Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârşit tîrnosirea catedralei Sfintei Treimi a mănăstirii Înălţării Domnului de bărbaţi din Banceni şi Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserică nou sfinţită

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârşit tîrnosirea catedralei Sfintei Treimi a mănăstirii Înălţării Domnului de bărbaţi din Banceni şi Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserică nou sfinţită
Versiune pentru tipar
2 octombrie 2011 14:15

În data de 2 octombrie 2011, în duminica a 16 după Rusalii, după Înălţarea Sfintei Cruci, Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a săvârşit sfinţirea catedralei Sfintei Treimi a mănăstirii Înălţării Domnului din Bancenî şi a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica nou sfinţită.

Preafericirii Sale i-au coslujit: mitroplitul Vladimir al Chişinăului şi al Întregii Moldove; mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti; mitropolitul Onufrie de Cernăuţi şi Bucovina; mitropolitul Serghie de Kremeneţk şi Ternopol; mitropolitul Visarion de Ovruci şi Korosteni; mitroplitul Pavel de Vîşgorod şi Cernobîl, stareţul mănăstirii Pecerska cu hramul în cinstea Adormirii Maicii Domnului de la Kiev; arhiepiscopii Antonie de Ural şi Guriev; Marku de Hutsk şi Vinogradsk; Feorod de Gorodok şi Kameneţ-Podolisk; Augustin de Lvov şi Galiţia; Mitrofan de Belaia ţerkov şi Boguslavl, şeful executiv al Bisericii Ortodoxe Ucrainene; Vladimir al Poceaevului, stareţul Lavrei Adormirii Maicii Domnului de la Poceaev; Antonie de Borispol, rectorul şcolilor teologice de la Kiev; Alexandru de Pereaslav-Hmelniţkii şi Vişnev; Feodor de Mukacev şi Ujgorod; episcopii Metodie (Petrovţî); Agapit de Severodoneţk şi Starobelisk; Meletie al Hotinului;Serghie de Solnecinogorsk, şeful secretariatului administrativ al Patriarhiei de la Moscova; Irineu de Nejinsk şi Priluki; Pantelimon de Ivano-Frankovsk şi Kolomiika; Evloghie de Sumi şi Ahtîrsk; stareţul mănăstirii Înălţării Domnului arhimandritul Longhin (Jar); membri ai delegaţiei care l-au însoţit pe Sanctiatea Sa – mai mulţi clerici; un sobor de slujitori ai Sf. Altar ai Bisericii Ortodoxe din Ucraina şi din România.

Liturghia a fost oficiată în limba slavă veche bisericească, unele ecfonise au fost rostite în limba română.

Serviciul divin a fost transmis în direct prin intermediul canalului de televiziune "Glas" şi prin alte posturi de televiziune cum sunt: AR Krîm, cele din Cernăuţi, din regiunea Dnepropetrovsk, Odesa, Hmelniţk. Sfînta Liturghie a fost comentată: în limba rusă – de colaboratorul Patriarhiei de la Moscova candidatul în teologie N.I. Derjavin, iar în limba ucraineană – de preşedintele Departamentului Sinodal Informaţional de Formare Duhovnicească al Bisericii Orotodxe din Ucraina protoiereul Gheorghe Kovalenco.

La această slujbă au fost prezenţi ministrul Petrolului şi al Energiei din Ucraina I.A. Boiko, şeful administraţiei regionale de stat al regiunii Cernăuţi M.N. Papiev, preşedintele organului reprezentativ comun al salariaţilor la nivel naţional D.V. Firtaş, responsabilul temporar al şefului Consiliului Regional din Regiunea Cernăuţi V.M. Manilici, vicepreşedintele Departametnului Sinodal Informaţional I.V. Mescean, deputaţi ai Radei Supreme din Ucraina, reprezentanţi ai administraţiei regionale şi a oraşului Cernăuţi, numeroşi pelerini din Modova şi România.

Biserica nu i-a încăput pe toţi credincioşii, de aceea serviciul divin a fost transmis în direct prin ecrane special instalate în faţa bisericii, pentur ca astfel creştinii să se poată ruga atît pe teritoriul mănăstirii cît şi în afara ei.

Adresîndu-se Sanctităţi Sale la sfîrşitul Dumnezeieştii Liturghii, mitropolitul Onufrie de Cernăuţi şi Bucovina a menţionat că este prima vizită din istorie a Întîistătătorului Bisericii Locale în Bucovina de Nord. Mitroplitul Onufrie i-a oferit în dar Preafericirii Sale chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi o imagine cu un peisaj bucovinean.

După aceasta Preafeciritul Patriarh Kiril s-a adresat celor prezenţi cu un cuvânt de salutare.

Întîistătătorul i-a mulţumit Preşedintelui Ucrainei Dlui V.F. Ianukovici pentru susţinerea materială a mănăstirii şi pentru implicarea personală în lucrările de renovare a aşezământului monahal şi de construire a bisericii Sfintei Treimi.

«Astăzi ne-am rugat pentru Preşedintele Ucrainei, pentru ca Domnul să-i dea sănătate atît sufletească cît şi trupească, să-i dea înţelepciune, bărbăţie, şi toate cele necesare pentru purtarea acelei mari responsabilităţi de veghere asupra statului ucrainean, de ridicare a nivelului spiritual şi material al vieţii oamenilor, - a subliniat Sanctitatea Sa. - Ne-am rugat de asemenea şi pentru Preafericitul Vladimir, mitropolitul Kievului şi al Întregii Ucraine, care ar fi vrut să fie aici în această zi deosebită împreună cu mine, în mijlocul Dumneavoastră dragii mei – păstoriţii săi. Din pricina bolii care l-a cuprins, şi de care astăzi în mare parte este fost vindecat, Preafericitul nu a putut fi astăzi împreună cu noi, dar prin credinţă şi prin cuget, sufleteşte, prin rugăciunea sa a fost astăzi aici, în această mănăstire, în momentul sfinţirii acestei catedrale măreţe, rugîndu-se împreună cu păstoriţii săi».

Sanctiatea Sa a oferit în dar bisericii o icoană cu chipul Maicii Domnului. Pentru meritele deosebite depuse spre slava Bisericii lui Hristos Preafericirea Sa l-a decorat pe stareţul mănăstirii – arhimandritul Longhin (Jar) cu ordinul Sfîntului Întocmai cu Apostolii Cneaz Vladimir – gradul III.

Ministrul Petrolului şi al Energiei Dl I.A. Boiko şi preşedintele organului reprezentativ comun al salariaţilor la nivel naţional D.V. Firtaş pentru sprijinul acordat construirii catedralei Sfintei Treimi au fost decoraţi cu ordinul Sf. Cuvios Serafim de Sarov – gradul II.

Creştinilor le-au fost împărţite iconiţe cu chipul Preasfintei Treimi cu binecuvântarea scrisă a Patriarhului.

***

Mănăstirea de bărbaţi cu hramul în cinstea Înălţării Domnului din Bancenî (s. Bancenî. raionul Herţa, regiunea Cernăruţi din Ucraina)

A fost fondată în anul 1994. Deshisă prin decizia Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainenedin 6 decembrie 1996 (revista № 51). În data de 28 mai 1998 aşezământul monahal a fost sfinţit de Preafericitul Mitroplit Vladimir al Kievului şi al Întregii Ucraine.

Pe lîngă mănăstire activează o casă de invalizi şi un orfelinat de copii aflat în satul vecin – Molniţa, localitate în care trăiesc mai mult de 200 de copii orfani. În data de 25 aprilie 2011 mitroplitul Onufrie de Cernăuţi şi Bucovina a sfinţit piatra de temelie a orfelinatului. În data de 29 septembrie 2002 Preafericitul mitroplit Vladimir a sfinţit casa de copii şi biserica cu hramul în cinstea icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiţi” din incinta orfelinatului.

În data de 31 iulie 2006 în mănăstire a fost pusă piatra de temelie a actedralei Sfintei Treimi.

Stareţul mănăstirii este arhimandritul Longhin (Jar.)Primii copii copii au fost înfiaţi de părintele Mihail la începutul anilor 1990. În anul 2008, sfinţia sa a fost învrednicit de titlul de Erou al Ucrainei pentru meritele sale deosebite care au slujit la realizarea politicii de stat de protecţie socială a copiilor orfani şi a copiilor lipsiţi de ocrotire părintească.

Servciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril va săvârși o vizită de Întâi sfințit ierarh în orașul Torjok

De ziua pomenirii Sfintelor Cuvioase Mucenițe cneaghina Elisaveta Feodorvna și monahia Varvara președintele Departamentului Sinodal pentru binefacerea bisericească a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea milostivirii „Sfintele Marta și Maria” din Moscova

La Serghiev Posad Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit complexul comemorativ „Tuturor celor care au suferit pentru Hristos în anii prigonirilor și represiunilor”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serghie de Radonej în Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie [Patriarhul : Predici]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Ne rugăm pentru ca Domnul să ne ajute să tămăduim împreună rănile pricinuite Bisericii [Interviuri]

Preafericitul mitropolit Onufrii în coslujire cu un sobor de arhipăstori ai Bisericii Ortodoxe din Ucraina de ziua pomenirii Sfinților Mai-marilor Apostoli Petru și Pavel a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Lavra Pecerska din Kiev

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Evenimentele din Ucraina dau dovadă de lipsa de vitalitate la structura creată de Patriarhul Bartolomeu [Interviuri]

La Odesa a avut loc o numeroasă procesiune a Drumului Crucii cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de Kasperovo

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat distincții bisericești unui șir de arhierei și egumene ale mănăstirilor de maici

De ziua pomenirii Cuvioșilor Serghie și Gherman de Valaam Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea din Valaam și a condus hirotonia arhimandritului Boris (Baranov) în treapta de episcop de Nekrasov

Consulul general al Federației Ruse la Istanbul a fost decorat cu medalia Bisericii Ortodoxe Ruse

Președintele Comitetului didactic a înmânat medalia „Trei Sfinți Ierarhi” profesorului emerit al Academiei de teologie din Moscova C.E. Skurat

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril va săvârși o vizită de Întâi sfințit ierarh în orașul Torjok

A avut loc vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril pe insulele Konevest și Valaam

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Cuvioșilor Serghie și Gherman de Valaam după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mănăstirea din Valaam [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Valaam. Dumnezeiasca Liturghie de ziua pomenirii Cuvioșilor Serghie și Gherman. Hirotonia arhimandritului Boris (Baranov) în treapta de episcop de Nekrasov