Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Salutul Patriarhului, adresat participanţilor la acţiunile, consacrate aniversării a 100 de ani din ziua naşterii arhiepiscopului Mihail (Mudiughin)

Salutul Patriarhului, adresat participanţilor la acţiunile, consacrate aniversării a 100 de ani din ziua naşterii arhiepiscopului Mihail (Mudiughin)
Versiune pentru tipar
13 mai 2012 18:00

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a îndreptat un salut participanţilor la acţiunile de omagiere, consacrate aniversării a 100 de ani din ziua naşterii arhiepiscopului Mihail (Mudjiughin), care au loc în Sanct-Petersburg.

Către Înaltpreasfinţia Sa, Înaltpreasfinţitului Vladimir, mitropolit de Sanct-Petersburg şi Ladoga

Către Preasfinţia Sa, Preasfinţitului Amvrosie, episcopul de Gatcina, rectorul Academiei teologice şi al seminarului din Sanct-Petersburg

Către conducătorii, profesorii şi studenţii şcolilor de teologie din Sanct-Petersburg

Preasfinţiţi arhipăstori, preacuvioşi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Vă salut cordial cu ocazia acţiunilor de omagiere, consacrate aniversării a 100 de ani din ziua naşterii unui minunat ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse din secolul al XX-lea - arhiepiscopul Mihail (Mudiughin).

Viaţa plină de diverse evenimente şi realizări a stăpânului ne oferă un exemplu de învăţătură al slujirii cu râvnă, al rezistenţei curajoase în adevărul lui Dumnezeu, al credinţei propriei vocaţii. A fost timpul unor încercări grele pentru arhipăstori, păstori şi pentru întreaga plinătate a Bisericii.

Cunoştinţa mea cu Mihail Nicolaevici Mudiughin, docent la una din instituţiile de învăţământ superior din Leningrad, a avut loc în anii adolescenţei. Fiind în relaţii amicale cu tatăl meu, adormitul protoiereu Mihail, dumnealui deseori vizita casa noastră şi petrecea cu tata ore în şir în discuţii interesante. Rezultatul acestor discuţii a fost decizia lui Mihail Nicolaevici Mudiughin de a fi hirotonit în calitate de preot. Pregătindu-se pentru hirotonire, dumnealui tainic susţinea examene tatălui meu pentru cursul de lecţii la seminar. Mihail Nicolaevici nu putea fi hirotonit pe acele vremuri în Leningrad – prea mare răsunet a căpătat acţiunea de îmbisericire a lui. S-a reflectat acest eveniment şi asupra vieţii familiei noastre. În curând asupra tatălui meu a început să planeze pericolul pierderii aşa-numitei înregistrări, care era eliberată de către responsabilul pentru problemele religiei şi era de facto permisiunea puterii de a practica activitatea de preot. După mila lui Dumnezeu această soartă groaznică pentru fiecare slujitor al bisericii din acele timpuri a trecut pe lângă tatăl meu şi interzicerile s-au limitat prin transferul lui din Leningrad. Părintele Mihail Mudiughin a fost hirotonit în Eparhia de Vologda, în care au şi trecut mulţi ani ai slujirii dumnealui.

M-am învrednicit să fiu martor al faptului, cum în octombrie 1966 protoiereul Mihail Mudiughin a devenit rectorul Academiei, apoi a fost tuns în monahism şi a fost hirotonit de pururea pomenitul mitropolit de Leningrad şi Novgorod Nicodim (Rotov) în treapta de episcop de Tihvin. Doi ani a condus şcolile teologice din Leningrad. În anul 1968, fiind transferat la catedra de Astrahan, episcopul  Mihail nu a lăsat preocupările teologice şi în anul 1972 a susţinut teza de magistru, dedicată învăţăturii ortodoxe despre mântuirea personală. Mai târziu am avut ocazia să comunic nu o singură dată cu arhiepiscopul Mihail în diferite situaţii, inclusiv în legătură cu participarea lui cu succes şi pe parcursul a mulţi ani  în dialogurile pe teme teologice cu creştinii neortodocşi. Era întotdeauna interesant să lucrezi cu dumnealui.

Este semnificativ faptul că în anii conducerii lui a eparhiilor de Astrahan şi Vologda, în pofida vremurilor grele pentru Biserică, nu a fost închis nici un lăcaş sfânt. Predica lui vie şi expresivă de pe amvon, gândurile lui despre credinţa ortodoxă, aportul lui personal în dezvoltarea gândirii teologice, participarea lui în diverse întruniri şi convorbiri internaţionale şi interreligioase, se bazau pe convingerea profundă în adevărul care este păstrat de Biserică şi care era întărit prin competenţa raţionamentelor.

Sper că acţiunile actuale jubiliare, efectuate întru îndeplinirea poruncii apostoliceşti: „Aduceţi-vă  aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evr. 13:7), să servească la întărirea în inimile profesorilor şi studenţilor a năzuinţei străduitoare pentru mărturia despre Hristos, care a fost în centrul drumului vieţii, pe care l-a parcurs arhipăstorul Mihail Mudiughin.

Veşnica pomenire slujitorului altarului Domnului Înaltpreasfinţitului arhiepiscop Mihail.

+ KIRIL, PATRIARH AL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei