Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De ziua inaugurării Preşedintelui Federaţiei Ruse V.V. Putin Preafericitul Patriarh Kiril a săvârşit un Te Deum în catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” din Kremlin (or. Moscova)

De ziua inaugurării Preşedintelui Federaţiei Ruse V.V. Putin Preafericitul Patriarh Kiril a săvârşit un Te Deum în catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” din Kremlin (or. Moscova)
Versiune pentru tipar
7 mai 2012 14:30

La 7 mai 2012 în catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” din Kremlin Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat un Te Deum cu ocazia intrării în exerciţiul funcţiunii a Preşedintelui Federaţiei Ruse V.V. Putin.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a întâmpinat pe Preşedintele Rusiei cu soţia la intrarea catedralei „Bunavestirea Maicii Domnului”.

În ectenia rostită de diacon în timpul Te Deum-ului a fost înălţată rugăciunea „pentru Preşedintele ţării noastre Rusia Vladimir să i se dea din cer, pentru conducere şi dreapta judecată, putere şi înţelepciune, ca să conducă bine ţara noastră, pace şi orânduire în ea să facă, pe duşmani şi vrăjmaşi în frică şi fugă să-i întoarcă”.

Apoi rugăciunea pentru şeful statului Rusia a înălţat-o Preafericitului Patriarh Kiril:

„Dumnezeule mare şi făcătorule de minuni, care prin bunătatea nespusă şi pronia nemărginită le conduci pe toate! Auzi acum rugăciunea noastră sârguincioasă şi binecuvântează intenţia bună a Preşedintelui ţării noastre Vladimir, care pune început la conducerea ţării Rusia păzite de Tine. Înţelepţeşte-l şi îndrumează-l să treacă fără obstacole această mare slujire. Dă-i minte şi înţelepciune, ca să păzească oamenii din Rusia în linişte şi fără scârbiri, să conducă guvernul subordonat lui pe calea adevărului şi dreptăţii şi să-l ferească de linguşiri şi mită. Înmulţeşte zilele vieţii lui în sănătate nezdruncinată şi în bunăstare neschimbată. Dă-ne nouă în toate zilele conducerii lui viaţă liniştită şi paşnică, folositoare pentru viaţa vremelnică şi cea veşnică şi aşa în pace şi linişte să trăim, ca să Te slăvim pe Tine, pe Stăpânul şi Binefăcătorul nostru preamilostiv şi în bucuria şi mulţumirea inimilor noastre să cântăm: slavă Ţie, Dumnezeule, Binefăcătorul nostru, în vecii vecilor”.

Rânduiala Te Deum-ului în ziua inaugurării preşedintelui Rusiei a fost alcătuită în anii slujirii de prim ierarh a Preafericitului Patriarh Alexii II. Pururea pomenitul Întâistătător al Bisericii Ruse a săvârşit-o de trei ori – în anii 2000, 2004 şi 2008.

După terminarea serviciului divin Preafericitul Patriarh Kiril s-a adresat către V.V. Putin cu un cuvânt de salut, în care, în special, a menţionat:

„Aş vrea să vă felicit cordial, Vladimir Vladimirovici, cu alegerea, deoarece majoritatea poporului nostru conştient, raţional şi liber v-a ales în calitate de Preşedinte al Federaţiei Ruse. În acest Kremlin vechi, unde îndreptarea prin rugăciune pentru slujirea cea mai înaltă Patriei au primit-o mulţi predecesori cuvioşi ai Dumneavoastră, astăzi noi deosebit de fierbinte ne-am rugat, ca Domnul să încline mila Sa către Dumneavoastră, către ţara noastră, ca să vă dea puteri duhovniceşti şi trupeşti, înţelepciune, tăria duhului – totul ce este necesar pentru om, care poartă o mare responsabilitatea pentru viaţa şi bunăstarea zecilor de milioane de oameni.

Legitimitatea Preşedintelui se bazează pe încrederea poporului. Dumneavoastră aveţi o astfel de încredere. Pentru ca această slujire să fie reuşită, trebuie de avut capacitatea de a auzi vocea oamenilor. Este o artă deloc simplă. Vocea poporului poate să ajungă în surdină. Ea poate ajunge în surdină prin alte voci bine organizate ale unor grupuri de oameni sau ale unor persoane aparte, care deseori sunt gata să identifice vocea lor cu opinia poporului. Capacitatea de a deosebi duhurile (vezi: 1 Cor. 12:10) şi a auzi vocea poporului – este chezăşia succesului în slujirea de şef al statului. Ne-am rugat astăzi anume pentru faptul ca apropierea Dumneavoastră de oameni, capacitatea Dumneavoastră de a auzi vocea oamenilor să se acuitizeze cu fiecare zi a conducerii Dumneavoastră, aducând fără îndoială folos Patriei noastre şi întregului nostru popor.

Succesul, orice succes omenesc este compus din mai mulţi factori. Sunt calităţile personale ale personalităţii umane, studiile, experienţa. Dar mai este ceva, ce oamenii, fără a avea posibilitate a descrie în mod raţional, denumesc prin cuvântul, care în Biserică nu se foloseşte. Este cuvântul „noroc”. Nimeni nu ştie ce semnifică norocul. Nu este o descriere a ceea ce este norocul. Este un segment dintre eforturile, pe care le face omul, făcând sforţări prin tot ce are, ce posedă şi rezultatul real. Noi utilizăm un alt cuvânt pentru descrierea acestui spaţiu necunoscut. Noi numim aceasta ajutorul lui Dumnezeu. Noi ne-am rugat astăzi pentru faptul ca acele capacităţi, pe care Dumnezeu vi le-a dat, acea experienţă pe care aţi dobândit-o, să fie însoţite de ajutorul bun şi atotputernic al lui Dumnezeu. Noi credem că îmbinarea harului lui Dumnezeu şi a eforturilor Dumneavoastră omeneşti în slujirea poporului vor aduce mult folos”.

Întâistătătorul Bisericii Ruse i-a adus în calitate de dar şefului statului rus o veche icoană a Maicii Domnului „Umilenie”.

În timpul serviciului divin s-au rugat mitropolitul de Krutiţî şi Kolomna Iuvenalie; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe al Patriarhiei Moscovei; arhiepiscopul de Vereia Evghenii, preşedintele Comitetului didactic al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Împreună cu Preasfinţia Sa au slujit: protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; protoiereul Mihail Reazanţev, clucerul catedralei Hristos Mântuitorul. La Te Deum a cântat corul mănăstirii stavropighiale de călugări „Întâmpinarea Domnului” din or. Moscova (regent – Nicon Jila).

Mai înainte, în aceeaşi zi, Preafericitul Patriarh Kiril a vizitat ceremonia solemnă a inaugurării lui V.V. Putin în funcţia de Preşedinte al Rusiei, care a avut loc în Palatul Mare al Kremlinului.

La inaugurare au fost de asemenea prezenţii mitropolitul de Krutiţî şi Kolomna Iuvenalie, mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, mitropolitul de Habarovsk şi Priamurie Ignatie, arhiepiscopul de Vereia Evghenii, shiarhimandritul Ilii (Nozdrin), secretarul Consiliului Patriarhal pentru cultură arhimandritul Tihon (Şevkunov), preşedintele Departamentului Sinodal pentru relaţiile dintre Biserică şi societate protoiereul Vsevolod Ceaplin, preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.R. Legoida.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie