Руська Православна Церква

Офіційний сайт Московського Патріархату

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Патріархія

Соборне слово XIV Всесвітнього руського народного собору

Соборне слово XIV Всесвітнього руського народного собору
Версія для друку
26 травня 2010 р. 19:20

XIV Всесвітній Руський Народний Собор, розглянувши тему «Національна освіта: формування цілісної особистості та відповідального суспільства», звертається до співгромадян і співвітчизників із Соборним словом.

2010 рік оголошено в нашій країні Роком вчителя, що свідчить про особливу увагу держави до питань освіти. Протягом XVIII, XIX і більшої частини XX століття школа в Росії була не тільки фактором передавання знань, але й ключовим засобом морального виховання. Завдяки ентузіазму й подвижницькій праці російського вчительства ця традиція продовжується і тепер. Педагогічна спадщина російської і радянської школи, школи Магницького, Ушинського і Макаренка, дбайливо зберігається й примножується кращими вчителями Росії. Багато в чому саме їм ми маємо бути вдячні за те, що підростаюче покоління не до кінця втратило здатність до сприйняття цінностей, накопичених протягом попередніх епох.

Водночас, загальний стан освітньої галузі, як і раніше, вселяє відчуття неспокою і тривоги. Ось чому освітня політика в нашій державі потребує змін, особливо актуальних у світлі розробки нового закону «Про освіту», участь у якій має брати все суспільство.

Щоденна праця педагогів, їх особисті зусилля і відданість своїй справі часом не приносять належних результатів через системні збої та концептуальні помилки в організації освітнього процесу, що йдуть корінням у 1990-і роки. Саме тоді було проголошено принципово помилковий підхід, згідно з яким школа і вуз не повинні займатися вихованням підростаючого покоління, обмежуючись лише передачею знань.

Наслідки таких настанов сьогодні очевидні для всіх. Наша країна, перебуваючи в умовах глобальної економічної кризи, все тісніше стикається з більш небезпечною для неї кризою моральною, яка веде до руйнації людської особистості.

В епіцентрі цієї кризи опинилася молодь. Ринкові реформи, що почалися після розпаду СРСР, відбулися на тлі радикального злому системи етичних принципів, що століттями складалася в Росії і зруйнувати яку не зміг навіть період офіційного безбожництва. Наслідки цього злому дають знати про себе сьогодні, створюючи перешкоди для реалізації планів побудови в Росії інноваційної економіки, економіки знань. Криміналізація суспільства, що мала місце в останнє десятиріччя ХХ століття, наклала глибокий відбиток не тільки на поведінку деяких підприємців і чиновників, але й на світосприйняття багатьох простих громадян.

Сьогодні ми є свідками того, як аморальні й цинічні уявлення про особистість людини, її стосунки з іншими людьми, обов'язки перед суспільством і державою все глибше проникають у молодіжне середовище, засвоюються частиною студентства і навіть школярів.

Маючи перед очима приклад матеріальних успіхів людей, що заради здобуття багатства переступили через вимоги закону і через голос власного сумління, перебуваючи в полі впливу маскультури, що пропагує культ споживання і гедонізм, молодь постає духовно ослабленою і морально дезорієнтованою.

В атмосфері розпусти й гріха особистість молодої людини неминуче деградує, а суспільство перетворюється на хаотичну масу егоїстів з утриманськими настроями. У цих умовах найважливішими чинниками, що забезпечують цілісність особистості молодої людини і направляють її до творчої праці і патріотичного служіння, залишаються віра і духовна культура, що бере у вірі свій початок.

Собор закликає до того, щоб залучення підростаючого покоління до духовно-моральних цінностей здійснювалося шляхом викладання всього комплексу гуманітарних дисциплін. Висока місія вчителів російської мови й літератури полягає у тому, щоб повною мірою розкрити моральний потенціал цих дисциплін, побудувати через них міст до духовної спадщини нашого народу. Настільки ж важливу роль відіграє й викладання історії, яке є найважливішим компонентом патріотичного виховання та збереження народної пам'яті. Особливої актуальності це набуває в нинішньому році, коли відзначається 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Розгром фашизму став можливим завдяки героїзму і самопожертві народів нашої країни, які в масі своїй залишилися вірними традиційним моральним і релігійним цінностям всупереч гонінням.

Сьогодні ці цінності, що мають своє джерело не в нинішньому тимчасовому бутті, а у вічності, прищеплюють надійний імунітет до кримінальної та аморальної поведінки, служать міцною базою для розвиненої правосвідомості та соціальної відповідальності. Саме з тих людей, яким повною мірою притаманні такі цінності, тільки й можуть складатися міцні сім'ї та відповідальне суспільство.

Сім'я і школа створюють для підростаючого покоління духовне середовище, в якому відбувається формування особистості майбутнього громадянина. Внаслідок кризи, яку переживає нині система освіти, все актуальнішим стає питання про відновлення традицій сімейної педагогіки, аж до переведення дітей на домашнє навчання в тому випадку, якщо батьки можуть гарантувати його якість і виконати всі вимоги органів освіти. Прийняття закону про реформу фінансування мережі бюджетних установ дозволяє ставити питання про державну підтримку різних видів і форм освітньої діяльності, у тому числі церковних та сімейних шкіл. Завдяки цьому права батьків у сфері освіти їх дітей істотно розширюються.

Водночас, виникнення нових можливостей для участі Церкви й сім'ї в освітньому процесі не слід розглядати в контексті конкуренції із системою державних загальноосвітніх шкіл, де навчається сьогодні більшість російських дітей. Пам'ятаючи про їхню долю, учасники Собору закликають до максимального збереження сільських шкіл і бібліотек, які є в багатьох місцях єдиними осередками освіти, виховання та культури. Необхідно також підвищувати соціальний статус вчителя — без цього якість народної освіти неухильно знижуватиметься. Потрібно зберегти освітню роль музеїв та інших закладів культури і науки. Нарешті, країна має потребу в повноцінному, загальнодоступному освітньому телеканалі.

Вкрай негативний вплив на молодь, як і раніше, справляють наркоманія та пияцтво. Ми висловлюємо подяку державному керівництву Росії за увагу до рекомендацій XIII Всесвітнього Руського Народного Собору щодо захисту від алкогольної загрози. Просимо вжити невідкладних ефективних заходів у цьому напрямку, незважаючи на будь-яку протидію зацікавлених груп впливу і структур, викликану різноманітними, зокрема комерційними, інтересами. Звертаємося до Міністерства освіти і науки Росії з проханням включити до навчальної програми загальноосвітніх шкіл, в рамках викладання Основ безпеки і життєдіяльності, спеціальні уроки, присвячені цій актуальній для нашої країни проблемі. З цією метою Церковно-громадська рада із захисту від алкогольної загрози готова безкоштовно передати дев'ять фільмів і 40 роликів, створених за ініціативою Собору, а також відповідні авторські права. Рекомендуємо Єпархіальним Преосвященним та духовенству підтримувати створення регіональних відділень Церковно-громадської ради із захисту від алкогольної загрози, а також діяльність цих відділень.

Розвиток нових форм освітньої діяльності має сприяти збагаченню загальнонаціонального педагогічного досвіду, стати майданчиком для впровадження нових методик духовно-морального виховання, які можуть потім бути використані в масштабі всієї країни. Учасники Собору твердо переконані в тому, що створення оптимальних умов для морального виховання і духовної просвіти підростаючого покоління можливе лише на основі тісної співпраці держави, школи, сім'ї та Церкви, так само як і інших традиційних релігійних громад Росії.

Не повинні залишатися осторонь від цього процесу і ті, на кому лежить відповідальність за військово-патріотичне виховання молоді. Всесвітній Руський Народний Собор вважає за необхідне відродити взаємодію шкільних освітніх установ з армією, іншими силовими структурами, установами ДТСААФ, армійське шефство над школами, широку участь військових частин, ветеранів армії і флоту у виховній роботі, що широко практикувалося у минулому. Найважливішим напрямком патріотичного виховання молодого покоління є вдосконалення і подальше розширення системи суворівської, нахімовської та кадетської освіти.

Всесвітній Руський Народний Собор вважає безпідставними і помилковими твердження про те, що залучення до освітнього процесу традиційних релігій негативно позначиться на міжнаціональних і міжконфесійних відносинах. Як показує практика, чим сильніше відчувають молоді люди схильність до релігійних і моральних ідеалів, тим більше вони виявляють здатність до громадянської самоорганізації, тим краще знаходять спільну мову з представниками інших національних і конфесійних груп.

Діалог студентів і школярів, що належать до числа прихильників традиційних релігій, є важливим засобом гармонізації міжнаціональних і міжрелігійних відносин, запобігання конфліктам на етнічній основі. Існуючи у близькій до всіх традиційних релігій нашої країни системі моральних координат, молоді віруючі легко знаходять спільну мову, прагнуть запобігати конфліктним ситуаціям, активно перешкоджають поширенню агресивно-націоналістичних, расистських та екстремістських ідей.

Відрадно й символічно, що саме зараз, у Рік вчителя, у ряді російських регіонів почалося викладання основ релігійних культур і світської етики. У цій події ВРНС вбачає не лише передумову подолання культурного розриву молоді з традиційною Росією, але й запоруку формування гармонійного і відповідального суспільства, що поєднує інтереси особи, народу і держави.

Усі матеріали з ключовими словами

 

Інші документи

Підсумковий документ XXVIII Міжнародних Різдвяних освітніх читань «Велика Перемога: спадщина і спадкоємці»

Соборне слово XXIII Всесвітнього руського народного собору

Резолюція II Міжнародного з'їзду регентів і півчих Руської Православної Церкви

Підсумковий документ XXVII Міжнародних Різдвяних освітніх читань «Молодь: свобода і відповідальність»

Комюніке X богословських співбесід між Руською Православною Церквою та Німецькою єпископською конференцією

Підсумковий документ XXVI Міжнародних Різдвяних освітніх читань

Соборное слово XXI Всемирного русского народного собора по теме «Россия в XXI веке. Исторический опыт и перспективы развития»

Звернення учасників V пленуму Християнського міжконфесійного консультативного комітету

Комюніке V пленуму Християнського міжконфесійного консультативного комітету

Резолюція напряму «Християнська родина — домашня церква» XXV Міжнародних Різдвяних освітніх читань