Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril ţinută în ajun de Marţea Mare la mănăstirea Ioan Botezătorul

Predica Preafericitului Patriarh Kiril ţinută în ajun de Marţea Mare la mănăstirea Ioan Botezătorul
Versiune pentru tipar
9 aprilie 2012 20:33

Seara la 9 aprilie 2012 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril împreună cu clericii moscoviţi a oficiat utrenia din Marţea Mare la mănăstirea stavropighială de maici Ioan Botezătorul. După terminarea serviciului divin Preafericitul Patriarh Kiril s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, maică Afanasia! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă salut pe toţi cu ocazia zilei de Lunea Mare. Cu această zi începe Săptămâna Patimilor, o perioadă cu totul deosebită în viaţa creştinului. Este acel segment al timpului, care ne permite  în mod mintal, duhovnicesc să ne atingem de tot ce a avut loc la Ierusalim, de tot ce a premers Învierii lui Hristos şi tot ce a determinat prin Jertfa lui Hristos Mântuitorul mântuirea neamului omenesc.

Pătrunzând cu vederea duhovnicească în zilele pe care le trăim, înţelegând semnificaţia lor, noi descoperim pentru sine ceva extrem de important. Citirile din ziua de azi sunt dedicate la două teme – făţărnici şi judecata, iar aceste teme sunt legate între ele. Făţărnicia este dedublarea sufletului, când omul trăieşte pentru sine o viaţă, are unele gânduri, iar în exterior arată un alt mod de viaţă, alte cuvinte, alte gânduri.

Cele spuse nu înseamnă că fiecare din noi trebuie să-şi deschidă sufletul în faţa primului necunoscut. Aceasta nu înseamnă că omul trebuie să fie naiv. Uneori circumstanţele vieţii nu ne dau posibilitate să fim sinceri cu toţii care sunt lângă noi. Şi Domnul niciodată şi nicicând nu ne-a chemat la aceasta, ca noi să ne deschidem sufletul oricui. Mai mult ca atât, El ne-a prevenit despre faptul că să fim înţelepţi, prudenţi, ca să nu aruncăm mărgăritare în faţa porcilor, deoarece porcii se pot întoarce asupra noastră şi ne pot sfâşia (Mt. 7:6). Domnul ne cheamă să fim înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii (Mt. 10:16).

Ce înseamnă dar făţărnicia, pe care atât de mult o condamnă Mântuitorul, mai ales în ajunul suferinţelor Lui? Făţărnicia este o minciună, o minciună premeditată, când noi inducem în eroare pe alţii, creând despre sine o imagine injustă, un oarecare chip, care de fapt nu există. Făţărnicia întotdeauna urmăreşte un scop concret – sau a face o carieră, sau a obţine bani, sau a deveni bogat, sau a ajunge la putere; anume un astfel de comportament Domnul condamnă.

Dar cu totul aparte, prin cuvinte îngrozitoare, El condamnă pe farisei şi Dumneavoastră aţi auzit adineaori aceste cuvinte din Evanghelia după Matei (Mt. 22:15 – 23:39). El îi condamnă pentru fariseism care se manifestă într-un domeniu cel mai sensibil al vieţii omeneşti – în domeniul religiei, în domeniul relaţiilor dintre om şi Dumnezeu. Aici orice făţărnicie devine nu doar păcat, dar un păcat grav; şi pe exemplul fariseilor noi înţelegem, cât este de periculos să fii făţarnic în viaţa duhovnicească şi cea religioasă.

Doar se întâmplă că omul îndeplineşte în exterior prescripţiile bisericeşti, posteşte, merge la biserică, uneori chiar se laudă cu „realizările” sale, creând despre sine o imagine falsă. Însă orice făţărnicie în viaţa religioasă este fariseism – anume ceea, ce a judecat atât de groaznic Mântuitorul.

Aceste învăţăminte ale Domnului nostru, care demasca făţărnicia, sunt legate de tema judecăţii. Judecata este arătarea dreptăţii lui Dumnezeu, la judecată nu poate exista nici un fel de făţărnicie. La judecata lui Dumnezeu nimeni nu te poate apăra, nici un om, precum nimeni nu te poate cleveti. Toate intrigile omeneşti nu au nici o putere la judecata lui Dumnezeu. Doar Domnul ştie cele tăinuite şi ascunse, ceea ce se află în inima omului, şi judecata lui Dumnezeu nu este judecata omenească, fiindcă Dumnezeu vede viaţa interioară aşa, cum nu o poate vedea nici un observator din afară, chiar şi cel mai atent şi cel mai înţelept. Dacă făţărnicia este o încercare de a induce în eroare pe alţi oameni, atunci judecata care este arătarea adevărului lui Dumnezeu, îl lipseşte pe om de orice mască.

Nu este întâmplător că învăţămintele lui Hristos Mântuitorul în ajunul suferinţelor Lui se referă anume la această temă, fiindcă în ea ca într-un punct se concentrează ceea ce este cel mai periculos în viaţa duhovnicească a omului – minciuna, care devine a doua fire, care pătrunde în conştiinţă şi în inima omului, care supune voinţa lui.

Îndrumaţi de măreţile cuvinte ale Mântuitorului, pe care le-am auzit adineaori, să aducem pocăinţă în faţa Domnului – avem o astfel de posibilitate pe parcursul acestei Săptămâni a Patimilor. Dacă cineva a procedat aidoma fariseilor din vremurile străvechi, dacă cineva are conştiinţa pătată, dacă relaţia noastră cu Dumnezeu şi cei apropiaţi este plină de neadevăr, pe care noi ne străduim cu atâta minuţiozitate să îl prezentăm ca fiind adevăr,  atunci să aducem pocăinţă sinceră, ţinând minte că păcatul pocăit nu ne va fi pus în vină la Judecata de Apoi şi că doar prin pocăinţă trece calea spre îndreptăţirea noastră în lumina adevărului lui Dumnezeu la Judecata Lui de Apoi. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou