Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în scuarul din faţa catedralei mitropolitane din oraşul Chişinău

Versiune pentru tipar
9 octombrie 2011 21:12

În data de 9 octombrie 2011, în ziua de pomenire a Sfîntului Apostol şi Evanghelist Ioan şi în ziua de pomenire a Sfîntului Ierarh Tihon Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Preafericitul Patriarh Kiril a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în scuarul din faţa catedralei mitropolitane a oraşului Chişinău.

Serviciul divin a fost săvârşit sub acoperişul scenei instalate în faţa intrării de apus catedralei Naşterii Domnului.

Preafericirii Sale i-au coslujit: mitropolitul Vladimir al Chişinăului şi al Întregii Moldove; şeful executiv al Patriarhiei de la Moscova mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia; preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei de la Moscova mitropolitul Ilarion de Volokolamsk; mitropolitul Onufrie de Cernăuţi şi Bucovina; mitropolitul Serghie de Ternopol şi Kremeneţ; episcopul Sava de Dubăsari şi Tiraspol; episcopul Anatolie de Cahul şi Comrat; episcopul Petru de Ungheni şi Nisporeni; episcopul Meletie al Hotinului; şeful secretariatului Administrativ al Patriarhiei de la Moscova episcopul Serghie de Solnecinogorsk; episcopul Marchel de Bălţi şi Făleşti; episcopul Nicodim de Edineţ şi Briceni; membri ai delegaţiei care l-au însoţit pe Preafericirea Sa – mai mulţi clerici; clerici moldoveni.

La această slujbă au fost prezenţi preşedintele interimar şi preşedintele Parlamentului Republicii Moldova M.I. Lupu, prim-ministrul Republicii Moldova V.V.Filat, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Republica Moldova V.I. Kuzimin, preşedintele Departamentului Sinodal Informaţional V.R. Legoida.

Cîntările Sfintei Liturghii au fost interpretate de corurile catedralei mitropolitane cu hramul în cinstea Naşterii Domnului — cel de maturi (reghent – A. Angheni) şi cel de copii (reghent — D. Burlacu), şi de asemenea de corul mănăstirii Curchi (reghent — protodiaconul Victor Bragari).
După citirea pericopei evanghelice Preafericitul Părinte Patriarh a rostit un cuvânt de învăţătură.

După încheierea Sfintei Liturghii Întîistătătorul a fost salutat în mod solemn de mitropolitul Vladimir al Chişinăului şi al Întregii Molodove, care a prezentat situaţia actuală a Bisericii Ortodoxe din republica Moldova. Potrivit spuselor mitropolitului Vladimir, în ultimii 20 de ani s-a reuşit deschiderea a mai mult de 1100 de parohii (în total Moldova sunt 1300 de parohii), deschiderea a 42 de mănăstiri şi 8 schituri. În acest timp mitropolitul Vladimir a hirotonit personal 1174 de preoţi. De asemenea în acest răstimp au fost deschise 8 şcoli duhovniceşti, au fost editate 500 de cărţi de slujbă. Aproape în fiecare sat există cite o biserică, în fiecare biserică există cîte  un preot şi un cântăreţ, aproximativ în 800 de şcoli este predat obiectul “Bazele Ortodoxiei”. Potrivit spuselor mitropolitului Vladimir, astăzi în ţară 90-93% din populaţie sunt creştini ortodocşi; fiecărei jumătăţi de milion din populaţia întreagă a ţării locuitori îi revine cîte un episcop şi iar la 1800-2000 de oameni cite un 1 preot. Creştinii ortodocşi de peste hotare de asemenea se bucură de o asistenţă pastorală, aşa cum de exemplu se întîmplă în Italia, ţară în care există 21 de preoţi moldoveni.

În dar Preafericirii Sale mitropolitul Vladimir i-a înmânat icoana Sfinţilor care s-au proslăvit în pământul Moldovei.

După aceasta a urmat cuvântul Preafericitului Patriarh Kiril care s-a adresat la rîndul său Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din republica Moldova şi tututot celor ce erau de faţă cu un cuvânt de învăţătură. «Anii conducerii Voastre au fost cei mai grei ani din perioada vieţii poporului Vostru, şi aţi avut destulă înţelepciune şi credincioşie faţă de Dumnezeu şi faţă de Biserică, pentru a păstra unitatea turmei lui Hristos şi pentru a aduce o contribuţie vieţii poporului şi a statului», — a spus Preafericitul Patriarh Kiril înmînîndu-I mitropolitului Vladimir o panaghie. Fiecărui arhiereu al Mitropoliei Moldovei, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse i-a dăruit o Evanghelie în limba moldovenească.

Exprimîndu-şi părerea de rău că vizita sa se rezumă doar la vizitarea oraşului Chişinău, Preafericitul Patriarh şi-a exprimat speranţa ca în viitor să poată vizita toate eparhiile Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova.

Fiecărei parohii Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a binecuvântat să-i fie transmisă cîte o Evanghelie în limbile moldovenească şi slava bisericească. În dar caterdralei mitropolitane Sanctitatea Sa i-a transmis epitaful Adormirii Maicii Domnului. În semn de binecuvântare tuturor creştinior le-au fost împărţite cîte o iconiţă cu chipul Sfîntului Ierarh Tihon Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii.

După aceasta în catedrala Naşterii Domnului Preafericitul Părinte Patriarh i-a binecuvântat pe cei prospăt căsătoriţi spunându-le un cuvânt de povăţuire pentru viaţa de familie. Fiecărui cuplu Sanctitatea Sa i-a oferit în dar cite o icoană cu chipul Mântuitorului şi a Maicii Domnului.

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie