Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după liturghie la catedrala Maritimă în cinstea Sfântului ierarh Nicolae Făcătorul de minuni

Predica Preafericitului Patriarh Kiril după liturghie la catedrala Maritimă în cinstea Sfântului ierarh Nicolae Făcătorul de minuni
Versiune pentru tipar
19 aprilie 2012 13:30

La 19 aprilie, în ziua de joi a Săptămânii Luminate, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat cinul sfinţirii mici a catedralei Maritime în cinstea Sfântului Nicolae în Kronştadt, iar apoi a condus în biserică liturghia Dumnezeiască. După terminare serviciului divin Preafericitul Stăpân s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Excelenţa Voastră, multstimate Dmitrii Anatolievici! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Preacuvioşi părinţi, fraţi şi surori!

Timp de mii de ani evenimentele şi epocile importante în Rusia erau marcate prin sfinţirea bisericilor. Pentru popor istoria bisericii devenea o cronică locală a existenţei lui, deoarece bisericile erau construite şi sfinţite în legătură cu evenimentele deosebite din viaţa oamenilor.

Iată şi evenimentul de azi – indiferent de faptul, cât de mult tradiţia noastră veche naţională persistă în conştiinţa oamenilor contemporani – fără îndoială că pentru mulţi din noi el va deveni un astfel de răboj în procesul istoric. Astăzi din devastare, din inexistenţă este restabilită una din bisericile cele mai măreţe ale Rusiei, dedicată jertfei marinarilor noştri militari – celor care nu şi-au precupeţit viaţa, apărându-şi Patria, celor care în mare măsură, datorită credinţei, inclusiv întărită de puterea harică a acestui lăcaş sfânt, au mers împotriva duşmanului, fără a se gândi la moarte.

Renaşterea catedralei în cinstea Sfântului ierarh Nicolae în Kronştadt este cu adevărat o etapă importantă în istoria noastră modernă. Ea poate fi comparată cu construcţia catedralei Hristos Mântuitorul la Moscova – şi după volumul lucrărilor îndeplinite, dar şi după importanţa catedralei. Dacă biserica sfântă de la Moscova a fost dedicată biruinţei asupra lui Napoleon, atunci această biserică sfântă maritimă în Kronştadt a fost dedicată biruinţelor flotei ruse şi amintirii marinarilor căzuţi – apărători ai Patriei.

Când, mulţi ani în urmă pentru prima dată am intrat în această clădire, în care se afla, după cum bine ştiţi, o altă instituţie, eu mi-am pus întrebarea: va fi posibil de renăscut la viaţă această relictă sfântă? Mulţumesc lui Dumnezeu, că în timpul vieţii mele şi cu participarea mea s-a săvârşit aceasta. Cu o mare bucurie se umple astăzi nu doar inima mea, dar şi inimile milioanelor de oameni, pentru care renaşterea catedralei în cinstea Sfântului ierarh Nicolae este renaşterea a ceea ce este cel mai măreţ şi mai important – renaşterea credinţei, care e în stare să mute munţii din loc (vezi Mt. 17:20), să obţină victorii, să făurească prosperitatea materială şi duhovnicească, precum şi puterea invincibilă a poporului nostru.

Aş vrea să-mi exprim recunoştinţa mea cordială Dumneavoastră, Dmitrii Anatolievici, pentru că ideea renaşterii acestei biserici vă aparţine Dumneavoastră ca Prezidentului Federaţiei Ruse. Eu ştiu că Dumneavoastră aţi depus multe eforturi pentru ca să se înfăptuiască drept şi raţional restabilirea acestei catedrale cu străduinţa întregului popor, la care au participat mii şi mii de oameni.

În pomenirea acestui eveniment aş vrea să aduc în dar acestei sfinte biserici o icoană, pictată în cinstea Botezului Rusiei. Omul este botezat în apă, pe apă el îşi apără Patria, în apă el poate să moară. Fie ca icoana, care aminteşte despre faptul că noi cu toţii ca popor creştin am ieşit din cristelniţa Kieveană a Botezului, să ne întărească credinţa noastră, iar împreună cu credinţa – capacitatea de a făuri viaţa noastră naţională, a ne apăra Patria, a construi şi a amenaja Rusia. Fie ca această icoană să fie păstrată între zidurile catedralei în amintirea sfinţirii mici de azi a acestei biserici.

Am de asemenea datoria şi sarcina foarte plăcută a decora pe cei care au trudit pentru cauza restabilirii soborului acestuia. Partea extrem de importantă a întregii activităţi a fost adunarea mijloacelor, a mijloacelor mari şi, cu o organizare corectă, au fost făcute foarte multe. Apoi a trebuit ca aceste mijloace să fie cheltuite cu economie, să fie invitaţi cei mai buni meşteri, să fie efectuat un control planificat a faptului, cum se înfăptuieşte restaurarea. Trebuia de străduit ca toate lucrările să fie finalizate în acest an, precum am dorit la început de cale. Toate acestea, cu mila lui Dumnezeu, s-au făcut şi de aceea consider că datoria mea şi obligaţia onorifică, dând citire diplomelor de merit Patriarhale, este să înmânez ordinele înalte bisericeşti celor, care au trudit în mod deosebit în cauza restabilirii catedralei Maritime în cinstea Sfântului ierarh Nicolae.

<…>  

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit în Catedrala Patriarhală „Învierea lui Hristos” slujba dumnezeiască praznicală cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse [Patriarhul : Predici]

Liturghia Patriarhală săvârșită cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit în Catedrala Patriarhală „Învierea lui Hristos” slujba dumnezeiască praznicală cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

La Direcția financiar-economică s-au discutat problemele de restaurare ale Kremlinului din Kostroma

Locașuri situate în imediata apropiere [Articol]

Președintele Direcției financiar-economice și viceministul culturii al Federației Ruse au discutat probleme de restaurare a unităților patrimoniului cultural

La Moscova va fi restaurată biserica la care își primește hrana cea duhovnicească diaspora georgiană

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei