Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc convorbirea frăţească a Preafericitului Patriarh Kiril şi a Preafericitului Arhiepiscop al Atenei Ieronim

A avut loc convorbirea frăţească a Preafericitului Patriarh Kiril şi a Preafericitului Arhiepiscop al Atenei Ieronim
Versiune pentru tipar
25 mai 2012 23:26

La 25 mai 2012 la reşedinţa Patriarhală a mănăstirii „Sfântul Daniil”, a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril cu Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim şi delegaţia Bisericii Ortodoxe din Elada.

Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse la întâlnire au participat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghie, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Podolisk Tihon, preşedintele Departamentului financiar-economic al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Smolensk şi Veazima Pantelimon, preşedintele Departamentului sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială; locţiitor la mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniil” Arhimandritul Alexii (Polikarpov); V.R. Legoida, preşedintele Departamentului sinodal informaţional; protoiereul Nicolae Balaşov, vicepreşedintele DREB al PM; protoiereul Igor Iakimciuk, secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe; ieromonahul Nicodim (Kolesnikov), prim vicepreşedinte al Departamentului financiar-economic al Patriarhiei Moscovei.

În componenţa delegaţiei, care a însoţit pe Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim, s-au aflat: mitropolitul de Dardanelli Nikita (Patriarhia de Constantinopol), şeful Departamentului Sinodal pentru pelerinaj; mitropolitul de Elasson Vasilie, şeful Serviciului financiar al Arhiepiscopiei de Atena; mitropolitul de Kerkyra şi Paksos Nectarie; mitropolitul de Glifade Pavel; mitropolitul de Edessa, Pell şi Almopii; mitropolitul de Fir, Amorgoss şi Nixon Epifanie; mitropolitul de Zinnias şi Nevrokop Ierofei; mitropolitul de Kifir şi Antikifir Serafim; episcopul de Diavlia Gavriil, secretar general al Sfântului Sinod al Bisericii din Elada; episcopul de Kristianopel Procopie şi alţii.

Adresându-se oaspeţilor, Preafericitul Patriarh Kiril a menţionat că este bucuros să salute pe Preafericitului Arhiepiscop Ieronim şi pe persoanele ce îl însoţesc în centrul administrativ şi duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe Ruse, locul reşedinţei oficiale a Patriarhului şi a Sinodului. Preafericitul Stăpân a relatat membrilor delegaţiei greceşti despre istoria vie şi tragică a mănăstirii „Sfântul Daniil”, care este cea mai veche mănăstire în Moscova, închisă în secolul al XX-lea în timpul prigonirilor pentru credinţă şi care a renăscut în ajunul sărbătoririi aniversării a 1000 de ani de la Încreştinarea Rusiei.

„Mă bucur de posibilitatea să pot discuta cu Preafericirea Voastră, cu stăpânii Preasfinţiţi care vă însoţesc, problemele privind relaţiile şi colaborarea reciprocă”, - a zis Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, adresându-se Preafericitului Arhiepiscop al Atenei Ieronim. Dumnealui s-a oprit în mod special la aspectul relaţiilor privind colaborarea în domeniul social.

„Noi aproape de inimă percepem nenorocirea, care a căzut pe poporul grec şi considerăm că Biserica trebuie să vieţuiască conform principiului, pe care clar l-a declarat apostolul Pavel: „Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună” (1 Cоr. 12:26), - a menţionat Preafericitul Stăpân. - Solidaritatea ortodoxă trebuie să se extindă, inclusiv, şi asupra circumstanţelor dificile. Ţara noastră pe parcursul istorii sale, inclusiv în secolul al XX-lea, a trecut printr-o mulţime de greutăţi. Noi ştim ce semnifică criza economică profundă şi colapsul economic deplin. În anii 90 noi am trecut prin aceste încercări şi cunoaştem că fenomenele de criză trag după sine nu doar o scădere a nivelului de trai a oamenilor, dar deseori şi maladii, şi moarte, pierderea serviciului, a locuinţei, distrugerea familiilor. Toate acestea noi le-am trăit într-un trecut nu prea îndepărtat”.

Menţionând faptul că, graţie măsurilor întreprinse la timp din partea conducerii Rusiei, în perioada crizei care a atacat toată lumea şi nu a putut să nu se răsfrângă şi asupra Rusiei, s-a reuşit de menţinut nivelul de viaţă a oamenilor, Preafericirea Sa a constatat: ”Noi am ocolit urmările tragice care s-au produs în multe alte ţări, deşi s-a produs scăderea tempoului dezvoltării economice şi în continuare rămâne acută problema sărăciei. Biserica Rusă astăzi dezvoltă activ slujirea sa socială, pentru a susţine pe cei nevoiaşi: sunt, în primul rând, persoanele fără adăpost, oamenii în vârstă, orfanii şi acei, ale căror salarii sunt mai mici decât nivelul de trai. Biserica noastră nu are acele surse de venit pe care le au alte Biserici din Europa: noi nu avem imobile, care ar aduce venit, nu deţinem acţiuni ale întreprinderilor. Biserica Rusă îşi desfăşoară activitatea exclusiv din jertfirea enoriaşilor. Desigur, valoarea mijloacelor care parvin în aşa mod nu poate fi garantată – ea depinde de bunăstarea oamenilor, precum şi de dorinţa lor de a jertfi pentru o cauză bună. Dar cu mila Domnului  vedem că oamenii în mod special răspund la chemarea de a ajuta în realizarea anume a programelor sociale”.

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a amintit că în Biserica Rusă a fost anunţată colectarea banilor în folosul celor care au avut de suferit în mod special în frăţeasca Grecie în urma crizei economice şi înalt a apreciat  eforturile, pe care le întreprinde Biserica din Elada pentru a ajuta nevoiaşii. „Voi hrăniţi pe cei flămânzi, susţineţi oamenii care au pierdut acoperişul de asupra capului şi toate acestea au loc în timpul, când însăşi Biserica Ortodoxă din Elada se află în condiţii materiale precare, - a menţionat Preafericitul Stăpân. - Eu am chemat poporul nostru credincios să ia asupra sa o parte din sarcina, care îngreuiază astăzi Biserica voastră; au fost colectate mijloace materiale pentru susţinerea activităţii voastre sociale în vederea acordării ajutorului celor care au suferit de pe urma crizei. Ca rezultat a fost strânsă suma în valoare de 17 milioane de ruble. Noi vom transfera aceste mijloace şi vom continua să susţinem în măsura posibilităţilor noastre programele voastre sociale”.

Preafericirea Sa de asemenea a amintit despre importanţa organizării activităţii comune în domeniul pelerinajului: tot mai mulţi locuitori din Rusia şi din alte ţări, asupra cărora se extinde  jurisdicţia canonică a Bisericii Ruse, de exemplu, Ucraina, Bielorus, Moldova, vizitează astăzi Grecia şi locurile ei sfinte şi tot mai mulţi greci vin în Rusia, pentru a se închina sfintelor relicte ale Bisericii Ruse.

Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim a mulţumit pentru primirea caldă şi ospitalitatea frăţească, menţionând în mod special impresia profundă produsă asupra lui privind evenimentele care au avut loc de Ziua scrisului şi culturii slavone, sărbătorită în ajun, inclusiv liturghia Dumnezeiască în catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, procesiunea, Te Deum-ul pe piaţa Roşie, unde s-au adunat mii de oameni, întâlnirile cu conducerea ţării, precum şi concertul festiv în Palatul de Stat din Kremlin.

”Ţara voastră multe a suportat pe parcursul istoriei sale. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre noi, - a continuat Întâistătătorul Bisericii din Elada. - Aţi povestit cum poporul vostru a trecut prin greutăţile anilor 90. Acum, se pare, vine rândul nostru. Aş vrea să subliniez că noi nu intrăm în panică, noi ne ţinem, pe noi ne întăreşte credinţa noastră ortodoxă şi nădejdea în Dumnezeu. Graţie acestor factori noi vom putea trece prin criză”.

După cum a menţionat Preafericitul Stăpân, trăsătura caracteristică în relaţiile dintre popoarele rus şi grec a fost înrudirea duhovnicească şi înţelegerea reciprocă. „ Un semn de respect şi dragoste faţă de poporul vostru a fost manifestat atunci, când mulţime de reprezentanţi ai poporului nostru – atât clericii, cât şi oamenii simpli – veneau în Rusia şi slujeau pentru folosul ei”, - a spus dumnealui, mărturisind, de asemenea, că amintirea despre ajutorul ruşilor, acordat grecilor în lupta lor pentru eliberare este vie şi acum.

Întâistătătorul Bisericii din Elada în mod solidar cu Preafericitul Patriarh Kiril şi-a exprimat siguranţa că cuvintele apostolului Pavel „Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună”, astăzi sunt deosebit de actuale pentru lumea ortodoxă. „Noi am fost foarte mişcaţi când am aflat că în Rusia a fost anunţată colectarea jertfirilor pentru fraţii în suferinţă din Grecia. Noi vom declara aceasta la următoarea şedinţă a Sinodului Bisericii din Elada şi tuturor grecilor”, - a menţionat Preafericirea Sa.

În decursul convorbirei de mai departe a fost discutat un cerc de probleme ale dezvoltării în viitor a relaţiilor bilaterale bisericeşti în diferite domenii, inclusiv slujirea socială, pelerinajul, aducerea sfintelor relicte pentru închinare, învăţământul teologic, dialogul  cu privire la relaţiile Biserică–societate şi Biserică–stat, activitatea informaţională. Au fost abordate şi teme actuale ale interacţiunii general-ortodoxe.

După încheierea întâlnirii, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a înmânat delegaţiei greceşti distincţii ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim a fost decorat cu ordinul sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir de gradul I.

Membrii delegaţiei Bisericii din Elada au fost decoraţi, de asemenea, cu distincţii bisericeşti.

În calitate de dar memorabil Preafericitul Patriarh Kiril a înmânat Preafericitului Arhiepiscop Ieronim un toiag arhieresc.

Serviciul de comunicare al DREB/Патриархия.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie