Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

​Mesajul Patriarhului, adresat participanţilor Adunării generale a Asambleei Interparlamentare a Ortodoxiei

​Mesajul Patriarhului, adresat participanţilor Adunării generale a Asambleei Interparlamentare a Ortodoxiei
Versiune pentru tipar
26 iunie 2012 11:00

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a îndreptat un mesaj de salut participanţilor şi oaspeţilor Adunării generale a Asambleei Interparlamentare a Ortodoxiei (26-29 iunie, Praga).

Către organizatorii, participanţii şi oaspeţii celei de a XIX-ea Adunare generală a Asambleei Interparlamentare a Ortodoxiei

(26-29 iunie 2012, Praga, Cehia)

Stimaţi organizatori, participanţi şi oaspeţi ai Adunării generale!

Salut cu cordialitate pe deputaţii parlamentelor naţionale, personalităţi ai vieţii sociale, reprezentanţi ai cercurilor academice şi ai mijloacelor de informare în masă, adunaţi astăzi în capitala Cehiei.

Tema aleasă pentru discuţie – „Problemele democraţiei în condiţiile crizei economice globale” – presupune studierea multilaterală a provocărilor celor mai importante, care se află astăzi în faţa comunităţii mondiale.

Biserica Ortodoxă de multiple ori a atras atenţia asupra faptului că stagnarea economică se exprimă nu doar în diagrame statistice, în scăderea cotaţilor la bursă, dar şi în mărirea numărului şomerilor şi scăderea generală a nivelului de viaţă a oamenilor. În afară de aceasta, stagnarea în domeniul relaţiilor de producţie este doar latura exterioară a crizei profunde de valori, prin care trece azi lumea. Cauza ei constă în uitarea principiului evanghelic-cheie, care descrie ordinea relaţiilor în interiorul oricărei societăţi: „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Lc. 6:31). Ignorarea acestei norme stimulează egoismul, consumul, hedonismul, îi face pe mulţi contemporani de ai noştri să fie incapabili de a-şi limita raţional propriile ambiţii de dragul binelui societăţii.

Dezorganizarea din economia mondială mărturiseşte de asemenea despre decăderea întregului sistem democratic de management. Cu toate acestea, dificultăţile apărute ne îndeamnă să cădem pe gânduri asupra faptului cum să nu admitem situaţia, când scopurile şi sarcinile elitelor financiare se dovedesc a fi destul de departe de necesităţile şi năzuinţele majorităţii populaţiei, iar bunăstarea naţiunii devine un obiect de manipulare a unui cerc îngust de oameni.

Sunt convins că depăşirea cu succes a crizei poate avea loc doar în situaţia când ne vom sprijini pe valorile moral - duhovniceşti. Ţările, în care majoritatea populaţiei mărturiseşte Ortodoxia, sunt chemate să dea exemplu întregii lumi privitor la faptul cum trebuie de corelat organizarea şi managementul economiei cu principiile şi idealurile creştine. Sper că deciziile, adoptate de Adunarea generală, îşi vor găsi implementarea reală în iniţiativele legislative şi în politicile de stat.

Doresc tuturor participanţilor activitate fructuoasă şi discuţii constructive. Chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra trudelor voastre.

+KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei