Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril la solemnitatea, dedicată aniversării a 20 de ani de slujire la catedra de la Kiev a Preafericitului mitropolit Vladimir

Predica Preafericitului Patriarh Kiril la solemnitatea, dedicată aniversării a 20 de ani de slujire la catedra de la Kiev a Preafericitului mitropolit Vladimir
Versiune pentru tipar
27 iulie 2012 18:30

La 27 iulie 2012 în palatul „Ucraina” la Kiev a avut loc solemnitatea, dedicată aniversării a 20 de ani de slujire la catedra de la Kiev a Preafericitului mitropolit al Kievului şi al întregii Ucraine Vladimir. La acţiune a participat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, Excelenţele Voastre, dragi fraţi şi surori, doamnelor şi domnilor!

20 de ani de mărturisire a credinţei ortodoxe a Preafericitului mitropolit Vladimir în funcţia sa de mitropolit al Kievului şi de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Ucraina, toată plinătatea Bisericii noastre îi percepe ca pe un timp deosebit, un timp al acţiunilor deosebite, un timp al mărturisirii deosebite. Şi astăzi, sărbătorind această aniverasare de 20 de ani, noi triumfăm ca oameni ortodocşi, mărturisind despre faptul că timp de aceşti 20 de ani Biserica Ortodoxă din Ucraina şi-a păstrat puterea sa duhovnicească, capacitatea sa de a duce pe oameni către mântuire, dragostea sa către păstoriţi.

Dumneavoastră, Preafericirea Voastră, aţi preluat conducerea Bisericii în vremuri grele. Aţi preluat-o fără cârtire, cu hotărârea adevărată de monah pentru jertfire. Pentru rugăciunile şi trudele Dumneavoastră aceste vremuri de încercări grele pentru păstorii ortodocşi şi păstoriţii Ucrainei s-au transformat în biruinţa şi gloria Ortodoxiei Ucrainene. Din acele vremuri personalitatea Dumneavoastră a devenit simbolul şi întruchiparea curajului de nezdruncinat şi a stoicismului Bisericii Ucrainene. Astfel vă cunosc şi confraţii arhipăstori, şi preoţia noastră iubitoare de Dumnezeu, şi copiii fideli ai Bisericii, şi ei cu toţii, o ştiu cu siguranţă, vă iubesc cu sinceritate pe Preafericirea Voastră şi se roagă pentru Dumneavoastră.

La catedra veche a sfinţilor ierarhi kieveni Dumneavoastră v-aţi arătat nu doar ca păstorul cel bun, care îşi pune sufletul pentru oile sale (vezi In. 10:11), dar şi ca un propovăduitor talentat, un teolog, un învăţător al crediţei. În viaţa Dumneavoastră s-a împlinit cuvântul Evangheliei: „Căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi” (Mt. 13:12). Dumneavoastră de asemenea aţi trudit suficient pe tărâmul depăşirii sciziunilor bisericeşti. Pentru virtuţile Dumneavoastră şi pentru smerenia creştină adevărată aţi putut să dobândiţi nu doar dragostea şi fidelitatea enoriaşilor, dar şi respectul persoanelor celor mai diferite, inclusiv şi al neprietenilor.

Unitatea Bisericii Ucrainene, integritatea ei canonică şi pacea, care sălăşluieşte în ea în toţi aceşti ani – este cel mai mare merit al Preafericirii Voastre în funcţia Dumneavoastră de Întâistătător. Un filosof antic stoicist a spus că ar prefera să vadă măcar cu coada ochiului un filosof, decât să audă mulţimea de îndrumări în filosofie. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre viaţa creştină, şi despre însăşi credinţa în Hristos – exemplul personal este mult mai presus decât cele mai frumoase cuvinte.

Dumneavoastră învăţaţi păstoriţii prin exemplul propriei vieţi, iar viaţa aceasta cel mai bine mărturiseşte despre credinţa şi speranţa Dumneavoastră. Jertfa Dumneavoastră de viaţă, curajul, înţelepciunea şi experienţa bogată păstorească este lauda, care e mai elocventă decât orice cuvinte ale noastre. De aceea aş vrea, fără a lungi cuvântarea mea de laudă, mai bine decât ea vorbind viaţa Dumneavoastră, cu toată căldura şi sinceritatea să vă felicit încă odată, Preafericirea Voastră, cu ocazia sărbătorii şi să vă doresc, întâi de toate, sănătate bună şi puterea forţelor întru împlinirea slujirii de Întâistătător, precum şi dragoste statornică a păstoriţilor, înflorire duhovnicească a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, încredinţată Dumneavoastră. Mulţi şi binecuvântaţi ani Preafericitului stăpân mitropolit Vladimir!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei