Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Kiril cu Preafericitul Patriarh al Bulgariei Maxim şi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh Kiril cu Preafericitul Patriarh al Bulgariei Maxim şi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria
Versiune pentru tipar
27 aprilie 2012 23:12

La 27 aprilie 2012 la reşedinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe din Bulgaria a avut loc o convorbire frăţească dintre Preafericitul Patriarh Kiril cu Preafericitul Patriarh al Bulgariei Maxim şi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria.

La întâlnire din partea Patriarhiei Moscovei au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghie, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.R. Legoida; protoiereul Nicolae Balaşov, vicepreşedintele DREB al PM; protoiereul Igor Iakimciuk, secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe; stareţul reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Ruse la Sofia egumenul Filip (Vasiliţev); protodiaconul Vladimir Nazarkin, ajutorul vicepreşedintelui DREB; M.G. Kuksov, şeful interimar al Secretariatului personal al Preafericitului Patriarh.

Din partea Patriarhiei Bulgariei au participat membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria: mitopolitul de Sliven Ioanichie; mitropolitul de Vidin Dometian; mitropolitul de Varna şi Veliki Preslav Kiril; mitropolitul de Veliko Târnovo Grigorii; mitropolitul de Ruse Neofit; mitropoitul de Plevna Ignatie; mitropolitul de Stara Zagora Galaction; mitropolitul de Lovcea Gavriil; mitropolitul de Plovdiv Nicolae; mitropolitul de Dorostol Amvrosie; secretarul principal al Sfântului Sinod, episcopul de Stob Naum; episcopul de Znepol Ioan; episcopul de Velika Sionie; reprezentantul Patriarhului Bulgariei pe lângă Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii arhimandritul Teoctist; şeful Departamentului sinodal pentru slujire bisericească arhimandritul Dionisie.

În timpul convorbirii Preafericitul Patriarh Kiril şi Preafericitul Patriarh Maxim au discutat perspectivele extinderii colaborării celor două Biserici, în special în domeniul învăţământului teologic şi al pelerinajului. Au fost abordate teme de caracter general-bisericesc. Întâistătătorii au făcut schimb de opinii referitor la principiile de bază ale relaţiilor interortodoxe, în special în contextul pregătirii pentru Soborul Panortodox. S-a discutat, de asemenea, experienţa Rusiei în domeniul predării bazelor culturii religioase în şcolile medii de cultură generală şi diverse aspecte ale relaţiilor dintre Biserică şi societate. Tema discuţiei a fost şi ridicarea în curând în capitala Rusiei a bisericii în cinstea sfântului ierarh Ciprian, mitropolitul Moscovei.

În Sala Sinodală a avut loc ceremonia înmânării Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a ordinului „Sfântul cuvios şi întocmai cu apostolii ţar Boris”. Înainte de înmânarea distincţiei Bisericii Ortodoxe din Bulgaria, secretarul principal al Sfântului Sinod, episcopul de Stob Naum a dat citire în numele Preafericitului Patriarh al Bulgariei Maxim şi al membrilor Sfântului Sinod un cuvânt de salut, în care, în special, se spune:

Cunoaştem şi ţinem minte pe Preafericirea Voastră încă de când eraţi un cleric tânăr al Patriarhiei Moscovei, când sub conducerea stareţilor cu experienţă Preafericirea Voastră aţi crescut pe tărâmul binecuvântat al relaţiilor bilaterale şi interortodoxe, îndeplinind cu sârguinţă ascultările din partea Conducerii Sfinte a Bisericii Ortodoxe Ruse. Am avut onoarea şi bucuria să vă întâlnim încă atunci când aţi fost arhimandrit, episcop, arhiepiscop şi mitropolit”. Conform mărturiei Preafericitului Patriarh Maxim, vestea despre alegerea mitropolitului de Smolensk şi Kaliningrad Kiril în calitate de Întâistătător al Bisericii Ruse i-a umplut pe el şi pe confraţii arhipăstori de ”o mare bucurie şi speranţă în viitorul atât al celor două Biserici-Surori, cât şi al întregii Ortodoxii”.

„Noi suntem convinşi că şi în anii, când sunteţi Prim Ierarh, vor continua să se aprofundeze relaţiile bilaterale şi interortodoxe, iar în mod special, eforturile noastre comune în unitate de idei, orientate asupra convocării şi efectuării Sfântului şi Mare Sobor al Bisericii Ortodoxe, pe care îl aşteaptă toată lumea Ortodoxă, pentru a cărui pregătire Patriarhia Moscovei a adus o mare contribuţie”, - a continuat Întâistătătorul Bisericii Bulgare.

