Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril: Maturitatea societăţii în mare parte poate fi stabilită prin capacitatea de a ajuta invalizilor

Preafericitul Patriarh Kiril: Maturitatea societăţii în mare parte poate fi stabilită prin capacitatea de a ajuta invalizilor
Versiune pentru tipar
2 octombrie 2011 16:40

În data de 2 octombrie 2011, după încheierea Sfintei Liturghii oficiate în catedrala Sfintei Treimi din mănăstirea Bancenski cu hramul în cinstea Înălţării Domnului Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a sfinţit casa de copii invalizi din preajma mănăstirii. După aceasta Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învăţătură.

Aş fi dorit să Vă mulţumesc din toată inima Înalt Prea Sfinţia Voastră, Stăpâne Onufrie, părinte Longhin, Dle Mihail Nicolaevici, şefului administraţiei regionale al regiunii Cernăuţi, Dlui Dimitrie Vasilievici Firtaş, Dlui Iurie Anatolievici Boiko şi tuturor celor cu a acăror putere şi sprijin a fost înfiinţată această casă de copii invalizi aflată sub ocrotirea mănăstirii Înălţării Domnului.

Dacă te-ai uita dintr-o parte casa este minunată, şi, e şi mai frumoasă atunci cînd intri înăuntru. Dar principala frumuseţe a acestei case sunt copii invalizi. Invaliditatea este într-adevăr o oarecare abatere de la normă pe care noi o înţelegem ca pe o stare de nefericire. Dar nu ştie nimeni cu adevărat ce este de fapt această stare în realitate. Nimeni nu cunoaşte sensul pentru care aceşti copii şi maturi ai orfelinatului au primit această cruce deosebită de la Dumnezeu. Numai Dumnezeu cunoaşte sensul celor ce se întîmplă. Un singur lucru este evident pentru noi cei ce suntem sănătoşi din punct de vedere fizic - este evident că aceşti copii invalizi au nevoie de ajutorul nostru. Şi aici apare o întreabare foarte importantă - cine are nevoie mai mult de celălalt - noi de invalizi sau invalizii de noi? Pentru că dacă ar fi să ne gîndim la limitele posibilităţilor firii omeneşti, la neputinţa acesteia, nici cel mai crud om nu va rămâne indiferent faţă de astfel de cazuri. Probabil, pentru ca societatea noastră să nu-şi piardă imaginea persoanei umane, Domnul ne arată ranele Sale - în persoana acestor oameni lipsiţi de acele posiblităţi pe care le avem noi. Maturitatea societăţii, nivelul moralităţii ei în mare parte poate fi constatată prin măsura în care oamenii ştiu să oferere un ajutor celor invalizi - prin ajutorarea acestora din copilărie pînă la moarte. Şi mă bucur cu toată inima de faptul că aici în curtea sfintei mănăstiri, a fost tras acest sorţ minunat trimis de Dumnezeu Însuşi de sus - de a-i ajuta pe aceşti copii invalizi, de care are nevoie întreg neamul omenesc, pentru ca astfel să nu-şi piardă faţa lui de persoană umană. Nădăjduiesc că între aceşti minunaţi pereţi copii vor fi educaţi într-o modalitate spirituală sănătoasă, că vor fi înălţaţi din punct de vedere estetic, pentru că frumuseţea care ne înconjoară este cea care formează lumea noastră interioară.

Obrăznicia trebuie să dispară din acele locuri în care există copii. Desigur acest lucru nu este valabil doar pentru casele în care sunt îngrijiţi copii invalizi. Acest lucru este valabil şi pentru casele noastre, pentru apartamentele în care trăim, pentru loturile de pământ de pe lîngă casele noastre - fapt care ţine de măsură în care noi ştim să menţinem sau şi distrugem această frumuseţe a lui Dumnezeu. De frumuseţea exterioară care ne înconjoară depinde şi starea interioară a omului - nu întîmplător spunea atît de frumos Dostoievski: «Frumuseţea lumii este cea care o salvează». Dă Doamne, ca umăr la umăr cu Biserica şi statul ucrainean să ocrotească această frumuseţe - frumuseţe interioară a vieţii umane.

Aş fi dorit să invoc binecuvîntarea lui Dumnezeu asupra tuturor acelor oameni care s-au trudit, care s-au ostenit pentru ca să fie posibilă înfiinţarea şi susţinerea acestei case deosebite de copii. Aş fi vrut în deosebi să - i mulţumesc părintelui Longhin şi să-mi exprim recunoştinţa şi de asemenea să-i doresc mult succes în educarea acelor suflete tinere şi luminoase pe care Domnul i le-a încredinţat lui şi fraţilor acestui aşezământ monahal. Dumnezeu să vă păzească pe toţi!

Serviciul de Presă al Patriarhului Kiril al Moscovei şi Întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Episcopul de Orehovo-Zuevo Panteleimon a condus lucrul secției „Slujirea în spitale, voluntarii în spital” a celui de-al IX-lea Congres general-bisericesc pentru slujirea socială

La Moscova se desfășoară cel de-al IX-lea Congres general-bisericesc pentru slujirea socială

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Biserica trebuie să valorifice metodele de comunicare care sînt răspîndite printre tineret [Interviuri]

La Moscova s-a deschis cel de-al IX-lea Congres general-bisericesc pentru slujirea socială

În Lavra de la Poceaev au avut loc solemnitățile cu prilejul zilei de pomenire a Sfîntului Cuviosului Iov

Preafericitul mitropolit al Kievului Onufrii a condus actul festiv la școlile teologice din Kiev

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Secretarul de stat al SUA Pompeo a contramandat întîlnirea cu o oră înainte sub presiunea răuvoitorilor [Interviuri]

La Seminarul teologic din Harkov a avut loc Conferința științifică internațională dedicată aniversării a 220 de ani de la instituirea Eparhiei de Harkov

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Fiecare așezământ monahal trebuie să poarte o răspundere deosebită pentru copii și tineret

Preafericitul mitroplit Onufrii a condus la Odesa solemnitățile de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Cucșa al Odesei

Сu participarea Bisericii la Petrozavodsk a fost inaugurat un nou azil pentru femei

De ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Pantelimon Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina a condus sărbătoarea hramului la bisierica pe lângă un centru de sănătate pentru copii din Bucovina

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a vizitat recepția în cinstea participanților la cel de-al II-lea Summit din Baku al liderilor religioși ai lumii

Sanctitatea Sa Patrirhul Chiril a săvîrșit sfințirea mică a Catedralei episcopale „Sfintele Femei Mironosițe” din Baku

Vizita Patriarhului în Azerbaijan. Sfințirea Catedralei „Sfintele Femei Mironosițe” din Baku

Vizita Patriarhului în Azerbaijan. Vizitarea bazilicii distruse a Sfîntului Apostol Bartolomeu la poalele Turnului Fecioarei din Baku

Altele articole

Cuvîntarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cel de-al II-lea Summit din Baku al liderilor religioși ai lumii

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la cel de-al IX-lea Congres general-bisericesc pentru slujirea socială

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat artistei poporului din URSS A.N. Pahmutova cu prilejul jubileului

Cuvîntarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința plenară a celui de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la cea de-a III-a Conferință științifică internațională „Teologia în spațiul științifico-educațional: religia, cultura, învățămîntul”

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat Preafericitului mitropolit al Kievului Onufrii cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Mesajul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat participanților la cea de-a XVIII-a expoziție forum „Rusia Ortodoxă - către Ziua unității poporului”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîitătătorului Bisericii Ortodoxe Albaneze cu prilejul aniversării a 90 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” cu participarea delegației Arhiepiscopiei parohiilor vest-europene de tradiție rusă

Mesajul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat participanților la cel de-al XVI-lea Festival cinematografic internațional „Îngerul strălucitor”