Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitul Patriarh Kiril la sfinţirea pietrei de temelie, plasată la fundamentul bisericii în cinstea sfântului ierarh Ermoghen (or. Moscova)

Predica Preafericitul Patriarh Kiril la sfinţirea pietrei de temelie, plasată la fundamentul bisericii în cinstea sfântului ierarh Ermoghen (or. Moscova)
Versiune pentru tipar
1 martie 2012 16:15

La 1 martie 2012, în ziua aniversării a 400 de ani de la mutarea la Domnul a sfântului mucenic Ermoghen, Patriarhul Moscovei, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a săvârşit cinul sfinţirii pietrei de temelie, plasate la fundamentul bisericii în construcţie în cinstea sfântului ierarh Ermoghen din raionul Krylatskoie al districtului administrativ de Vest al or. Moscova.

După săvârşirea cinului sfinţirii Preafericitul Patriarh Kiril s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Pe voi pe toţi, Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, stăpâni, părinţi, fraţi şi surori, vă salut şi vă felicit cu acest eveniment deosebit prin importanţa şi semnificaţia sa.

Astăzi se împlinesc exact 400 de ani din acea zi, când în Kremlin, în subsolul mănăstirii Ciudov (ulterior devastată), a trecut la Domnul un mare rugător pentru pământul nostru, un mare patriot, sfântul mucenic ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii. A fost întemniţat în subsolurile acestei mănăstiri de către ocupanţii străini, de către polonezi care din cauza tulburărilor şi instabilităţii poporului nostru, din cauza întunecării minţii oamenilor, care au confundat prietenul cu duşmanul, au intrat cu trupele străine în Cetatea de scaun, intenţionând să pună pe tronul ţarist pe un rege polonez şi, ca urmare a acestei acţiuni, să schimbe dezvoltarea duhovnicească, culturală a ţării, să transforme Patria noastră în ceva, care doar prin nume s-ar mai fi numit Rusia, dar ar fi încetat să mai existe ca atare.

Duşmanul înţelegea că fără binecuvântarea Patriarhului nu este posibil a face aşa ceva şi atunci au început să-l înduplece pe stareţ ca el să se adreseze către poporul rus cu o chemare de a-l accepta pe regele polonez ca pe un ţar rus. Nimic nu le-a reuşit. Nu s-a speriat Patriarhul Ermoghen nici de frica morţii, nici de foame, nici de frig, nici de întuneric. Mai mult ca atât, din aceste subsoluri el a reuşit să adreseze o chemare către poporul nostru, însufleţindu-l la luptă sfântă şi dreaptă pentru eliberarea oraşului Moscova şi a întregii Patrii. Şi noi cunoaştem că anume acest cuvânt al Patriarhului, ce a ajuns la inimile oamenilor, a adus în acţiune armata populară, creată de Minin şi Pojarski, care mai târziu a eliberat oraşul Moscova, iar apoi Rusia s-a eliberat pe sine totalmente de la năvălirea străinilor.

Fapta sfântului ierarh Ermoghen poate fi comparată cu cele mai remarcabile acţiuni ale fiilor Patriei noastre, orientate spre salvarea ţării. Sfântul Ermoghen se află în acelaşi rând cu Alexandru Nevski, Dmitrii Donskoi, ţarii şi conducătorii de oşti ulteriori, care în momentele hotărâtoare ale vieţii Patriei noastre au făcut totul pentru ca ea să fie salvată.

În anii înainte de revoluţie a fost adoptată decizia de a înălţa un monument în cinstea sfântului ierarh Ermoghen. Dar nu a fost să fie îndeplinită această dorinţă a poporului; şi am ajuns la situaţia că în tot oraşul Moscova nu este nici o biserică, ridicată în cinstea marelui mucenic Patriarh, care a primit moarte de mucenic, fiind pe prestolul de Patriarh.

Astăzi, în ziua aniversării a 400 de ani de la moartea de mucenic a sfântului ierarh, noi îi aducem un deosebit omagiu amintirii lui, punând temelia unei noi biserici într-un nou raion al Moscovei ca expresia nădejdii noastre pentru faptul că Rusia întotdeauna va păstra credinţa ortodoxă, în care se află mântuirea ei. Dea Dumnezeu ca amintirea despre sfântului ierarh Ermoghen să trezească în oamenii noştri sentimentul senin, puternic, sfânt al dragostei pentru Patrie, hotărârea şi capacitatea de a-şi organiza viaţa, iar în anii de pericol – să-şi apere hotarele Patriei.

Aş vrea să-mi exprim recunoştinţa cordială administraţiei municipale a Moscovei, primarului S.S. Sobeanin, viceprimarului V.I.Resin, ctitorilor, constructorilor, proiectanţilor. Însă adresez o deosebită mulţumire locuitorilor acestui cartier, care în timpul discuţiilor şi-au exprimat puternica convingere de a avea aici o biserică. Cred că pentru rugăciunile sfântului ierarh mucenic Ermoghen Domnul va înclina mila Sa către Patria noastră, către Cetatea de scaun şi, în special, către locuitorii acestui cartier. Alături de voi se va păstra veşnic pomenirea despre marele nevoitor al lui Dumnezeu, către el vom putea adresa rugăciunile noastre. Noi credem şi ştim că rugăciunea adresată cu credinţă întotdeauna are un răspuns – pe aceasta se bazează toată viaţa religioasă a oamenilor.

Dea Dumnezeu ca şi noi, oamenii secolului al XXI-lea, niciodată să nu pierdem această capacitate de a ne adresa către Cer şi a căpăta răspunsul de Sus, care ne întăreşte în viaţa noastră. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Cuvîntarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la deschiderea celor de-a XXVIII-lea Lecturi internaționale educative în cinstea Nașterii Domnului

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe a Georgiei cu prilejul zilei de pomenire a Sfintei întocmai cu Apostolii Nina

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Mitropolit al întregii Americi și al Canadei Tihon cu prilejul aniversării întonării

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Poloneze cu prilejul zilei numelui

Mesajele de felicitare ale Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresate miniștrilor nou formatului Guvern al Federației Ruse

Mesajele de felicitare ale Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat nou numiților vicepreședinți ai Guvernului Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Iu.Ia. Ceaika cu prilejul numirii în funcția de reprezentant plenipotențiar al Președintelui Federației Ruse în districtul federal Caucazul de Nord

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui I.V. Krasnov cu prilejul numirii în funcția de Procuror General al Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Sîrbe cu prilejul aniversării de la întronare

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui M.V. Mișustin cu prilejul numirii în funcția de președinte al Guvernului Federației Ruse