Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril s-a întâlnit cu Preşedintele Libanului

Preafericitul Patriarh Kiril s-a întâlnit cu Preşedintele Libanului
Versiune pentru tipar
15 noiembrie 2011 02:50

În data de 14 noiembrie 2011 la Beirut, a avut loc întâlnirea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse cu Preşedintele Republicii Liban, generalul Michel Suleiman.

La întâlnire, care a avut loc în incinta palatului prezidenţial, au participat şi membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse care l-au însoţit pe Preafericitul Kiril în timpul vizitei oficiale în Patriarhia Antiohiei: preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, şeful secretariatului Administriativ al Patriarhiei Moscovei episcopul Serghie de Solnecinogorsk, vicepreşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti protoiereul Nicolae Balaşov. De asemenea printre cei ce au participat la această întâlnire au fost reprezentantul Patriarhului Antiohiei şi al Întregului Orient pe lângă Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii arhiepiscopul Nifon de Filippopol, reprezentantul Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii pe lângă Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient arhimandritul Alexandru (Elisov) şi Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Liban A.S. Zasâpkin.

În discuţia cu şeful statului libanez Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a recunoscut că a avut n sentiment de sinceră bucurie când a văzut Beirutul, reconstruit după distrugerile provocate de conflictele militare. Preafericirea Sa a menţionat că Libanul reprezintă un exemplu de ţară unde există foarte multe comunităţi religoase care sunt implicate activ în viaţa societăţii.

Modelul secularizat al vieţii sociale nu oferă soluţii nenumăratelor probleme pe care le întâmpină oamenii, şi chiar dacă unii consideră că sistemul deja stabilit al relaţiilor de reciprocitate dintre religiile şi confesiunile din Liban este unul învechit, sistemul acesta e capabil să ofere loc motivaţiei religioase în viaţa politică şi socială, fiind însoțit de eforturi întru căutarea unei armonii dintre cele mai diverse concepții despre lume, a amintit Preafericitul Patriarh Kiril. După părerea sa, experienţa Libanului  de construire a unei societăţi mixte, în care să poată conveţui reprezentanţii diferitelor comunităţi religioase, este interesantă şi actuală şi pentru alte ţări din lume, care încearcă să-şi elaboreze un model de conveţuire armonioasă a diferitelor grupuri religioase.

Preafericirea Sa a povestit Preşedintelui Libanului despre viaţa religioasă din Rusia, despre relaţiile dintre Biserică şi Stat, dintre Biserică şi Societate, despre relaţiile dintre religii în interiorul ţării.

«Mă bucur de posibilitatea de a mă întâlni cu Domnia Voastră şi de a discuta inclusiv pe marginea subiectului ce ţine de dialogul interreligios», — a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Preafericitul Părinte Patriarh de asemenea a vorbit despre experienţa Rusiei în privinţa predării bazelor religiei într-o societate multiculturală şi multireligioasă.

Salutându-l pe Preafericitul Patriiarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii şi pe membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe, Michel Suleiman a menţionat că i-au rămas amintiri plăcute în urma întâlnirii cu Sanctitatea Sa la Moscova, expimându-și speranţa că relaţiile bune dintre Rusia și Liban vor fi păstrate în viitor.

«Sunt de aceeaşi opinie în privinţa rolului pe care îl are religia în societate», — a declarat Preşedintele Libanului. El şi-a împărtăşit gândurile în această privinţă, spunând că în condiţiile de globalizare, când fiecare stat încearcă să-şi creeze nişte relaţii de reciprocitate cu celelalte popoare şi are loc o o întrepătrundere activă a culturilor, devine tot mai actual principiul implicării tuturor păturilor sociale, inclusiv a minorităţilor, în viaţa ţării.

Menţionând că pentru el este foarte importantă aprecierea înaltă pe care a dat-o Preafericitul Patriarh Kiril sistemului social libanez, Michel Suleiman a spus: «Mai înainte, într-o oarecare măsură ne ruşinam, dar astăzi, pe fondul creşterii cazurilor de extremism, devine evident faptul că numai un astfel de model le poate asigura popoarele noastre bunăstarea».

Făcând referire la situaţia din Orientul Apropiat şi Africa de Nord, Michel Suleiman şi-a exprimat speranţa încetării acţiunilor violente din ţările arabe şi atingerea modelelor democratice prin luarea în considerare a opiniei tuturor păturilor sociale.

La rândul său, Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii şi-a exprimat îngrijorarea în privinţa unor aspecte ale situaţiei politice din ţările arabe. Creşterea tensiunii sociale în ţările din regiune duce la vărsări de sânge, la suferinţe. Preafericitul Patriarh Kiril a amintit de faptul că la începutul secolului XX revoluţia sângeroasă şi războiul civil din Rusia au provocat urmări groaznice, care au fost simţite pe parcursul mai  multor decenii la rând: conflictul sângeros a dezbinat naţiunea în «roşii» şi «albi».

«Suntem foarte îngrijoraţi de situaţia comunităţilor creştine din Egipt, din Iraq, din Libia. O creştere a numărului de manifestări creştinofobe este înregistrat şi în alte ţări», — a menţionat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. El şi-a exprimat părerea că perioadele de tranziție din viaţa societăţii a diferitelor ţări sunt necesare, dar întrebarea este următoarea: prin ce fel mijloace vor fi depăşite aceste perioade dificile? Schimbările din viaţa oamenilor trebuie să fie realizate paşnic, pe baza unui dialog social şi fără intervenţii din exterior, prin respectarea negreşită a drepturilor minorităţilor.

În discuţia pe care a purtat-o cu şeful Republicii Liban Preafericitul Patriarh Kiril a menţionat: «Nouă nu ne este indiferent destinul Bisericii Ortodoxe din Antiohia. Noi ne identificăm cu ea».

Preafericirea Sa şi-a împărtăşit impresiile acumulate recent, în timpul vizitei sale în Siria, și şi-a exprimat speranţa că toate reformele vor putea fi realizate pe cale paşnică, pe calea unui dialog tolerant. «În rugăciunile mele mă rog ca toate aceste ţări: Siria, Egiptul, alte ţări din Orientul Îndepărtat şi Africa de Nord să treacă prin aceste perioade grele în un mod paşnic, — a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. — Dă Doamne ca aceste schimbări din viaţa ţărilor arabe să nu atragă după ele alte evenimente catastrofale».

În continuare la această discuţie s-au alăturat ierarhi ai comunităţilor creştine din Liban: Preafericitul Patriarh al Antiohiei şi al Întregului Orient; Patriarhul maronit al Antiohiei şi al Întregului Orient Béchara Rahi, Patriarhul greco-catholic (melchit) Grigorie al III-lea Laham, Patriarhul Siro-Catolic Ignatie Iosif al III-lea Iunan al Antiohiei, mitropolitul Ilie de Beirut (Biserica Ortodoxă a Antiohiei), nunţiul papal de Liban arhiepiscopul Gabriele Giordano Caccia.

Adresându-se lor, Preafericitul Patriarh Kiril a continuat discuţia despre importanţa modelului libanez de relaţii interreligioase şi despre importanţa experienţei Libanului în discuţia despre rolul comunităţilor religioase în viaţa socială.

Preafericirea Sa i-a invitat pe reprezentanţii confesiunilor creştine din Liban pentru a participa la discuţii referitoare la viitoare structură a civilizaţiei umane.

La dineul oferit de Preşedintele Republicii Liban în cinstea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse a avut loc o continuare a discuţiei privind dialogul dintre confesiunile creştine. A fost menţionată necesitatea păstrării celui mai înalt nivel de comunicare a Bisericii Ortodoxe Ruse cu liderii comunităţilor creştine din Liban, în special în cazul formulării poziţiei comune faţă de fenomenele creştinofobe.

În timpul acestei discuţii au fost de asemenea atinse subiecte legate de evenimentele din Egipt şi din alte ţări din diferite părţi ale lumii, în care creştinii au fost supuşi prigoanelor. Preafericitul Patriarh Kiril a menţionat că nu trebuie să fie păstrată tăcerea în astfel de cazuri care mărturiesc despre faptul urmăririi creştinilor, prigonirii lor.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a vorbit despre experienţa relaţiilor de cooperare a religiilor din Rusia şi le-a făcut cunoştinţă celor prezenţi cu activitatea Consiliului Interreligios din Rusia.

La rândul său Patrarhul maronit Béchara Rahi a comunicat celor prezenţi despre pregătirea unui sammit al liderilor religioşi creştini şi musulmani din Orientul Apropiat.

Serviciul de Presă al Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii/Serviciul de comunicaţii al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion acordat agenției RIA „Novosti” [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul Zilei Botezului Rusiei [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, cu prilejul Zilei Botezului Rusiei [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu moartea oamenilor în rezultatul inundațiilor din provincia chineză Henan [Patriarhul : Mesaje]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Antiohiene i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhul Chiril pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin rus anti-COVID-19

Mesajul Preafericitul Patriarh al Antiohiei Ioan al X-lea adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu recunoștința pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin anti-COVID-19 [Mesaje de salut și adresări]

Biserica Ortodoxă a Antiohiei a primit vaccinul rusesc „Sputnik-V”

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Să-L descoperim oamenilor de Hristos - iată sarcina noastră cea mai principală [Interviuri]

Episcopul de Bač Irinei: Amestecul Patriarhului Bartolomeu în Ucraina a făcut ca schisma să se extindă asupra întregii Ortodoxii [Interviuri]

Despre situația populației creștine din țările Africii [Articol]

Scrisoarea de mulțumire adresată Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse din partea Patriarhului-Catolicos al Etiopiei Abune Mathias [Documente]

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Este important ca un conflict interetnic să nu devieze în unul interreligios [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Să-L descoperim oamenilor de Hristos - iată sarcina noastră cea mai principală [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Patriarhul Bartolomeu se crede arbitru al destinelor Ortodoxiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adresat felicitări Întâistătătorilor Bisericilor Vechi Răsăritene care sărbătoresc Sfintele Paști conform calendarului iulian