Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

​Predica Preafericitului Patriarh Kiril la mănăstirea stavropighială de maici „Acoperământul Maicii Domnului” de ziua pomenirii fericitei Matroana de Moscova

​Predica Preafericitului Patriarh Kiril la mănăstirea stavropighială de maici „Acoperământul Maicii Domnului” de ziua pomenirii fericitei Matroana de Moscova
Versiune pentru tipar
2 mai 2012 14:28

La 2 mai 2012, de ziua aniversării a 60 de ani de la adormirea fericitei Matroana de la Moscova şi a aniversării a unui an de la canonizarea ei, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat liturghia Dumnezeiască la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” de la Moscova. După terminarea serviciului divin, Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Cuvioşi părinţi, Maică Teofania, fraţi şi surori!

Vă felicit pe toţi cu o mare sărbătoare pentru toată mănăstirea, pentru oraşul Moscova şi pentru întreaga noastră Biserică – aniversarea de 60 de ani de la adormirea sfintei cuvioasei fericitei Matroana de la Moscova şi a aniversării a unui an de la canonizarea ei.

Viaţa sfintei cuvioase Matroana ajută omului credincios să înţeleagă nu doar cu mintea, cât şi cu inima, experienţa duhovnicească, ce semnifică crucea lui Hristos, care se dă fiecărui om. Matroanei Domnul i-a dat o cruce deosebită, de o mare  greutate. Ea a fost oarbă, cu greu se deplasa şi din punctul de vedere al celor care pe vremea ceea mergeau pe străzile Moscovei, sperând să-şi realizeze anumite obiective pentru anumite scopuri vitale, viaţa ei era de neînţeles, sumbră, grea. Cu siguranţă erau oameni care nu voiau să ştie despre suferinţele Matroanei, deoarece suferinţele grele ale altcuiva încalcă pacea internă a omului obişnuit cu o altă viaţă, îl provoacă, abordează probleme din cele mai complicate despre sensul vieţii omeneşti. Iar acei care nu sunt gata să recepţioneze aceste provocări, de cele mai dese ori pleacă de la contemplarea suferinţelor altui om.

Însă alături de dreapta Matroana au fost şi acei care au văzut cele ce aveau loc în viaţa ei nu doar cu ajutorul vederii fizice, dar şi cu cea duhovnicească. Ei vedeau cum crucea pe care o ducea se ridica de asupra tuturor celor care erau alături.

Crucea ni se dă pentru faptul ca noi să răscumpărăm păcatele noastre şi să ne lepădăm de ele. Nici o epitimie, nici o pedeapsă bisericească nu îndreaptă pe calea cea bună în aşa măsură, precum o face crucea. Crucea Matroanei era de aşa natură încât, purtând-o creştineşte, ea nu numai că îşi răscumpăra păcatele sale omeneşti, dar şi se îmbogăţea de un mare har Dumnezeiesc, care a făcut din ea, dintr-o femeie simplă, o nevoitoare sfântă plăcută lui Dumnezeu, făcătoare de minuni, care s-a proslăvit în popor încă fiind în viaţă.

Vizitând acest sfânt lăcaş, atingându-ne de mormântul sfintei Matroana, noi, în primul rând, cerem de la ea ajutor în circumstanţe dificile ale vieţii – doar şi ele sunt crucile noastre. Noi cerem să ne uşureze aceste cruci, să ne tămăduiască, să ne întărească, să ne ajute să soluţionăm unele probleme, care s-au prăbuşit asupra noastră în viaţa personală, familială, pe locul trudelor noastre. Dar rugând-o pe sfânta Matroana şi căpătând cele cerute, noi nu trebuie să uităm chipul ei de suferindă şi să ne pătrundem nu doar de dorinţa de a ne elibera de crucile noastre, dar şi de convingerea profundă de faptul că purtarea crucii cu destoinicie – anume aceasta este calea spre mântuire.

Iar apoi de rugat pe Matroana nu doar pentru faptul ca ea prin rugăciunile sale în faţa lui Dumnezeu să ne scoată crucile noastre, să ne vindece de suferinţele noastre, dar şi să ne dea puteri să ducem cu destoinicie crucea întru slava lui Dumnezeu.

Sfânta cuvioasă Matroana s-a proslăvit prin facerea de minuni. Aceasta semnifică că harul Domnului era în abundenţă cu ea. Purtarea crucii, credinţa ei a dobândit o astfel de putere a energiei lui Dumnezeu, încât această energie era suficientă nu doar pentru faptul ca ea să nu simtă limitarea posibilităţilor ei, legate de maladii grele trupeşti, dar şi să o împartă cu dărnicie cu cei care erau în jurul ei atunci, dar şi cu cei care vin astăzi la moaştele ei sfinte şi tămăduitoare.

Puterea făcătoare de minuni a Matroanei de Moscova este legată direct de suferinţele ei, de chinurile ei, de purtarea propriei cruci mântuitoare. Să ne ajute nouă tuturor Domnul, cerând ajutorul sfintei cuvioasei Matroana, chemând ajutorul ei în soluţionarea problemelor noastre de viaţă, concomitent să umplem mintea noastră şi inima noastră cu puterea pildei ei, cu înţelegerea faptului ce semnifică pentru om purtarea crucii, pe care Dumnezeu i-a dat-o. De aceea nici cârtire, nici slăbiciune, nici îndoială, nici înrăire nu trebuie să ne însoţească în purtarea încercărilor noastre din viaţă, dar să avem mulţumire lui Dumnezeu pentru tot ce ne trimite nouă. Noi trebuie să cerem de la El ajutor în purtarea propriei cruci. Crucea trimisă de El, ne-a dăruit biruinţă asupra circumstanţelor de viaţă care ne strâmtoreau, biruinţă asupra păcatului, biruinţă care deschide uşa vieţii de veci. Prin rugăciunile Sfintei Matroana să ne ajute Domnul fiecăruia din noi în purtarea crucii, în întărirea credinţei, în păstrarea speranţei şi în înmulţirea milei. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 24-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 23-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 22-a după după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serghie de Radonej

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Înălțării Crucii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Severnoe Butovo, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 14-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Veshneaki, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfinților Binecredincioșilor cneji Daniel al Moscovei și Alexandru Nevski după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mânăstirea stavropighială „Sfântul Daniel”