastră tot ceea ce împiedică prezența lui Dumnezeu în ea. Atunci când toate gândurile sunt preocupate doar de „eul” propriu, atunci când în inimă nu se găsește loc pentru aproapele, nici Domnul nu află loc în ea. Însă prezența aproapelui în inimă depinde în primul rând de capacitatea noastră de a simți durerea celuilalt și de a răspunde la ea cu faptele milosteniei.

Domnul cere ca noi să simțim plăcere pentru căile Sale. A simți plăcerea pentru căile lui Dumnezeu, a urmări căile Sale, înseamnă a vedea prezența lui Dumnezeu în viața noastră și în istoria omenirii: a vedea atât manifestările dragostei Dumnezeiești, cât și a dreptei Sale mânii.

Anul ce a trecut a fost plin de amintirile tragicelor evenimente ale secolului XX și ale persecuțiilor pentru credință în viața poporului nostru. Ne-am amintit de nevoințele noilor mucenici și mărturisitori care și-au mărturisit ferm credința lui Hristos. Însă chiar și în aceste vremuri de grea cumpănă pentru țară, Dumnezeu ne-a arătat mila Sa: după o întrerupere forțată de două veacuri, a fost restabilită instituția Patriarhatului în pământul Rusiei, și Biserica în vremuri de grele încercări l-a aflat pe Sfântul Ierarh Tihon, ales ca Întâistătător, păstor înțelept și neclintit. Cu  sârguincioasele sale rugăciuni în fața Tronului Ceresc, Biserica și poporul nostru au trecut prin cuptorul de fier al încercărilor.

În prezent trăim o perioadă deosebită: scârbele nu au părăsit lumea, în fiecare zi auzim de războaie și de zvonuri de războaie (Mt. 24:6). Însă, câtă dragoste revarsă Dumnezeu asupra neamului omenesc! Lumea există în pofida forțelor răului, iar dragostea omenească, valorile familiale – în ciuda eforturilor colosale de a le distruge, pângări și distorsiona definitiv. Credința în Dumnezeu este vie în inimile majorității oamenilor. Iar Biserica noastră, în pofida deceniilor de prigoană din trecutul apropiat și a mecanismelor pornite pentru a-i submina autoritatea în prezent, a fost, este și va fi mereu locul de întâlnire cu Hristos.

Credem că trecând prin încercările din prezent, popoarele Rusiei istorice vor păstra și își vor înnoi unitatea spirituală, vor realiza prosperitate materială și bunăstare socială.

Nașterea Domnului este evenimentul central din istoria omenirii. Oamenii întotdeauna L-au căutat pe Dumnezeu, însă Creatorul – Dumnezeu slăvit în Treime – S-a descoperit neamului omenesc în
plinătatea cea mai posibilă pentru noi, doar prin întruparea Fiului Celui Unul-născut. El vine pe pământul căzut în păcat ca să-i facă pe oameni vrednici de bunăvoința Tatălui Ceresc și să pună o temelie fermă a păcii, zicând: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă” (In. 14:27).

Fie ca acest an să devină pentru poporul nostru, pentru popoarele Rusiei istorice și pentru toate popoarele lumii, un an de pace și bunăstare. Fie ca Dumnezeiescul Prunc născut la Betleem să ne ajute în aflarea speranței ce biruie frica, ca noi, prin credință, să simțim puterea dragostei Dumnezeiești ce schimbă viața omului.

Amin.

 
+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII
 
Nașterea Domnului
 
2017/2018
 
MoscovaVersiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul începutului anului de studii

Mdesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul aniversării intronizării

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu prilejul Zilei Botezului Rusiei