„Relaţiile milenare frăţeşti unesc cele două Biserici ale noastre şi popoarele noastre evlavioase ortodoxe, - a menţionat el. - Ajutorul şi susţinerea pe care le-am primit în perioadele de grea cumpănă de la Biserica Ortodoxă Rusă şi de la Rusia Ortodoxă întotdeauna vor rămâne în memoria Bisericii noastre şi a poporului nostru ca mărturie a adevărului cuvintelor lui Hristos: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (In. 15:13). Întotdeauna vom fi recunoscători pentru faptul ce au făcut pentru noi străbunii voştri în perioada Imperiului Otoman, întotdeauna vom ţine minte eforturile, pe care le-au făcut la vremea lor pururea pomeniţii ierarhi ruşi, pentru a depăşi schisma, care a întunecat timp de decenii viaţa noastră bisericească, niciodată nu vom uita susţinerea, pe care ne-a acordat-o Biserica Ortodoxă Rusă în anii scindării regretabile în Biserica noastră. Noi ne bucurăm şi de acea recunoaştere a aportului nostru modest în crearea Sfintei Rusii, a cărui mărturie au fost solemnităţile în legătură cu aniversarea a 600 de ani a trecerii la Domnul a sfântului ierarh Ciprian, mitropolitul Kievului, al Moscovei şi al întregii Rusii”.

Astăzi, la începutul mileniului al treilea de la întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, cu bucurie putem constata că fundamentul trainic al relaţiilor noastre frăţeşti nu sunt doar nişte amintiri ce ţin de trecut, însă sunt un testament viu şi activ până în zilele noastre, pe care noi, moştenitorii sfântului Ciprian al Moscovei şi ai tuturor ierarhilor pururea pomeniţi bulgari şi ruşi din trecutul apropiat şi îndepărtat, îl păstrăm cu sfinţenie şi îl urmăm în viaţa noastră şi acţiunile noastre; că dragostea şi încrederea reciprocă, care întotdeauna au prezentat baza adevărată a relaţiilor noastre, nu numai că nu s-au micşorat, dar, din contra, cresc întru slava lui Dumnezeu şi întru binele Bisericii Lui, întru binele Sfintei Ortodoxii” – este sigur Preafericitul Patriarh Maxim.

La rândul său Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a spus:

„Preafericirea Voastră, iubiţi confraţi arhipăstori!

Hristos a Înviat!

Pentru mine este o mare onoare să primesc astăzi cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe din Bulgaria - ordinul „Sfântul cuvios şi întocmai cu apostolii ţar Boris”. Când Întâistătătorul este decorat cu o distincţie de către altă Biserică Locală, aceasta are loc nu atât datorită meritelor personale, cât în semn al unităţii noastre întru Hristos. Decorarea mea cu ordinul fondatorului Ortodoxiei bulgare îmi aminteşte, întâi de toate, despre faptul cât este de strânsă relaţia duhovnicească dintre Bisericile noastre.

Uimitor de asemănătoare sunt destinele istorice ale Bisericilor Rusă şi Bulgară: atât poporul Bulgariei, cât şi popoarele din Rusia Kieveană au primit sfântul botez prin voinţa şi eforturile conducătorilor săi înţelepţi, ale căror inimi au fost luminate de lumina credinţei lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune: asemenea unui curs de apă este inima regelui în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea (Pilde, 21:1). A sosit timpul naşterii duhovniceşti - şi sfântul ţar Boris, crezând într-Unul Dumnezeu Cel Adevărat, Care a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în ele (Fapte, 14:15), a adus la botez poporul, încredinţat în grija lui de Pronia Dumnezeiască. Prin această faptă istorică măreaţă el a dat un exemplu conducătorilor altor ţări, punând astfel început la creştinarea supuşilor săi. Acest început bun şi-a căpătat continuitatea în pământurile ruseşti.

Botezătorul Rusiei, sfântul întocmai cu apostolii Vladimir, a început căutarea credinţei cele adevărate în acele vremuri, când în Bulgaria deja exista Biserica Locală Ortodoxă autocefală, condusă de Patriarh. De aceea când el a hotărât să accepte credinţa ortodoxă din Est şi s-a adresat pentru aceasta la Constantinopol, pentru luminarea creştină a Rusiei au fost folosite cărţile slavone ortodoxe pentru slujire bisericească, care erau în ţaratul Bulgar. Dar câţi monahi, preoţi şi învăţători veneau din Bulgaria în Rusia Kieveană, pentru a trudi întru cauza luminării creştine a strămoşilor noştri! Aceşti oameni drepţi au continuat misiunea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu pe pământul rusesc şi noi întotdeauna cu profundă recunoştinţă îi pomenim.

Istoria este plină de mulţime de mărturii vii privind înrudirea noastră duhovnicească. De exemplu, ucenicul unui mare sfânt ierarh, al Patriarhului de Târnovo Eufimii, purtătorul tradiţiei isihastice a Athosului, Ciprian, nu doar a devenit mitropolit al Moscovei, dar în colaborare cu preacuviosul Serghie din Radonej şi cu alţi nevoitori ruşi a trudit foarte mult pentru întărirea Ortodoxiei în Rusia şi apărarea ei de la duşmani.

Astfel, poporale noastre s-au pomenit pentru totdeauna unite prin relaţii duhovniceşti puternice. Şi când a început măreaţa cauză a eliberării Bulgariei de la jugul Otoman, oastea rusă a considerat de datoria sa frăţească, ca sufletul să şi-l pună pentru prietenii săi (In. 15:13).

Actualmente societatea, din care prin forţe ateiste este scoasă credinţa în Hristos Mântuitorul şi valorile tradiţionale creştine, are acut nevoie de păstrarea amintirii istorice despre rădăcinile creştine ale civilizaţiei europene. Pe umerii Bisericilor noastre frăţeşti se află înalta responsabilitate pentru faptul, ca popoarele conduse de ele să nu accepte ispitele lumii contemporane, dar să tindă la unirea dintre ele pe fundamentul trainic al credinţei comune.

Vă asigur că suntem gata şi în continuare împreună cu Preasfânta Biserică din Bulgaria şi cu alte Biserici Ortodoxe Locale să trudim fără preget pentru întărirea unităţii creştinilor ortodocşi, lăsată ca testament de Domnul, pentru extinderea relaţiilor bilaterale în acele direcţii, pe care le-am trasat astăzi.

Preafericirea Voastră iubită! Încă odată Vă mulţumesc pentru primirea caldă şi pentru înalta distincţie.

Pentru rugăciunile sfântului preacuviosului şi întocmai cu apostolii Ţar al Bulgariei Boris să vă trimită Domnul pace şi întărire harică a puterilor trupeşti şi duhovniceşti, să întărească Preasfânta Biserică a Bulgariei şi să fortifice acele relaţii frăţeşti, care din timpurile străvechi leagă Bisericile noastre şi poporale conduse de ele.

Hristos a Înviat!”

Întâistătătorul Bisericii Ruse a dăruit Preafericitului Patriarh al Bulgariei Maxim un ou tradiţional de Paşte.

Apoi Preafericitul Patriarh Kiril a lăsat o inscripţie în Condica oaspeţilor de onoare.

Serviciu de comunicări al DREB/Patriarhia.ru 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de Vidin Daniel a vizitat Departamentul pentru relațiile externe bisericești

A avut loc întâlnirea președintelui Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev cu Patriarhul Bulgariei Neofit

De Ziua eliberării Bulgariei de sub jugul otoman la Moscova a fost săvârșită Panihida pentru ostașii căzuți în anii Războiului ruso-turc

La Sofia a fost marcată solemn ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Serafim, arhiepiscopul Bogucearului

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat distincții bisericești profesorilor Academiei de teologie din Moscova și viețuitorilor Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica moscovită cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Floarea Nepieritoare” din localitatea Rubliovo

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la solemnitățile cu prilejul zilei de pomenire a Mucenicilor de Chelm și Podlaska din Polonia

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a sfințit Catedrala „Învierea lui Hristos” a Mănăstirii Novodevici din Sankt-Petersburg

La Ierusalim a fost marcată sărbătoarea principală a Misiunii duhovnicești ruse

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Ciprului a vizitat comunitățile prigonite din eparhiile de vest ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Un ierarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe a vizitat Departamentul pentru relațiile externe bisericești

În orșele Europei are loc turneul concetistic al Corului Sinodal din Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Înălțării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala episcopală „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Kaliningrad. Dumnezeiasca Liturghie de sărbătoarea Înălțării Domnului în Catedrala „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk

De sărbătoarea Înălțării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala episcopală „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk

De sărbătoarea Înălțării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala episcopală „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk

Toate materialele cu cuvintele-cheie