Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâstătătorul Bisericii Ruse a sosit în lavra Pecerska din Kiev

Întâstătătorul Bisericii Ruse a sosit în lavra Pecerska din Kiev
Versiune pentru tipar
26 iulie 2012 13:00

La 26 iulie 2012, după sosirea în capitala Ucrainei, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril s-a îndreptat spre lavra Pecerska „Adormirea Maicii Domnului” din Kiev.

La Peşterile apropiate ale mănăstirii Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întâmpinat de Preafericitul mitropolit al Kievului şi al înregii Ucraine Vladimir şi de călugării mănăstirii.

„Binecuvântat fie cel ce vine întru numele Domnului!” Bine aţi venit în lavra noastră sfântă, la Biserica noastră. Binecuvântaţi poporul lui Dumnezeu cu binecuvântarea Întâistătătorului pentru tot  lucrul bun şi de folos, întru slava Bisericii, înru bucuria Dumneavoastră, întru bucuria a tot poporul credincios”, - a spus în salut Preafericirea Sa, mitropolitul Vladimir.

În cuvântul său de răspuns, Preafericitul Patriarh Kiril, în special, a menţionat:

„Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţiile Voastre, dragi părinţi, fraţi şi surori!

Întotdeauna cu un sentiment deosebit păşesc pragul Lavrei, conştientizând că anume aici a apărut izvorul acelei evlavii, al acelei norme a credinţei evanghelice, al acelei norme a vieţii monahale, care a fost acceptată de poporul nostru cuvios şi s-a încetăţenit pe întinderile Sfintei Rusii.

Închinându-ne la sfintele relicte ale Lavrei, ai nişte sentimente cu totul deosebite. În primul rând, pentru că intri în tangenţă cu oamenii, a căror sfinţenie este fixată de experienţa istorică a Bisericii şi care în mod vădit se arată prin moaştele nesupuse putreziciunii. Dar pe de altă parte, amintindu-ne de istoria acestui loc, vezi, cum binecuvântarea lui Dumneazau era de asupra Lavrei şi, totodată, de asupra întregii Sfinte Rusii.

Aş vrea să-mi exprim deosebita bucurie, Preafericirea Vostră, văzându-vă în bună sănătate; arătaţi cu mult mai bine, decât atunci când v-am văzut ultima dată. Aceasta insuflă în noi toţi speranţa că Dumnezeu vă dă puteri, pentru ca să puteţi continua slujirea Dumneavoastră Bisericii şi poporului evlavios, încrediţat grijei Dumneavoasreă arhipăstoreşti. Aş vrea să vă doresc din toată inima tărie puterilor duhovniceşti şi trupeşti, precum şi ajutorul lui Dumnezeu în continuarea acelei slujiri, la care aţi fost chemat de Domnul.

De asemenea salut pe toţi fraţii arhipăstori, pe monahi şi monahii şi pe toţi care s-au adunat împreună cu mine să se roage în aceste prime minute ale aflării mele pe pământul sfânt al Kievului. Să vă păzescă pe toţi Domnul”.

În încăperile de odihnă ale Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse, în lavra Pecerska de la Kiev, a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril cu prim-ministrul Ucrainei N.Ia. Azarov.

Apoi în incinta Lavrei sub conducerea Preafericitului Patriarh Kiril şi-a început lucrările şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Oortodoxe Ruse.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie