Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a săvârşit un Te-Deum în catedrala Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Beirut

Versiune pentru tipar
14 noiembrie 2011 20:16
Preafericitul Patriarh Kiril a săvârşit un Te Deum în catedrala Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Beirut

În data de 14 noiembrie 2011 în timpul vizitei oficiale în Patriarhia Antiohiei, Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii a vizitat catedrala din Beirut cu hramul în cinstea „Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”. În catedrală s-au adunat numeroşi creştini – arabi ortodocşi şi reprezentanţi ai Diasporei Ruse din Liban.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârşit un Te Deum în catedrala Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. La această slujbă au fost prezenţi Preafericitul Patriarh Ignatie al Antiohiei şi al Întregului Orient şi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din Antiohia: mitropolitul Ilie de Beirut, mitropolitul Antonie de Mexico, mitropolitul Spiridon de Zahle şi Iliopol, mitropolitul Ilie al Tirului şi al Sidonului, reprezentantul Patriarhului Antiohiei pe lângă Patriarhul Moscovei şi al  Întregii Rusii arhiepiscopul Nifon de Filippopol, episcopul Constantin, egumenul mănăstirii Sfântului Prooroc Ilie. În biserică au fost prezenţi şi s-au rugat şi toţi ceilalţi memrii ai delegaţiei care l-au însoţit pe Sanctitatea Sa în această vizită, în special, preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, şeful Secretariatului Administrativ al Patriarhiei Moscovei episcopul Serghie de Solnecinogorsk, vicepreşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti protoiereul Nicolae Balaşov, şi de asemenea şi reprezentantul Patriarhiei Moscovei şi a Întregii Rusii din preajma Patriarhiei Antiohiei şi a Întregului Orient arhimdritul Alexandru (Elisov).

La sfârşitul Te Deumului, în semn de respect Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse i-a fost cântată cântarea „Mulţi Ani Trăiască!”.

Oaspetele Bisericii Antiohiene a fost salutat de Preafericitul Patriarh Ignatie al Antiohiei şi al Întregului Orient. De asemenea mitropolitul Ilie al Beirutului a rostit şi el un mesaj de bun venit la adresa Preafericitului Patriarh Kiril.

La rândul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a spus:

«Sanctitatea Voastră, Preafericite Părinte Patriarh al Antiohiei şi al Întregului Orient, Înalt Presfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, dragi părinţi, fraţi şi surori!

Am intrat cu o emoţie deosebită în această catedrală. Ultima dată când am fost aici, această catedrală arăta mai mult ca o ruină. Şi cu bucurie şi cu recunoştinţă adusă lui Dumnezeu văzând această frumuseţe restaurată, mărturisesc că Dumnezeu n-a permis ca sfinţenia să fie batjocorită, şi biserica s-a păstrat, şi astăzi, o putem vedea cu toată frumuseţea ei cea de la început.

Vizitele pe care le-am efectuat în Liban mi-au lăsat întotdeauna amintiri deosebite, pentru că acest pământ este o parte din Ţara Sfântă. Pe acest pământ au călcat picioarele apostolilor, de acest spaţiu este legat începutul existenţei creştine a Bisericii. De acest pământ sunt legate faptele mari care au fost săvârşite în Biserica Antiohiei. Aici au fost scrise operele Sfinţilor Părinţi, a celor mai renumiţi scriitori şi gânditori bisericeşti. Aici au apărut primele opere ale renumiţilor canonişti, jurişti bisericeşti care au participat la crearea codului de legi al imperiului Bizantin, cunoscut sub numele de Codicele lui Justinian.

Acest pământ este de asemenea cunoscut şi prin cei care au apărat Ortodoxia de eretici şi schisme. A fost acel loc de care au depins destinele Bisericii Ecumenice. Această măreţie a Bisericii Antiohiene, dobândită prin ostenelile Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, a dăinuit secole de-a rândul şi acum îşi manifestă în chip deosebit prezenţa aducând în sânul societăţii multiculturale a Libanului acea mărturie a valorilor creştine, a care a fost prezentă în Seria şi în alte ţări din Orient.

Noi toţi apaţinem împreună Unei singure Biserici Ortodoxe, în care dispar toate acele hotare naţionale şi politice. Trăim o singură viaţă comună, oriunde nu ne-am afla din punct de vedere fizic, — în Liban, în Siria, în Ucraina, în Bielorusia sau în altă ţară, pentru că suntem cu toţii uniţi într-o singură Biserică — Biserica Ortodoxă Ecumenică care-şi păstrează măreţia şi sfinţenia Tradiţiei lăsate de Sfinţii Apostoli.

Această sfântă catedrală este sfinţită în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biriunţă, şi numele acestui mare mucenic este păstrat cu mare grijă aici, pe acest pământ. Acest sfânt este e asemenea unul din cei mai cinstiţi sfinţi ai Rusiei. Noi credem că Sfântul Gheorghe este apărător al Sfintei Rusii şi că această credinţă a noastră este întemeiată pe fapte istorice. Al Doilea Război Mondial a început pentru Ruşi în ziua în care se făcea prăznuirea tuturor sfinţilor Ruşi care s-au proslăvit în pământul Rusiei. Acest lucru desigur nu era cunoscut celor care au început războiul împotriva ţării noastre. Şi războiul acesta s-a închieiat cu vitorie, şi ostaşul rus a intrat în Berlin şi a nimicit citadela fascismului. Această Victorie a avut loc în ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă, pe care Biserica îl serbează în data de 6 mai. Şi comandantul nostru - mareşalul Jukov de numele căruia este legată în mare parte victoria asupra groaznicului duşman purta numele marelui mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruinţă. Şi de aceea memoria Sfântului Gheorghe este aproape de inima poporului nostru.

Fără îndoială, datorită mijlocirilor Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe a fost restaurată şi această catedrală, şi poporul vostru a obţinut o victorie foarte importantă: în ciuda conflictului civil, oamenii şi-a păstrat voinţa unităţii şi a păcii civile. Şi astăzi putem vedea marile succese care au fost obţinute în Liban în acest răstimp de pace.

Aş fi dorit de asemenea să-i salut pe fraţii şi surorile, pe conaţionalii care trăiesc astăzi aici, în Liban. Începând cu anul 1946 aici în jurisdicţia eparhiei de Beirut există o biserică ortodoxă care sprijină duhovniceşte sute, sute de oameni originari din Rusia, din Ucraina, din Bielorisia şi din Moldova – şi pe toţi cei care-şi leagă viaţa lor spiriuală de Biserica Ortodoxă Rusă. Vă salut pe toţi, dragii mei!

Aş fi dorit să vă spun următoarele: mulţi dintre voi trăiesc în familii mixte, mulţi dintre voi vă aflaţi pe tărâmul unei vieţi culturale bilingve, şi această părtăşie la două culturi este o mare bogăţie. Omul care cunoaşte două limbi şi care trăieşte în prezenţa a două culturi este mai bogat decât unul care cunoaşte o singură limbă şi care trăieşte în condiţiile unei singure culturi. Dar mai există încă o condiţie obligatorie care sunteste necesară pentru ca, cunoaşterea celor două limbi şi a celor două culturi să-ţi fie ca o bogăţie: nici într-un caz una din culturile sau limbile cunoscute de tine nu trebuie să înlocuiască cealaltă cultură şi cealaltă limbă. Şi mai mult decât atât una dintre limbi şi una dintre culturi nu trebuie să subjuge cealaltă cultură şi cealaltă limbă. Şi acei dintre voi care frecventează serviciile divine oficiate în limba rusă, care sunt uniţi în jurul parohiilor noastre aici, - sunt acei oameni care înţeleg foarte bine că limba şi cultura natală nu trebuie sub nici o formă să dispară din viaţa lor. Şi Biserica te poate ajuta să-ţi păstrezi această însuşire  de om bicultural şi bilingv, care îl face pe om mai bogat, îi îmbogăţeşte personalitatea».

Preafericitul Patriarh Kiril i-a mulţumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Antiohia şi mitropolitului Ilie de Beirut pentru sprijinul oferit parohiei ortodoxe ruse din capitala Libanului; el de asemenea l-a salutat cordial pe protoiereul Anatolie Egorov, care este responsabil de păstorirea spirituală a parohiilor ruse din Beirut.

În amintirea acestei comunicări liturgice săvârşite în catedrala din Beirut Preafericirea Sa a oferit în dar catedralei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe o icoană cu chipul Mântuitorului şezând pe tron. «Este simbolul vredniciei împărăteşti, este simbolul acelei puteri spirituale  pe care o posedă cuvântul Lui, — a subliniat Preafericitul Patriarh Kiril. — este simbolul acelei puteri pe care o dobândeşte omul atingându-se de Hristos. Vă voi fi foarte recunoscător dacă această icoană o veţi păstra în acest loc sfânt ca un simbol al dragostei mele faţă de voi, cei care slujiţi în această catedrală şi al dragostei mele faţă de toţi cei ce vă rugaţi aici».

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse i-a înmânat mitropolitului Ilie de Beirut o panaghie în care este înscrisă o urare a ajutorului lui Dumnezeu în săvârşirea slujirii arhipastorale a Înalt Preasfinţiei Sale.

Serviciul de Presă al Patriarhului Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii/Serviciul de Comunicaţii al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti
Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Antiohiene i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhul Chiril pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin rus anti-COVID-19

Mesajul Preafericitul Patriarh al Antiohiei Ioan al X-lea adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu recunoștința pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin anti-COVID-19 [Mesaje de salut și adresări]

Biserica Ortodoxă a Antiohiei a primit vaccinul rusesc „Sputnik-V”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

În Catedrala episcopală cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scârbiți” din San Francisco a fost săvârșit un Tedeum de mulțumire cu prilejul aniversării a 70 de ani de la sosirea în SUA a refugiaților ruși din insula Tubabao și din China

Exarhul Patriarhal al Europei de Vest a săvârșit o litie la mormântul protoiereului Mihail Osorghin

Andrei Kostriukov: „Meritele Bisericii din Străinătate vor fi apreciate la justa valoare doar de urmașii noștri” [Interviuri]

Președintele Comitetului Sinodal pentru colaborarea cu căzăcimea a condus masa rotundă internațională dedicată vieții căzăcimii în emigrare

Toate materialele cu cuvintele-cheie