Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Prafericitului Patriarh Kiril la prezentarea cărţii „Taina pocăinţei”

Discursul Prafericitului Patriarh Kiril la prezentarea cărţii „Taina pocăinţei”
Versiune pentru tipar
14 martie 2012 18:00

La 14 martie 2012, în Sala Roşie a catedralei Hristos Mântuitorul a avut loc prezentarea cărţii Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril „Taina pocăinţei. Predicile din Postul cel Mare (2001-2011)”. Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu un discurs.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Înaltpreacuvioşiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori! Doamnelor şi domnilor!

Eu vă mulţumesc pentru atenţia faţă de acest eveniment. În genere totul ce se referă la activitatea mea cu textele este o parte a vieţii, legată de multe bucurii. Dacă Dumnezeu m-ar fi lăsat la catedra din Sanct-Petersburg al Academiei teologice în calitate de profesor, atunci, cu siguranţă lucrul cu textele ar fi fost cauza principală a vieţii mele – dar s-a întâmplat să fie altfel.

În ceea ce se referă la predicile din Postul cel Mare, istoria acestei culegeri este foarte lungă. Am început practica săvârşirii serviciilor divine dimineaţa şi seara pe parcursul primei săptămâni din Postul cel Mare în îndepărtatul an 1975. Sosind din Geneva la Leningrad şi fiind numit în funcţie de rector, am hotărât chiar în primul an că ar fi bine şi pentru studenţi, şi pentru profesori să petrecem prima săptămână din Postul cel Mare cu toţii împreună în rugăciuni şi meditaţii. De fapt, seria predicilor (iar prima săptămână a Postului cel Mare presupune un ciclu oarecare încheiat de predici) avea drept scop să trezească  gândirea, inclusiv gândirea studenţilor. Îmi amintesc acei ani grei, dar plini de har, când eram rector, când în prima săptămână a Postul cel Mare, după serviciul divin de dimineaţă, după predică şi o scurtă odihnă pentru studenţi, noi ne adunam împreună cu ei în auditorii în grupuri mici şi discutam, inclusiv tema predicii de dimineaţă.

Această activitate duhovnicească schimba atmosfera în mod radical în cadrul Academiei teologice. Eu făceam glume în acele vremuri, comunicând cu inspectorul, că pe parcursul primei săptămâni a Postului cel Mare putem să eliminăm toate posturile, să anulăm tot controlul disciplinei, fiindcă totul se aranjează de la sine, se include un oarecare mecanism de autoreglare. Desigur, aceasta se explică prin pogorârea studenţilor în acea atmosferă de rugăciune, în atmosfera meditaţiilor asupra temelor care le erau oferite în predici.

Toate predicile erau înscrise de către studenţi pe bandă de magnetofon; ulterior am văzut unele culegeri tapate la maşină de dactilografiat, dar niciodată nu mi-a trecut prin minte să mă ocup de redactarea acestor texte şi de editarea cărţii. Apoi a survenit timpul slujirii mele la Smolensk, dar nu a existat nici un an, cu începere din 1975, ca eu să nu propovăduiesc în Postul cel Mare, în special în prima săptămână.

Dar, precum vedeţi, în această carte sunt adunate predici doar cu începere din anul 2001. Aceasta semnifică că nu numai că nu am reuşit să fac ordine în notiţele timpurii, dar nici măcar să găsesc unele din ele. Şi deoarece avem cel mai disciplinat conducător al Editurii Patriarhiei Moscovei, care a pus în faţa mea o sarcină concretă, de a face acest lucru într-o perioadă reală, eu pur şi simplu am adunat toate înscrierile pe bandă de magnetofon care au fost accesibile, adică cu începere din anul 2001. Nu ştiu dacă vreo dată va fi cu putinţă să restabilim toate textele. Se prea poate că acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic, deoarece calitatea înregistrării era pe vremea ceea extrem de joasă. Însă predicile, ţinute cu începere din anul 2011, sunt editate şi eu vă mulţumesc, părinte Vladimir, pentru faptul că m-aţi forţat să revin la această activitate deloc simplă de redactare.

Sunt recunoscător acelor redactori care au lucrat asupra textului, însă pentru mine întotdeauna este extrem de important să păstrez stilul autorului. Desigur, vorbirea orală, acea care s-a păstrat pe banda magnetică, diferă din punct de vedere stilistic de cea care este înscrisă pe hârtie. Când dumneavoastră rostiţi predica, fără a citi textul, un rol anumit îl joacă intonaţia şi chiar expresia feţei persoanei, iar cei prezenţi înţeleg clar ceea ce doriţi să spuneţi - nu doar din cauza că ei raţional percep textul oral, dar şi din cauza că ei văd şi aud. Acest factor emotiv are o foarte mare importanţă în orice vorbire orală. Dar când această predică este transpusă pe hârtie, acolo nu se mai regăseşte intonaţia din vorbire, nu mai este acea atmosferă. Ceva se pierde, iar sarcina noastră consta în faptul ca să restabilim cele pierdute.

Pentru mine, în primul rând, a fost foarte dificil să îndeplinesc această activitate în volum deplin din cauza lipsei de timp şi o parte din lucru l-au luat asupra lor redactorii. Dar eu totdeauna am fost nevoit să citesc textul şi să corectez bucăţi mari din el. Anume din această cauză s-a produs o astfel de reţinere a acestei ediţii care trebuia să vadă lumina zilei în primul an de când am devenit Patriarh, apoi a fost transferată în al doilea an, apoi în al treilea, dar, la urma urmei, am editat această carte.

De aceea vă sunt recunoscător, părinte Vladimir, precum şi tuturor colaboratorilor care au lucrat la această ediţie. Dea Dumnezeu ca aceste texte să slujească drept îndrumare oamenilor. Dar scopul principal pe care îl urmăresc atât rostind predicile în biserică, cât şi creând textele mele – ca toate acestea să contribuie la trezirea gândului. Astăzi nu este nimic mai important, decât atitudinea conştientă a oamenilor faţă de credinţă. Nu este posibil să repetăm anumite fraze învăţate anterior, undeva auzite, aparţinând altora. Trebuie ca totul să treacă prin propria minte şi inimă. Şi dacă un anume text, oral sau scris, îl îndeamnă pe om să înceapă această lucrare complexă, dar foarte importantă asupra lui însuşi, atunci aceasta este cea mai mare răsplată pentru mine. Nu este posibil să memorezi totul ce este scris. Chiar începând să citească vreo predică, omul poate uita la final ce a fost la început. Însă gândurile, care apar în legătură cu cele citite, vor rămâne, se prea poate, pentru toată viaţa. Aş considera ca cea mai mare distincţie faptul dacă cineva, adresându-se către aceste texte, să descopere pentru sine ceva nou, găsind acest nou nu în textul propriu-zis, dar din meditaţiile proprii.

Aş vrea să vă mulţumesc, stăpâne, pentru înalta apreciere a acestei lucrări şi vă rog să exprimaţi recunoştinţa mea tuturor înaltelor şi respectabilelor instituţii, care au luat decizia privitor la editarea cărţii. Mulţumesc tuturor pentru participare la prezentare. Mulţumesc.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei