Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Arhipăstorii mitropoliilor au primit dispoziția să analizeze problemele creşterii numărului de parohii şi ale ridicării nivelului de pregătire a candidaţilor la preoţie

Versiune pentru tipar
30 ianuarie 2012 14:51

Spre îndeplinirea hotărârii Soborului Arhieresc din anul 2011 majoritatea eparhiilor au trimis la Patriarhia Moscovei planurile creşterii treptate a numărului de parohii sau de încăperi pentru rugăciune, pentru ca timp de cinci-zece ani acest număr să crească de două-trei ori, i-a informat Preafericitul Patriarh Kiril pe participanţii consfătuiriii Arhiereşti de la mănăstirea Cuviosului Daniil Stâlpnicul.

Bazându-se pe aceste elaborări, fiecare arhipăstor al eparhiei recent înfiinţate, precum şi Preasfinţiţii acelor eparhii din componenţa cărora au fost înfiinţate alte eparhii, vor trebui să înnoiască planurile unei măriri reale a numărului de parohii. La efectuarea unor astfel de calcule trebuie luat în considerare numărul bisericilor existente şi al localităţilor.

«În perspectivă în oraşe la o biserică trebuie să revină nu mai mult de zece mii de locuitori. În acele localităţi, în care numărul populaţiei este mai mic de zece mii, dar mai mare de o mie de locuitori şi în care deocamdată nu există posibilitatea numirii unui preot permanent, este necesar să fie alese clădiri pentru amenajarea unor încăperi de rugăciune, capele, paraclise, în care preotul să meargă pentru a oficia servicii divine minimum odată în lună. Iar acele localităţi în care locuitorii sunt într-un număr și mai mic, pot fi unite într-o singură parohie cu condiţia organizării unei încăperi pentru rugăciune pentru oficierea serviciilor divine în localitatea centrală. În acelaşi timp este necesară şi soluţionarea problemei accesului locuitorilor la biserică», — a spus Întâistătătorl Bisericii Ruse.

Împreună cu creşterea numărului de parohii arhiereii trebuie să se îngrijească de problema pregătirii destoinice a candidaţilor la preoţie. «Amintesc că, potrivit hotărârilor luate în repetate rânduri de către Soboarele Arhiereşti, înainte de hirotonie aceste persoane trebuie să primească o educaţie duhovnicească», — a subliniat Sanctitatea Sa.

În legătură cu aceasta el i-a chemat pe arhipăstori să comunice cu studenţii şcolilor duhovniceşti, cu elevii instituţiilor medii de învăţământ ortodox, să facă cunoştinţă cu familiile lor. De asemenea, Preafericitul Patriarh Kiril a atras atenţia celor prezenţi asupra stabilirii unor relaţii cu instituţiile de învăţământ superior.

Patriarhia.ruVersiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie