Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Cuvântul Patriarhului rostit la scoaterea din altarul catedralei Hristos Mântuitorul a chivotului cu părticele din Veşmântul Domnului şi Cuiul din cinstita Cruce a Domnului

Cuvântul Patriarhului rostit la scoaterea din altarul catedralei Hristos Mântuitorul a chivotului cu părticele din Veşmântul Domnului şi Cuiul din cinstita Cruce a Domnului
Versiune pentru tipar
8 aprilie 2012 16:00

La 8 aprilie, în duminica a 6-a din Postul cel Mare, de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat liturghia sf. Ioan Gură de Aur în catedrala Hristos Mântuitorul.

După terminarea serviciului divin a avut loc scoaterea solemnă din altar a chivotului cu părticele din Veşmântul Domnului şi Cuiul din cinstita Cruce a Domnului. Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o scurtă predică.

În îndepărtatul deja secol al XVI-lea, cu mila Domnului, în calitate de dar adus noii dinastii a ţarilor, care s-a stabilit în acel moment, când poporul nostru a biruit duşmanul exterior şi a oprit descompunerea ţării, în capitala noastră de scaun au fost duse măreţe relicte sfinte ale lumii creştine. În puţine locuri se mai află aşa relicte sfinte. Este o parte din hitonul Domnului şi Mântuitorului nostru – o părticică din acel veşmânt care a fot scos de pe El în momentul batjocoririi Lui de către ostaşi, care L-au îmbrăcat apoi în hlamidă roşie şi l-au supus la bătăi îngrozitoare. Într-un sfârşit hitonul a nimerit în mâinile oamenilor, fideli Domnului şi Mântuitorului nostru şi o bună parte din el, trecând în timpurile străvechi calea lungă prin lume, în secolul al XVII-lea a fost adus în dar primului ţar din dinastia Romanov, Mihail Feodorovici.

În acelaşi timp la Moscova a fost adusă o altă relictă sfântă, nu mai puţin importantă – cuiul cel adevărat, cu care Mântuitorul a fost ţintuit pe cruce. Ce fel de relicte mai sfinte pot fi altele decât acestea? Sfinţeniile acestea au fost dăruite ţarilor ruşi şi de aceea s-au păstrat în Kremlin, iar după revoluţie au trecut în colecţiile muzeelor din Kremlin, dar, cu mila Domnului, au fost returnate la timp Bisericii şi astăzi se păstrează aici, în catedrala principală a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Noi ştim că recent anume în faţa acestor relicte, celor mai sfinte, ale creştinismului mondial a fost săvârşit un act de blasfemie, de crimă duhovnicească. Sfintele relicte nu au avut de suferit de pe urma acestei acţiuni, însă au avut de suferit oamenii. Eu ştiu cât de mult doare sufletul poporului nostru. Mii şi mii de scrisori sosesc pe adresa Patriarhului. Şi pentru a confirma măreţia acestor relicte sfinte care s-au atins de trupul dătător de viaţă al Însuşi Mântuitorului, care în mod material au coparticipat la aducerea Jertfei de sânge pentru păcatele tuturor – astăzi noi în mod solemn le scoatem din altar în centrul catedralei. Este o părticică din veşmântul Domnului şi ciul care a fost bătut în trupul Mântuitorului – anume acel cui real, a cărui veridicitate poate fi uşor demonstrată prin probe istorice.

Fie ca aceste relicte sfinte să se afle în această biserică pentru zilele ce urmează, inclusiv în prima zi de Paşte. Fie ca poporul nostru să vină la ele cu o mare rugăciune pentru Biserica noastră, pentru păstrarea Ortodoxiei, pentru Patria noastră, pentru curmarea valului de blasfemii şi hule, care au lovit dureros în inimile credincioşilor. Noi credem că prin puterea lui Hristos şi a patimilor Lui, Domnul va salva Patria noastră. Nouă ne rămâne, îngenunchind în faţa acestor măreţe sfinte relicte, să ne rugăm fierbinte, mărturisind credinţa şi convingerea noastră în puterea proniei lui Dumnezeu. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei