Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitului Patriarh Kiril i-a fost conferit titlul Doctor honoris cauza al Universităţii Patrimoniului Cultural

Preafericitului Patriarh Kiril i-a fost conferit titlul Doctor honoris cauza al Universităţii Patrimoniului Cultural
Versiune pentru tipar
30 aprilie 2012 13:31

La 29 aprilie, în timpul vizitei în Bulgaria, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril şi membrii delegaţiei ce îl însoţea, precum şi mitropolitul de Vidin Dometian; mitropolitul de Ruse Neofit, mitropolitul de Veliko Târnovo Grigorii, mitropolitul de Varna şi Veliki Preslav Kiril, mitropolitul de Dorostol Amvrosie, episcopul de Znepol Ioan, episcopul de Stob Naum au vizitat Universitatea Patrimoniului Cultural din Sofia (Universitatea de biblioteconomie şi tehnologii informaţionale).

Universitatea a fost inaugurată în anul 1950 ca un Institut de biblioteconomie. Timp de 60 de ani de existenţă ea a trecut o cale lungă de perfecţionare în domeniul învăţământului şi al ştiinţei, iar astăzi ocupă unul din locurile de frunte în domeniul învăţământului superior în Bulgaria.

În cadrul universităţii este amenajată o bibliotecă contemporană cu un catalog electronic de unicat. Mândria bibliotecii este sala de lectură de literatură rusă în numele lui D.S. Lihaciov, în care studenţii au acces la ediţiile specializate ale diverselor edituri din Rusia. Universitatea colaborează activ cu un şir de universităţi din Rusia şi Europa.

Pe lângă universitate funcţionează editura «За буквите — О писменехъ», care în mod regulat editează monografii ştiinţifice, manuale şi culegeri de articole.

Printre cei care s-au învrednicit de titlul Doctor honoris cauza al universităţii au fost Preafericitul Patriarh al Constantinopolului Bartolomeu, Preafericitul Patriarh al Bulgariei Maxim, Prim-ministrul Turciei Redzep Tajip Erdogan, ministrul culturii Bulgariei Vejdi Raşidov.

Pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a întâmpinat rectorul universităţii, profesorul Stoian Dencev, ministrul învăţământului Bulgariei Serghei Ignatov, profesori şi studenţi.

Cu un cuvânt de salut către înaltul oaspete s-a adresat rectorul universităţii. Apoi a luat cuvântul profesorul Sevo Iavaşiev, care a relatat celor prezenţi despre activitatea Preafericitului Patriarh Kiril, menţionând şi cărţile scrise de Preafericirea Sa şi enumerând distincţiile. „Popoarele noastre sunt unite prin credinţă ortodoxă. Bisericile noastre au destine asemănătoare – şi în Bulgaria, şi în Rusia multe decenii la rând Biserica a fost izolată, era aplicată violenţa faţă de preoţi, monahi şi credincioşi, - a amintit S. Iavaşiev. - Şi în Rusia, şi la noi în lupta cu religia au fost utilizate resurse enorme intelectuale, financiare şi administrative. Dar deja astăzi în ţările noastre s-a făcut mult pentru renaşterea credinţei ortodoxe. Tot mai mulţi oameni conştientizează că ea este suportul în viaţa lor. Noi suntem convinşi că vizitarea Bulgariei de către Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril va contribui la aceasta şi mai mult”.

Apoi a avut loc înmânarea solemnă Preafericitului Patriarh Kiril a diplomei de Doctor honoris cauza al Universităţii Patrimoniului Cultural din Sofia. La eveniment au fost prezenţi Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rusiei în Bulgaria Iu.N. Isakov, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Bielarus în Bulgaria V.G. Kaceanov, însărcinatul cu afaceri al Republicii Kazahstan în Bulgaria T.R. Izbastin.

Cu ocazia ceremoniei a fost pregătiră cuvântarea Preafericirii Sale, care a fost transmisă conducerii universităţii.

Preafericitul Patriarh Kiril a mulţumit pentru onoarea acordată şi s-a adresat către cei prezenţi cu un discurs în care, în special, a menţionat:

„În lumea contemporană cu tempoul său vertiginos al vieţii, cu interpătrunderea culturilor, cu accesul liber la volume enorme de informaţii, datorită tehnologiilor informaţionale contemporane, deseori se creează un mediu foarte agresiv referitor la identitatea naţională. Este una din provocările globale ale lumii contemporane, care duce la dizolvarea a tot ce este original, naţional într-o atmosferă de o oarecare cultură şi ideologie nouă, care în mod maxim este susţinută actualmente, inclusiv de  mijloacele de informare în masă.

Tendinţa unei standardizări culturale, apariţia în societate a noţiunilor simplificate despre bine şi rău, o tratare destul de unilaterală a drepturilor şi libertăţilor omului, puţin câte puţin creează un anumit pat al lui Procust pentru un atare sistem religios, care nu va deranja lumea înconjurătoare cu nici un fel de poziţii proprii conceptuale şi morale. Şi dacă acest sistem religios intră în acest pat al lui Procust al mediului nou intelectual şi cultural, fără a fi legat de tradiţii naţionale, atunci acestui sistem religios niciodată nimeni nu îi va aplauda, nimeni nu îl va înălţa, dar nici nu îl vor discredita. El nu va fi duşmanul nimănui – pur şi simplu nu îl vor observa. Iar purtătorii unei astfel de culturi vor mulţumi pe toţi că nimeni nu îi obijduieşte, nimeni nu îi vede, nimeni nu îi observă.

Însă biserica niciodată nu va putea merge pe această cale, de altfel ea încetează de a mai fi Biserică. Va muri cultura naţională, dacă va pierde originalitatea sa. De aceea Biserica, mesajul creştin nu poate intra în acel pat al lui Procust, care îi hărăzeşte gândirea politică seculară contemporană.

Experienţa istorică a Rusiei şi a Bulgariei a demonstrat că încercările de a-L izgoni pe Dumnezeu din viaţa oamenilor, aşa cum s-a întâmplat în epoca recentă, duc la urmări negative în societate şi rănile provocate se vindecă foarte îndelungat. Vrem să credem că Bulgaria ortodoxă, la fel ca şi Rusia, va rămâne fidelă codicelui său duhovnicesc şi cultural, iar Bisericile Ortodoxe – Rusă şi Bulgară, - în pofida dificultăţilor, în pofida prigonirilor, în pofida scârbirilor, pe care suntem nevoiţi să le suportăm, vor continua în mod curajos, cu răbdare, cu smerenie şi dragoste, inclusiv faţă de prigonitori, să proclame adevărul lui Dumnezeu. Iar dacă cândva aceasta se va întrerupe, atunci, credeţi-mă, nici Bulgaria, nici Rusia nu va avea nevoie de Biserica care va renunţa la o astfel de poziţie şi la o astfel de slujire, deoarece Biserica va ajunge să fie doar parte a folclorului naţional, dar nu vai mai putea să trezească conştiinţa oamenilor.

Astăzi Biserica se află într-o poziţie foarte vulnerabilă, ea este foarte slabă după considerentele omeneşti – noi nu avem bani, nu avem canale proprii puternice de televiziune şi nu avem ziare de mare tiraj, noi nu putem conduce cu conştiinţa maselor aşa, cum conduc unele grupări, care au puterea reală. Dar ce trebui să facem? Noi trebuie să ducem mărturie despre Hristos Cel răstignit şi Înviat, cu dragoste pentru toţi, drepţi sau păcătoşi, înţelegând că cauza noastră nu va fi niciodată indiferentă pentru cei de lângă noi. Pe noi ne vor primi sau cu dragoste, sau ne vor urî – dar dacă ne urăsc, atunci toată puterea şi forţa acelora, care urăsc, ca fi aruncată împotriva noastră.

Biserica va fi până la sfârşitul veacurilor, până la a doua şi groaznica venire a Domnului şi Mântuitorului. Ea va fi întotdeauna, dacă nu va înceta să fie aşa cum este. De ce vorbesc despre toate acestea în pereţii acestei instituţii de învăţământ? Pentru că toate acestea au o legătură  nemijlocită cu cultura. Cultura care se alimentează cu tradiţia duhovnicească şi culturală, care îşi trage rădăcinile de la sfinţii apostoli, de la întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu, nu poate să mimicreze sub o altă cultură oarecare – ea poate fi doar ea însăşi. În aceasta este puterea ei şi în aceasta este vulnerabilitatea ei.

Mai este ceva foarte important de spus. Biserica nu luptă cu nimeni, pe nimeni nu critică, pe nimeni nu obijduieşte. Ea doar îşi permite să facă ceea, la ce este chemată – păcatul să fie numit păcat, iar sfinţenia – sfinţenie, binele – bine, iar răul – rău. Anume acest sistem axiologic se află la baza tradiţiilor noastre culturale – tradiţia rusă şi tradiţia bulgară. Când vorbesc despre tradiţia rusă, am în vedere, desigur, nu Federaţia Rusă actuală, dar Rusia istorică, care astăzi este prezentată de viaţa statelor suverane – Rusia, Ucraina, Bielorus.

Este foarte important de dezvoltat şi întărit relaţiile dintre Bisericile noastre, dintre popoarele noastre, dintre instituţiile noastre de învăţământ – de dragul păstrării acestei tradiţii originale, autentice, adevărate a creştinismului de est. Lumea se globalizează şi, desigur, se accelerează interpătrunderea reciprocă, influenţa reciprocă a unei culturi asupra alteia. Dar să dea Dumnezeu ca aceste influenţe reciproce să fie însoţite de îmbogăţire reciprocă, dar nu de distrugere reciprocă şi ca în rezultatul proceselor de globalizare în loc de  sistemele originale naţionale, cu coloratură religioasă, puternice din punct de vedere etic, să nu apară ceva de mijloc, lipsit de acele contururi definite, de acele scheme clare duhovniceşti, care sunt în stare să inspire pe oameni”.

Serviciu de comunicări al DREB/ Патриархия.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mai mulți ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe Locale i-au felicitat pe credincioșii Bisericii Ortodoxe din Ucraina cu prilejul praznicului Sfintelor Paști

Pe muntele Șipka au fost pomeniți ostașii ruși și bulgari care și-au dat viața în luptele pentru eliberarea Bulgariei

Parohul metocului din Sofia al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la pomenirea participanților eliberării Bulgariei de sub jugul otoman

Un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la solemnitățile din orașul bulgar Smolean

În Duminica a 23-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate