Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

​Stenograma începutului convorbirii Preafericitului Patriarh Kiril cu şeful guvernului Federaţiei Ruse V.V.Putin din 1 februarie 2012

​Stenograma începutului convorbirii Preafericitului Patriarh Kiril cu şeful guvernului Federaţiei Ruse V.V.Putin din 1 februarie 2012
Versiune pentru tipar
1 februarie 2012 20:10

La 1 februarie 2012, la reşedinţa Patriarhală şi Sinodală de la mănăstirea sfântul cneaz Daniil, a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril cu şeful guvernului Federaţiei Ruse V.V. Putin

V.V. Putin: Preafericirea Voastră! Vă felicit încă odată cu ocazia aniversării intronizării Dumneavoastră. Trei ani au trecut foarte repede, aş putea spune, au zburat. Dumneavoastră lucraţi foarte mult, permanent călătoriţi în ţară, plecaţi după hotare. Aş vrea să vă mulţumesc pentru contribuţia enormă pe care o înfăptuiţi în vederea întăririi bazelor duhovniceşti ale societăţii noastre, ale relaţiilor cu alte Biserici. Acesta este, desigur, unul din elementele importante ale politicii noastre externe, în primul rând, desigur, am în vedere relaţiile cu vecinii noştri cei mai apropiaţi din aşa-numitul spaţiu post-sovietic. Este foarte important pentru oamenii care locuiesc acolo, este important ca ei să simtă legătura lor permanentă cu Biserica Ortodoxă Rusă şi, ca urmare, cu Rusia, să se simtă parte a lumii noastre unice, comune, creştine şi ortodoxe. Vă felicit încă odată şi vă doresc toate cele bune.

Preafericitului Patriarh Kiril: Aş vrea să vă mulţumesc din inimă, Vladimir Vladimirovici, pentru aceste cuvinte pe care le-aţi spus acum, pentru felicitări, precum şi pentru aportul Dumneavoastră în dezvoltarea relaţiilor dintre Biserică şi stat. Dacă e să ne mândrim ca popor, atunci să ne mândrim cu acea minune care s-a înfăptuit timp de 20 de ani, iar mai concret în ultimii 10-12 ani. Ceea ce s-a întâmplat în ţara noastră, nu s-a întâmplat în decursul întregii istorii. Viaţa religioasă distrusă a unui popor enorm, care a fost discreditat anume pe principiul credinţei, a înflorit – şi nu doar la nivel de gândire sau experienţă religioasă personală, ceea ce este important, dar, ceea ce nu este prea vădit, la nivel de reconstrucţie a bisericilor, a mănăstirilor, la nivelul creării sistemului de caritate bisericească, a programelor de învăţământ, a programelor pentru tineret. Adică acel potenţial duhovnicesc pe care oamenii l-au avut şi care a fost ţinut închis de către toate forţele ideologice, a ieşit afară. Toate aceastea nu ar fi putut avea loc într-o ţară care nu ar oferi garanţii pentru aceste libertăţi. Aş putea spune în numele altor religii tradiţionale - alte religii tradiţionale ale Rusiei au căpătat aceea ce este greu de imaginat că poţi dobândi într-un timp atât de scurt.

Dumneavoastră sunteţi astăzi, pe de o parte, prim-ministru, pe de altă parte – candidat la postul de Preşedinte. Aş vrea să vorbesc cu Dumneavoastră despre viitor, însă nu doar eu: reprezentanţii şi conducătorii religiilor noastre tradiţionale îmi adresează o astfel de rugăminte ca eu să îmi asum responsabilitatea de a organiza o astfel de întâlnire la care am putea discute. Este evident că, având acele realizări care au loc, mai există ceva şi în viaţa organizaţiilor religioase, precum şi în viaţa poporului, ce necesită o anumită atenţie, dar poate şi o corectare a cursului.

Şi deoarece astăzi nivelul relaţiilor dintre religii, Biserică şi stat este atât de înalt şi atmosfera este atât de binevoitoare şi de deschisă, aş dori să înfăptuim un astfel de dialog cu reprezentanţii şi conducătorii religiilor tradiţionale din Rusia şi sunt gata să vă invit pe Dumneavoastră în catedrala Hristos Mântuitorul atunci, când veţi avea timp, pentru ca să stăm împreună, să vorbim despre viitor şi să discutăm sincer, să facem schimb de opinii, inclusiv şi privitor la ceea ce se întâmplă în societatea noastră şi în Patria noastră.

V.V. Putin: Vă mulţumesc pentru această propunere, ea este foarte constructivă. Cu plăcere mă voi întâlni cu toţi conducătorii confesiilor noastre tradiţionale, iar dacă este nevoie, şi ai altor confesii care într-un fel sau altul sunt prezentate în ţara noastră. Desigur trebuie să începem cu conducătorii confesiilor tradiţionale.

Cu adevărat, nu doar în ultimii 10 ani, începând cu anii 1990, s-a făcut mult pentru restabilirea organizaţiilor religioase, pentru a le ajuta să se ridice în picioare. Însă în anii aceştia până la acel moment, când a început urcuşul şi înflorirea religiilor noastre tradiţionale, prejudiciul adus organizaţiilor religioase a fost atât de mare din parte statului, încât, probabil, dar nu probabil, dar cu certitudine, statul rămâne încă dator în faţa Bisericii, în faţa religiilor noastre tradiţionale, a confesiilor. Într-adevăr, au fost construite multe daţane şi sinagogi, şi biserici ortodoxe, şi minarete. Minarete au fost construite atâtea, câte niciodată nu au fost construite, consider, în istoria statului rus. Însă repet: statul până acum mai este dator, chiar dacă privim la partea materială a acestei probleme. Dumneavoastră ştiţi ce număr de biserici şi alte instituţii de menire culturală transmitem confesiilor noastre tradiţionale, iar aceasta este doar o mică parte din ceea ce statul trebuie să restituie.

Preafericitului Patriarh Kiril: Totu-i corect. Şi ceea ce a existat...

V.V. Putin: Şi ceea ce a existat mai înainte. Unele lucruri este imposibil a le restitui.

Preafericitului Patriarh Kiril: Este imposibil.

V.V. Putin: Fiindcă după aceasta vor fi şi alte urmări, deseori având un caracter negativ pentru societate. Vă sunt foarte recunoscător şi Dumneavoastră, şi conducătorilor de alte confesii pentru faptul că Preasfinţia Voastră aveţi o atitudine plină de răbdare, calmitate, duceţi un dialog profesional cu lucrătorii muzeistici, cu alţi colegi din diverse domenii de activitate, deoarece trebuie să facem astfel ca să ameliorăm situaţia, dar nu să creăm probleme noi.

Preafericitului Patriarh Kiril: Aş putea să vă întrerup? Toate problemele noastre au fost la nivel de discutare. În special, aceste probleme erau formulate din partea acelor persoane care nu aveau nimic comun nici cu Biserica, nici cu arta. Dar de când a fost adoptată legea şi când a început interacţiunea, de atunci noi nu avem aceste conflicte şi nici nu pot exista, fiindcă şi de o parte, şi de alta persoanele care duc dialogul sunt  responsabile, ele au grijă de păstrarea valorilor culturale, de bunăstarea Patriei şi de liniştea în societatea noastră.

V.V. Putin: Toate acestea au fost realizate datorită faptului că şi legea s-a dovedit a fi echilibrată şi concordată cu toţi participanţii acestui proces, şi experienţa juridică a fost aplicată cum trebuie.

Preafericitului Patriarh Kiril: Aveţi perfectă dreptate.

V.V. Putin: Toate acestea au demonstrat că toţi oamenii, incluşi în acest proces, doresc binele poporului nostru şi ţării noastre.

Preafericitului Patriarh Kiril: Aveţi perfectă dreptate.

V.V.Putin: Vreau să vă încredinţez că statul şi în continuare va acorda acestui fapt o mare atenţie. Să restituim la fel de calm, ritmic datoriile noastre şi să creăm posibilităţi noi pentru religiile noastre tradiţionale.

Preafericitului Patriarh Kiril: Vă muţumesc.

Serviciul de presă al Guvernului Rusiei / Patriarhia. ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei