Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril ţinută în ajun de Joia Mare la mănăstirea Zaikonospasski

Predica Preafericitului Patriarh Kiril ţinută în ajun de Joia Mare la mănăstirea Zaikonospasski
Versiune pentru tipar
11 aprilie 2012 22:59

La 11 aprilie 2012 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat utrenia din Joia Mare la catedrala Mântuitorul de la mănăstirea stavropighială de călugări Zaikonospasski (or. Moscova).

După terminarea utreniei Preafericitul Stăpân s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, părinte locţiitor! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă felicit pe toţi cu ocazia zilelor de Miercurea Mare şi Joia Mare, fiindcă serviciul divin pe care îl oficiem acum se numeşte utrenia din Joia Mare. Conform tradiţiei care există în Biserica noastră, utrenia se oficiază seara în ajunul acelei zile la care se referă, de aceea rugăciunile, cântările, troparele canoanelor pe care le-am auzit astăzi se referă la Joia Mare şi povestesc despre Cina cea de Taină, despre trădarea lui Iuda, despre spălarea picioarelor apostolilor de către Mântuitor.

Tema lui Iuda începe să fie descoperită în evenimentele din Miercurea Mare, în timpul trapezei în casa lui Simon leprosul, un om bolnav, pe care Domnul l-a vindecat de acea boală groaznică şi incurabilă. În timpul acelei trapeze o femeie păcătoasă, de purtări uşoare, a turnat pe Mântuitor mir de mare preţ, care costa bani mulţi. Se prea poate că toată averea ei s-a dus pentru acest vas cu mir, cu care în antichitate erau unşi împăraţii. Iuda nu a putut suporta această privelişte groaznică pentru el, deoarece, după cum mărturiseşte evanghelistul, a fost fur, persoana care îşi asuma bunurile altora. El se afla printre apostoli, însă prin conţinutul său intern era străin celor cu care era alături şi cu atât mai mult era departe de Hristos Mântuitorul – însă el nu pleca, nu rupea relaţiile şi continua să rămână printre apostoli, furând în taină banii care aparţineau tuturor.

Când Iuda a văzut jertfa femeii, sufletul i s-a indignat, deoarece fapta ei s-a dovedit a fi o provocare la tot ce mărturisea Iuda, la tot ce constituia viaţa lui, ce era sensul existenţei lui. Fapta femeii i-a distrus lumea lui şi el nu a mai fost în stare să rămână cu Domnul şi ucenicii Lui, deoarece incompatibilitatea acestor două lumi, acestor două realităţi a ajuns la apogeul său şi s-a încheiat cu anumite evenimente concrete: Iuda ia decizia a-L trăda pe Mântuitor în acel moment, când femeia toarnă pe Domnul mirul de mare preţ, merge şi îl vinde pentru 30 de arginţi. Iar ziua următoare, îndeplinindu-şi făgăduinţa dată arhiereilor, Iuda părăseşte ultima cină pe care Mântuitorul o săvârşea cu ucenicii Săi, trapeza de Paşte – căci era timpul Paştelui Testamentului Vechi – şi înfăptuieşte planul său de trădare...

Intrând solemn în Ierusalim în ziua de duminică, Domnul timp de două zile – lumea şi marţea săptămânii înainte de suferinţele Lui – a propovăduit. A propovăduit în Ierusalim, se prea poate că în templu sau alături de el, unde era multă lume şi predica Lui s-a evidenţiat printr-o putere deosebită, de o pătrundere deosebită, de o claritate şi convingere deosebită şi totodată conţinând cuvinte foarte aspre, adresate celor care arătau prin sine chipul făţărniciei şi a nesincerităţii. Aceia erau fariseii Testamentului Vechi, care urmau cu stricteţe ritualurile exterioare, se străduiau să arate oamenilor că sunt cuvioşi, dar de fapt duceau o altă viaţă şi Domnul demască făţărnicia lor religioasă.

Dar ce legătură are discursul Domnului despre făţărnicie şi trădarea lui Iuda? Trădarea este urmarea făţărniciei, este rezultatul ei. Nu a mai putut Iuda să ducă două vieţi, nu a mai putut să se dedubleze, căci incompatibilă a fost viaţa lui interioară şi viaţa celor cu care comunica în fiecare zi. Şi această făţărnicie erupe în trădare.

Iuda nu era nici cărturar, nici fariseu, el era din cercul ucenicilor celor mai apropiaţi ai Mântuitorului. Iar acesta mărturiseşte clar că condamnarea făţărniciei, pe care Domnul a proclamat-o atât de tare în cuvintele Sale demascatoare, se referea nu doar la farisei. Este demascarea a toate şi a toţi care duc o viaţă dublă, a celor care spun minciuni şi sunt făţarnici, incluzând şi pe cei care se numesc pe sine ucenici ai lui Hristos.

Păcatele, inclusiv cele mai grele, pot ataca pe orice om, chiar şi pe cei care sunt apropiaţi de Dumnezeu şi exemplul lui Iuda ne oferă o mărturie clară în acest sens. Aceasta înseamnă că Taina Botezului, apartenenţa la Biserică, chiar participarea la viaţa Bisericii nu este o garanţie împotriva păcatelor, în care omul poate cădea şi cade. De aceea demascarea Mântuitorului se referă nu doar la cei care rămân în afara hotarelor Bisericii, dar sună ca o dojană plină de o enormă putere celor care se numesc pe sine ucenici, celor care sunt în ograda Bisericii, celor care trăiesc cu viaţa Bisericii.

Zilele Sfintei Patruzecimi, ale Săptămânii Patimilor ne-au fost date pentru ca noi în faţa lui Dumnezeu să putem supune analizei viaţa noastră, punându-ne întrebări neplăcute, încercându-ne conştiinţa, şi să aducem pocăinţă sinceră în păcate, pe care le săvârşim. Postul cel Mare şi Săptămâna Patimilor - este un timp deosebit al înnoirii duhovniceşti a omului. Noi ne apropiem de ziua Sfintelor Paşte şi dacă cineva încă nu a reuşit să aducă pocăinţă sinceră şi din inimă, dacă cineva încă nu şi-a găsit putere ca să-şi scoată masca în faţa propriei persoane şi în faţa lui Dumnezeu, pe care obişnuia să o poarte în comunicarea cu oamenii, atunci survin zile, când trebuie să o facă obligatoriu, aducând pocăinţă profundă Domnului şi împărtăşindu-se cu Sfintele Taine ale lui Hristos.

Ziua de mâine, joia din Săptămâna Patimilor, este o mare sărbătoare, când a fost stabilită Taina Preasfântă a Euharistiei şi, conform obiceiului, toţi oamenii ortodocşi se străduie în această zi să se împărtăşească cu Sfintele Taine ale lui Hristos. Şi eu vă chem să faceţi aceasta. Dar dacă din anume motive cineva nu o poate face, atunci neapărat trebuie să vă împărtăşiţi în Sâmbăta Mare sau în noaptea Învierii Luminoase a lui Hristos. Anume prin pocăinţa şi împărtăşirea Sfintelor Taine ale lui Hristos trebuie să se încheie perioada postului, care ne introduce în bucuria Luminoasei Învieri a lui Hristos. Să ne ajute Domnul, indiferent de faptul cum am petrecut zilele Sfintei Patruzecimi şi ale Săptămânii Patimilor, să recuperăm totul ce nu am reuşit să  săvârşim, venind către mila şi bunătatea Domnului şi Mântuitorului nostru, cerând de la El iertarea păcatelor şi purificarea sufletelor noastre. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou