Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril în ajunul duminicii a 2-a din Postul cel Mare la mănăstirea sfântul Ştefan de la Mahrişce

Predica Preafericitului Patriarh Kiril în ajunul duminicii a 2-a din Postul cel Mare la mănăstirea sfântul Ştefan de la Mahrişce
Versiune pentru tipar
10 martie 2012 22:55

La 10 martie 2012, în ajunul duminicii a 2-a din Postul cel Mare Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat privegherea la mănăstirea stavropighială sfântul Ştefan de la Mahrişce. După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreacuvioşia Voastră, maică egumenă! Dragi surori! Înaltpreasfinţia Voastră! Părinţi şi fraţi!

Aş vrea să vă mulţumesc, maică, pentru cuvintele calde şi sincere, pe care mi le-aţi adresat – cuvinte înţelepte, drepte. Aş vrea să mai adaog la cele spuse următoarele: atât un om aparte, cât şi societăţi întregi, ţări, popoare, vin la viaţă prin încercări, prin scârbiri care uneori răpesc de la oameni o cantitate enormă de puteri şi trupeşti, şi duhovniceşti. Nu toate aceste încercări se termină cu bine: cunoaştem şi din istoria Patriei că multe din ele se soldau cu tragedii pentru popor şi ţară. Pentru a evita aceste tragedii, noi trebuie, în primul rând, să ne rugăm pentru ţara noastră, pentru popor, pentru putere şi oaste, nădăjduind cu tărie în voia lui Dumnezeu. Această rugăciune trebuie în mod deosebit să se urce din lăcaşurile noastre sfinte. Principala jertfă pe care o poartă monahii şi monahiile, lucrarea lor principală este rugăciunea, rugăciunea pentru toată lumea, rugăciunea pentru Patrie, rugăciunea pentru Biserica noastră, pentru cei care vin la mănăstire, care cer aceste rugăciuni, pentru noi înşine.

Puterea rugăciunii este în stare să mute munţii din loc. Pentru oamenii necredincioşi şi puţin îmbisericiţi acest lucru este de neînţeles. Însă toată experienţa istorică duhovnicească a Bisericii învaţă că rugăciunea este o putere adevărată, reală, capabilă să schimbe viaţa omului, să facă minuni. Dar parcă nu e o minune schimbarea vieţii omului – o schimbare radicală, profundă, când cel necredincios devine credincios, când omul care a păcătuit cu uşurinţă, care nu a conştientizat păcatul, dintr-o dată începe să-l conştientizeze şi să înţeleagă că nu mai este nici o putinţă a vieţui aşa mai departe, când omul prin puterea rugăciunii scoate de pe sine jugul şi capătă puteri noi şi o viaţă nouă? Şi cu cât mai mulţi oameni trăiesc această bucurie şi puterea rugăciunii, apropierea de Dumnezeu, cu atât mai clară, mai vie devine viaţa.

Mănăstirile trebuie să ofere model de o atare rugăciune şi ele o fac cu adevărat. Nu este întâmplător că la mănăstiri vin şiruri de pelerini, uneori parcurgând distanţe mari şi împreună cu monahii stau timp îndelungat şi se roagă în biserici. Actualmente fiecare este angajat în câmpul muncii şi dacă oamenii îşi lasă lucrul sau dacă în loc de odihnă se îndreaptă la mănăstiri, aceasta înseamnă că puterea reală duhovnicească atrage pe oameni în locul unde se poate găsi căldura credinţei adevărate şi se aprinde candela rugăciunii.

Iată din ce cauză este atât de important a mări numărul lăcaşurilor sfinte, pentru ca tot mai mulţi oameni care doresc să intre în frăţie să păşească pe această cale. Însă, se prea poate, cel mai important lucru este creşterea duhovnicească în continuare a celor care deja sunt adunaţi în mănăstirile noastre, a celor care au dat făgăduinţa, a celor care s-au consacrat slujirii Domnului.

Astăzi, aflându-ne aici, în această sfântă mănăstire, aş vrea să vă mulţumesc, maică, precum şi pe toate monahiile mănăstirii pentru acele trude duhovniceşti, pe care le purtaţi, pentru sacrificiul vieţii voastre, pentru amenajarea sfântului lăcaş, care devine tot mai frumos din an în an.

Sunt bucuros să văd mulţi pelerini. Lăcaşul sfânt se află la distanţă de localităţile mari populate, iar aceasta înseamnă că fiecare din voi a sosit astăzi la slujba de seară, în mod conştient parcurgând o distanţă lungă şi înfruntând greutăţile, legate de aceasta.

Fie ca Domnul să vă păzească pe voi pe toţi, fie ca să vă dăruiască harul Său, fie ca să vă dăruiască putere şi raţiune ca să luptaţi cu ispitele, cu întinăciunea vieţii, să vă ajute să depăşiţi păcatul care trăieşte în noi şi să ne schimbe viaţa noastră şi viaţa lumii înconjurătoare. Noi credem că pentru rugăciunile sfinţilor lui Dumnezeu, pentru mijlocirea Împărătesei noastre din Ceruri Domnul ca răspuns la rugăciunea şi credinţa noastră va înclina către noi mila Sa. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii


Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou