Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Cuvântul inaugural al Preafericitului Patriarh Kiril la cea de a treia şedinţă a Comitetului de coordonare pentru încurajarea iniţiativelor de ordin social, instructiv, informaţional, cultural şi a altor iniţiative sub egida Biserici Ortodoxe Ruse

Cuvântul inaugural al Preafericitului Patriarh Kiril la cea de a treia şedinţă a Comitetului de coordonare pentru încurajarea iniţiativelor de ordin social, instructiv, informaţional, cultural şi a altor iniţiative sub egida Biserici Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
23 martie 2012 18:40


La 23 martie 2012 la reşedinţa Patriarhală de la mănăstirea Sfântul Daniil de la Moscova, sub conducerea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a avut loc cea de a treia şedinţă a Comitetului de coordonare pentru încurajarea iniţiativelor de ordin social, instructiv, informaţional, cultural şi a altor iniţiative sub egida Biserici Ortodoxe Ruse. Preafericitului Patriarh Kiril s-a adresat către cei prezenţi cu un cuvânt inaugural.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Stimate Serghiei Vladilenovici! Stimaţi fraţi şi surori!

Aş vrea cu  multă bucurie să declar deschisă şedinţa ordinară a Comitetului de coordonare pentru încurajarea iniţiativelor de ordin social, instructiv, informaţional, cultural şi a altor iniţiative sub egida Biserici Ortodoxe Ruse. Aş vrea să vă împărtăşesc unele gânduri care au apărut atunci, când am luat cunoştinţă de activitatea curentă a Comitetului de coordonare şi în genere a întregului sistem, care activează în scopul dezvoltării, stimulării şi încurajării iniţiativelor de ordin social, instructiv, informaţional, cultural şi a altor iniţiative. Astăzi ne aşteaptă un volum mare de lucru: noi trebuie să discutăm totalurile concursului „Iniţiativa ortodoxă – 2011”, precum şi să ne pregătim de etapa următoare – de anul 2012.

Aş vrea să vorbesc din capul locului despre unele rezultate pozitive. Este evident că în anul ce a trecut concursul şi-a consolidat în mod serios poziţiile. S-a ameliorat vădit organizarea lui, la un nivel nou a fost ridicată calitatea expertizării, deşi, cum s-ar spune, rezerve pentru îmbunătăţirea activităţii noastre mai rămân. Unele informaţii critice ajung până la mine, de aceea aş dori să atrageţi atenţia la ridicarea nivelului activităţii în domeniul expertizării. De asemenea s-a ameliorat controlul asupra executării proiectelor; au fost întreprinşi paşi pentru ameliorarea asigurării informaţionale. Este important, fiindcă suportul informaţional nu doar contribuie la cunoaşterea cauzei noastre comune, dar şi ajută să o propunem în calitate de stimulent pentru dezvoltarea iniţiativelor analoage de pe loc. Concursul ortodox de granturi trebuie să fie efectuat la un nivel profesional fără cusur, să fie în totalmente transparent şi, desigur, să atragă atenţia întregii societăţi.

Din contul acestui concurs noi sperăm să putem demonstra că Biserica salută dezvoltarea iniţiativei civile în comunitatea ortodoxă, că noi suntem gata să mergem în întâmpinare, să întindem o mână de ajutor proiectelor cu adevărat talentate, ideilor, persoanelor care au nevoie de o bază materială de iniţiere, de creştere. Pentru noi este important să-i învăţăm pe oameni să aibă o atitudine responsabilă faţă de propria cauză – nu ca faţă de o idee de moment, care poate fi dusă la bun sfârşit sau poate fi părăsită la jumătate de cale, dar ca faţă de un proiect de durată, pentru care trebuie să înveţi să-l pregăteşti şi să-l planifici cu minuţiozitate, pentru ca el să se soldeze cu rezultate benefice, vădite, importante şi pentru Biserică, şi pentru toată societatea. Noi cu toţii trebuie să putem să ţinem răspuns – în faţa lui Dumnezeu, a apropiaţilor, faţă de propria persoană – nu doar pentru prezentul nostru, dar şi pentru viitorul nostru. Concursul „Iniţiativa ortodoxă” învaţă anume o astfel de responsabilitate.

Este important să menţionăm că parcursul geografic al concursului se extinde, creşte numărul participanţilor în toate direcţiile de proiecte. Concursul trebuie să devină important pentru întreaga Biserică şi pentru întreaga Rusie. Fiecare eparhie într-o măsură mai mică sau mai mare este responsabilă pentru faptul cât de activ participă organizaţiile locale şi mirenii la acest concurs şi cât de multe proiecte elaborează – anume despre aceasta vom vorbi astăzi, inclusiv în legătură cu raportul stăpânului Varsonufie. Este important ca să putem stimula oamenii pentru participare, la maximum să facem publicitate cu privire la „Iniţiativa ortodoxă”.

De fapt, societatea noastră ortodoxă  este foarte activă în totalitatea ei. Acolo veţi găsi şi poziţie civică, şi hotărârea de a schimba spre mai bine circumstanţele sociale înconjurătoare, şi dezacordul cu nedreptatea, care este deloc puţină în viaţa noastră. Este suficient să urmărim discuţiile în bloguri, pe care le duc credincioşii – atât mirenii, cât şi clericii. Deseori după citire în cap îţi apare o frază des utilizată: „această energie mai bine ar folosi-o cu tâlc”. Aş vrea să pun o întrebare directă multor participanţi ai acestor dispute pe Internet: Vorbiţi foarte convingător, dar în ce constă activitatea voastră reală şi faptele voastre reale?.

Toată lumea a învăţat să vorbească bine. Iar eu cu satisfacţie remarc ridicarea nivelului genului epistolar – din contul Internetului. La timpul său, când au apărut telefoanele şi oamenii au încetat să mai scrie, genul epistolar, atât de popular în secolele XIX-XX, a început pur şi simplu să dispară. Cu apariţia Internetului el a căpătat al doilea sau al treilea suflu. Dar nu întotdeauna acest gen acţionează spre bine. Deci, întrebare cu privire la ce aţi făcut personal pentru ca viaţa noastră bisericească, parohială, comunitară să devină mai bună, mai demnă, mai atractivă – este o întrebare serioasă, care trebuie adresată, în primul rând, utilizatorilor de Internet. Nicidecum nu minimalizez importanţa şi necesitatea unor discuţii profunde, serioase în mediul ortodox, dar aş vrea să-i aduc aminte fiecărui participant că anume lui se adresează cuvintele Mântuitorului „după roadele lor îi veţi cunoaşte” (Mt. 7:16). După roade, dar nu după vorbe şi cu atât mai mult nu după ironie, anecdote, vorbe goale, dorinţa de a se arăta pe sine puternic, deştept, convingător, tăios etc.

Dacă utilizatorii ortodocşi ai Internetului vor percepe această măreaţă poruncă a lui Dumnezeu „după roadele lor îi veţi cunoaşte”, atunci spaţiul nostru virtual se va curăţi de acele lucruri inutile care astăzi surpă sentimentul moral al multor oameni. Doar zeci de mii de cuvinte arzătoare în bloguri - sau încă şi trude pentru binele Bisericii şi Patriei, pentru ale căror rezultate nu vom roşi? Eu consider că anume o activitate fructuoasă şi eficientă a comitetului nostru trebuie să arate o pildă acelor oameni care astăzi demonstrează o energie sporită în discuţiile pe Internet.

Aş mai vrea să  vorbesc despre a doua problemă. Ne gândim actualmente că, se prea poate, nu cu totul corect este organizată politica informaţională bisericească.  Sunt multe provocări, sunt multe aspecte la care trebuie să reacţionăm, încât energia noastră informaţională se pierde pentru această reacţie. Eu nu sunt convins că este corect să procedăm astfel. În primul rând noi trebuie să oferim societăţii informaţie pozitivă privind ceea ce facem – privind gândurile, faptele noastre – în special privind faptele reale.

În acest sens îmi lipseşte cu desăvârşire informaţia cu privire la activitatea Comitetului nostru de coordonare. Eu cu atenţie urmăresc siturile noastre bisericeşti, în primul rând cele oficiale. Pe situl oficial această informaţie practic lipseşte. Astăzi stăpânul Varsanufie ne va raporta cu privire la activitatea din sfera atragerii eparhiilor la acest lucru. Dar unde se oglindesc toate acestea în ediţiile noastre informaţionale? Şi reiese că noi păstrăm tăcerea, că poporul nu ştie nimic, dar este suficient ca vreun blogher tăios să spună vreo dezinformare, că toţi încep cu entuziasm să o discute. Dar se prea poate trebuie de discutat faptele reale, de care se ocupă Biserica şi societatea?

În această privinţă informaţia pozitivă o prezintă situl Милосердие.ru, însă, după părerea mea, trebuie de mai lucrat ca informaţia să fie mai atractivă şi să-şi găsească oglindirea, împreună cu  comentariile pozitive pe Internet, în ediţiile tipărite, în mass-media electronică.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajele de felicitare ale Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresate miniștrilor nou formatului Guvern al Federației Ruse

Mesajele de felicitare ale Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat nou numiților vicepreședinți ai Guvernului Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Iu.Ia. Ceaika cu prilejul numirii în funcția de reprezentant plenipotențiar al Președintelui Federației Ruse în districtul federal Caucazul de Nord

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui I.V. Krasnov cu prilejul numirii în funcția de Procuror General al Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Sîrbe cu prilejul aniversării de la întronare

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui M.V. Mișustin cu prilejul numirii în funcția de președinte al Guvernului Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor statelor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată cu prilejul sărbătorii Nașterea Domnului și al Anului nou

Adresarea cu prilejul Nașterii Domnului a Sanctității Sale Patriarhul Chiril către telespectatori

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui A.Iu. Kuznețova, Împuternicitul pentru drepturile copilului pe lîngă Președintele Federației Ruse, cu prilejul zilei de naștere