Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril înaintea săvârşirii cinului de sfinţire a mirului

Predica Preafericitului Patriarh Kiril înaintea săvârşirii cinului de sfinţire a mirului
Versiune pentru tipar
12 aprilie 2012 13:20

La 12 aprilie 2012, în Joia Mare, în timpul liturghiei oficiate la catedrala Hristos Mântuitorul, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a săvârşit cinul de sfinţire a mirului. Înainte de săvârşirea cinului Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o scurtă predică.

O dată în câţiva ani, după necesitate, în timpul liturghiei în Joia Mare, când Biserica pomeneşte Cina cea de Taină, săvârşită de Domnul şi Mântuitorul nostru, şi stabilirea Tainei Sfintei Euharistii, în catedrala Patriarhală este săvârşită sfinţirea sfântului mir pentru necesităţile întregii Bisericii Ortodoxe Ruse, pentru toate ţările şi popoarele, asupra cărora se extinde grija păstorească a Bisericii noastre.

Sfântul mir este o licoare deosebită, plină de arome, cu care nu se poate compara o altă aromă, fiindcă lichidul este pregătit conform indicaţiilor sfinţilor părinţi din timpurile străvechi. Pe parcursul a câteva zile acest eveniment are loc în catedrala mică a mănăstirii Donskoi: este fiert sfântul mir cu utilizarea diferitelor arome şi ierburi, în timpul citirii Evangheliei, a sfintelor rugăciuni; iar în Joia Mare acest mir, turnat în vase speciale, este adus în catedrală – în cazul nostru în catedrala Hristos Mântuitorul şi Dumneavoastră puteţi vedea cum alături de pristol se află aceste vase, pline de mir.

Acum survine cel mai binecuvântat moment – chemarea Duhului Sfânt, ca harul lui Dumnezeu să se pogoare pe mir, să-l sfinţească, să-i transmită harul Sfintei Cincizecimi. Căci cu mir este uns fiecare om după pogorârea lui în cristelniţa Botezului; prin mir noi, aidoma măslinei, altoite la un pom fructifer, ne altoim la torentul harului lui Dumnezeu; prin mir darul Sfântului Duh, dat Bisericii în ziua Cincizecimii, se pogoară pe fiecare persoană care a fost unsă cu acest mir.

Ungerea cu Sfântul Mir se săvârşeşte o singură dată în viaţa omului. Cu sfântul mir se ung, de asemenea, pristolurile şi antimisele, ca pe ele în bisericile lui Dumnezeu să se săvârşească liturghia Dumnezeiască. În vremurile străvechi erau unşi împăraţii pentru domnie, ceea ce conferea o autoritatea deosebită duhovnicească domniei lor. Sfântul mir este simbolul şi semnul vădit al prezenţei în Biserică a Sfântului Duh.

Iar acum să ne rugăm, ca puterea harului lui Dumnezeu, în pofida slăbiciunilor noastre şi a păcatelor noastre, caracteristice fiecărui om şi fiecărui membru al Bisericii, să pogoare pe mir şi să-l sfinţească întru sfinţirea tuturor oamenilor. Amin

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie