Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Întâistătătorului Bisericii Ruse la Congresul mişcării de voluntari a Frontului Popular din întreaga Rusie

Discursul Întâistătătorului Bisericii Ruse la Congresul mişcării de voluntari a Frontului Popular din întreaga Rusie
Versiune pentru tipar
26 februarie 2012 16:45

La 28 februarie 2012 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a participat la lucrările Congresului mişcării de voluntari a Frontului popular din întreaga Rusie în susţinerea armatei, flotei şi complexului militar-industrial. Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu un discurs.

Stimate Dmitrii Olegovici! Dragi participanţi ai Congresului mişcării de voluntari în susţinerea armatei, flotei şi complexului militar-industrial!

Mă bucur că am posibilitatea în ultima duminică înainte de începerea Postului Mare, după Dumnezeiasca liturghie pe care am oficiat-o adineaori, să vin la voi şi să-mi împărtăşesc unele gânduri care mi se par importante.

Recent am auzit minunatele cuvinte ale imnului „Glorie ţie, Patria mea liberă”. S-ar părea că e un lucru evident – un stat măreţ cu o industrie puternică, cu armată, flotă şi, firesc, că această ţară este liberă. Însă în lumea noastră contemporană este uşor a-ţi pierde libertatea, fiind o ţară prosperă din punct de vedere economic, puternică din punct de vedere militar, enormă prin teritoriu şi bogată prin resurse naturale. Toarte acestea au loc, fiindcă libertatea este capacitatea poporului de a-şi determina calea sa istorică, reieşind din propriile valori şi propria concepţie, din scopurile sale, din faptul cum îşi vede poporul viitorul său.

Astăzi noi vieţuim într-o lume transparentă şi putem pierde libertatea, putem pierde suveranitatea, putem pierde independenţa, având o economie puternică, o armată bine dotată tehnic şi bine instruită. Noi cunoaştem că fără nici o împuşcătură s-a divizat Rusia istorică, pe care noi o numeam Uniunea Sovietică – şi nu mai există măreaţa ţară. Astăzi lupta merge la nivelul gândurilor, convingerilor, concepţiilor. Astăzi nimeni nu poate să regleze torentele de informaţie, fiindcă fiecare om care are un computer în dormitorul său permite să intre în interiorul vieţii personale o mulţime de concepţii, convingeri, puncte de vedere, tentaţii. Şi cât de uşor este să pui stăpânire pe conştiinţa maselor, cât de uşor este să o direcţionezi într-o parte sau alta, în caz dacă împotriva acestor mase lucrează torente informaţionale bine organizate şi coordonate!

Dar ce-i de făcut pentru ca Patria să rămână liberă? În primul rând noi trebuie să educăm o persoană care ar putea să se opună acestei agresiuni informaţionale, ce se prăbuşeşte asupra fiecăruia din noi. Toate acestea sunt deosebit de importante pentru tineri care încă nu şi-au format poziţiile de viaţă, convingerile, idealurile, care caută ceva mai bun, care încă mai studiază – iar statutul persoanei care studiază presupune atenţie la informaţia pe care o capătă. Anume din aceste considerente tineretul e cel mai vulnerabil. Un cuvânt tăios, o metaforă vie, în special dacă e spusă de un star, fie din domeniul muzicii pop, fie din domeniul sportului, fie din domeniul estradei, fie din domeniul literaturii, uşor acaparează conştiinţa oamenilor, fără a trece printr-o evaluare critică.

Ce să facem atunci pentru ca poporul nostru, în special tineretul, să fie  în stare să deosebească adevărul de minciună, ispita de o idee reală şi puternică? Pentru aceasta noi toţi trebuie să fim educaţi în acel spirit în care este formată puterea milenară morală, culturală a poporului nostru. Noi numim prin cuvântul acesta „putere” toate valorile noastre fundamentale, de bază, pe care fiecare generaţie următoare de oameni le însuşeşte cu laptele matern. Aceste valori sunt formate de poporul nostru măreţ multinaţional, de Patria noastră liberă şi cât este de important ca astăzi, în pofida acţiunii colosale informaţionale atât din interiorul ţării, cât şi din exterior, oamenii noştri să fie capabili, bazându-se pe aceste valori ca pe un măreţ criteriu al adevărului, să decearnă totul ce este mincinos, dăunător, periculos pentru personalitate, pentru societate, pentru ţară!

Sunt nespus de bucuros că mă pot întâlni cu reprezentanţii Forţelor armate, cu reprezentanţii complexului militar–industrial, cu reprezentanţii cluburilor militar-patriotice, ai organizaţiilor, multe din care activează astăzi pe lângă parohiile ortodoxe. Aş vrea să vă împărtăşesc încă un gând.

Pe ce se bazează capacitatea oamenilor de a-şi apăra Patria? Pe o astfel de noţiune cum este datoria. Până nu demult cuvântul „datorie” era foarte accesibil şi convingător pentru toată lumea. Însă astăzi în conştiinţa maselor datoria sunt banii luaţi împrumut. Prin ce o datorie materială se deosebeşte de acea datorie, care îl face pe ostaş să se ridice din tranşee şi să meargă în întâmpinarea unei mări de foc, riscându-şi viaţa, pentru a-şi apăra Patria? Este datoria care îl face pe om în stare să se apere pe sine, pe apropiaţii săi, poporul său, ţara sa, este o noţiune morală şi duhovnicească. Nici un fel de salarii, nici un fel de bani nu pot compensa riscul de moarte, pierderea vieţii, invaliditatea, handicapurile îngrozitoare - urmările acţiunilor militare pentru cei care au participat la ele. Prin urmare, datoria este o noţiune morală măreaţă care  semnifică capacitatea omului la autolimitare, la sacrificiu.

Iar acum să încercăm să suprapunem această noţiune asupra idealurilor în masă, care astăzi sunt propagandate de către mijloacele de informare în masă, în special de Internet. Ce fel de autolimitare? Ce fel de autodisciplină? Ce fel de datorie? Trăim o singură dată, luaţi de la această viaţă totul ce puteţi – şi cele drepte, şi cele nedrepte. Iar pentru ca viaţa să reuşească, trebuie să ai mulţi bani, să poţi să-i cheltui bine, să trăieşti vesel şi fără de griji. Şi doar această idee a consumului, a îmbogăţirii devine a fi una în masă. Dar dacă ea vreodată, păzească Dumnezeu, va deveni idee naţională, noi nu vom mai cânta „Glorie ţie, Patria mea liberă”. Totul se va termina, fiindcă interesele particulare ale oamenilor nu sunt în stare să asigure supravieţuirea societăţii şi a ţării, dacă nu există o idee unificatoare, nu sunt în stare să păstreze ţara nici în timp de pace, nici cu atât mai mult în timp de război.

Am avut deja posibilitatea să vorbesc în mod public despre aceasta şi o vorbesc de multe ori: dacă pentru tineretul nostru idealul va fi „să o şteargă” încolo, unde plătesc mai mult, unde este mai vesel să trăieşti, unde este mai ridicat nivelul de consum, atunci ce fel de datorie poate fi, ce fel de idee unificatoare, ce fel de capacitate de a apăra Patria? Iar totul despre ce vorbim astăzi nu sunt idei abstracte şi gânduri abstracte. Este realitatea vieţii.

Toată această discuţie s-a acuitizat acum, în ajunul alegerilor. Ce să mai ascundem, există pericolul că toţi acei care împărtăşesc aceste idei ale consumului şi îmbogăţirii, ideile că patria este acolo unde plătesc mai mult – toate aceste forţe pot veni la putere în Rusia. Ce va semnifica acesta pentru ţara noastră? Ce fel de libertate? Ce fel de independenţă? Noi vom pierde suveranitatea noastră, noi vom pierde statutul unui stat mare şi independent. Iată de ce gândurile despre fortificarea capacităţii de apărare, despre dezvoltarea complexului militar-industrial noi trebuie să le însoţim cu meditaţiile noastre despre moralitate şi situaţia duhovnicească a celor, care completează rândurile, apărându-şi Patria cu arma în mână şi a celor care elaborează armamentul contemporan, şi a celor care sunt chemaţi să apere Patria cu preţul vieţii.

Mă adresez astăzi către voi, dragii mei, în special către tineret, cu chemarea: ţineţi minte că libertatea, independenţa, suveranitatea ţării se formează în minţile noastră, în inimile noastre, în convingerile noastre. Şi dacă vom fi în stare să mergem la sacrificiu, la autodisciplină în numele unei cauze comune, în numele binelui Patriei, în numele păstrării libertăţii poporului nostru, atunci vom fi întotdeauna invincibili.

Mă rog astăzi pentru viitorul Rusiei, pentru voi toţi, ca Domnul să încline mila Sa către poporul nostru, ca să ne ferească de ispite şi tentaţii, de propaganda mincinoasă, clevetitoare, ca să păstreze la oameni sentimentul puternic al moralităţii, care doar el poate fi fundamentul unei cauze comune. Iar cauza noastră comună – este viitorul Rusiei, al Patriei noastre libere.

Vă salut pe toţi şi binecuvântez acest minunat congres. Să vă păzească Domnul.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul începutului anului de studii

Mdesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul aniversării intronizării

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu prilejul Zilei Botezului Rusiei