Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril: Moldova a devenit veriga de legătură dintre două puternice tradiţii culturale ale Europei – cea latină şi cea slavă

Preafericitul Patriarh Chiril: Moldova a devenit veriga de legătură dintre două puternice tradiţii culturale ale Europei – cea latină şi cea slavă
Versiune pentru tipar
9 octombrie 2011 01:48

La 8 octombrie 2011 după sosirea sa în Chişinău Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat catedrala cu hramul Naşterea Domnului. În catedrală Preafericitul Stăpân s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, cuvioase stăpâne Vladimir! Excelenţa Voastră, domnule Prezident! Excelenţa Voastră, domnule Prim ministru! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Cu o mare bucurie am păşit pragul acestei biserici care sărbătoreşte în acest an aniversarea a 175-a din ziua sfinţirii ei. Catedrala a întipărit în sine toată istoria dramatică care s-a desfăşurat aici, pe pământul moldav. Într-adevăr, istoria nu a fost deloc simplă– în viaţa poporului au avut loc multe schimbări vitale; iar dacă e să privim în profunzimea anilor, câte lacrimi, cât sânge şi câte suferinţe au fost pe acest pământ! Câte pericole au apărut privind însăşi identitatea poporului – cea duhovnicească şi cea culturală! Însă poporul moldav s-a păstrat singur pe sine şi când noi medităm asupra  acestui  fenomen istoric uimitor, nu putem să nu vorbim clar şi despre rolul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Ea a fost păstrătoarea vieţii poporului, ea a fost păstrătoarea idealurilor morale, pe al căror fundament a fost creată cultura originală a poporului din Moldova. Anume Biserica a format prin mesajul său duhovnicesc imaginea omului, cunoscut astăzi în toată lumea – deschis, modest, muncitor, răbdător şi profund credincios. Acesta şi este chipul locuitorului din Moldova.

Iată despre ce aş dori să mai vorbesc sub cupola acestei sfinte biserici în anul aniversării a 175-a din ziua fondării ei. Moldova a avut un loc aparte în Europa, fiindcă a devenit un fel de verigă de legătură dintre două puternice tradiţii culturale ale Europei – cea latină şi cea slavă. Anume aici şi azi sunt prezente aceste două tradiţii, fără a crea nici un fel de impedimente şi conflicte de ne neînvins în viaţa oamenilor. Cu grijă păstrează aceste tradiţii şi Biserica Ortodoxă din Moldova, astfel subliniind originalitatea Moldovei, contribuţia ei deosebită în viaţa întregii Europe.

Evlavia poporului moldav este întipărită într-un număr enorm de biserici, parohii care se află practic în fiecare localitate, în numeroasele mănăstiri, şi de călugări, şi de maici, care păstrează tradiţia duhovnicească, dar cel mai important – în nivelul de religiozitate, unul din cele mai înalte din Europa. Dea Dumnezeu ca Moldova, purtată pe căile duhovniceşti de către Biserica Ortodoxă, să crească din putere în putere, întărindu-se nu doar din punct de vedere duhovnicesc, dar şi material. Iar noi în aceste zile ne vom ruga pentru pacea civilă în Moldova, pentru împăcarea dintre oamenii care aparţin la diferite partide şi mişcări politice, pentru faptul ca, în pofida existenţei diferenţelor de concepţii politice, să se păstreze unitatea vieţii poporului, fiindcă doar această unitate din viaţa poporului este condiţia obligatorie a prosperităţii şi a societăţii, şi a statului.

Mă bucur că, în pofida circumstanţelor de loc simple ale zilei de azi – slujba Dumnezeiască, îndelungată şi solemnă, în lavra sfântului Serghie, iar apoi întâlnirea cu episcopatul Bisericii noastre şi cu poporul credincios – eu am avut, totuşi, posibilitatea anume în această zi să calc pe pământul vostru, fiindcă am vrut să vă aduc binecuvântarea de la racla Cuviosului. Aş vrea ca fiecăruia care este prezent astăzi în biserică şi în jurul ei să transmit această mică iconiţă a cuviosului Serghie cu binecuvântarea Patriarhală. Duceţi-o în casele voastre şi rugaţi-vă cuviosului Serghie, marelui sfânt al Bisericii noastre, pentru ca el în faţa lui Dumnezeu să se roage şi pentru viaţa voastră, să vă ajute la soluţionarea problemelor, la vindecarea de maladii. Pentru rugăciunile lui să păzească Domnul Biserica noastră în unitate! Cred că pentru rugăciunile lui Domnul va înclina mila Sa şi către acest pământ evlavios, ospitalier şi muncitor. Domnul să păzească Moldova!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la cel de-al IX-lea Congres general-bisericesc pentru slujirea socială

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat artistei poporului din URSS A.N. Pahmutova cu prilejul jubileului

Cuvîntarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința plenară a celui de-al II-lea congres al Societății pentru literatura rusă

Mesajul de salut al Patriarhului adresat participanților la cea de-a III-a Conferință științifică internațională „Teologia în spațiul științifico-educațional: religia, cultura, învățămîntul”

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat Preafericitului mitropolit al Kievului Onufrii cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Mesajul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat participanților la cea de-a XVIII-a expoziție forum „Rusia Ortodoxă - către Ziua unității poporului”

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîitătătorului Bisericii Ortodoxe Albaneze cu prilejul aniversării a 90 de ani din ziua nașterii

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” cu participarea delegației Arhiepiscopiei parohiilor vest-europene de tradiție rusă

Mesajul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat participanților la cel de-al XVI-lea Festival cinematografic internațional „Îngerul strălucitor”

Cuvăntul de deschidere al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la ceremonia de înmînare a premiilor în numele mitropolitului Macarie în domeniul științelor umanistice pentru anii 2018/2019