Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril la solemnitatea, dedicată aniversării a 20 de ani de slujire la catedra de la Kiev a Preafericitului mitropolit Vladimir

Predica Preafericitului Patriarh Kiril la solemnitatea, dedicată aniversării a 20 de ani de slujire la catedra de la Kiev a Preafericitului mitropolit Vladimir
Versiune pentru tipar
27 iulie 2012 18:30

La 27 iulie 2012 în palatul „Ucraina” la Kiev a avut loc solemnitatea, dedicată aniversării a 20 de ani de slujire la catedra de la Kiev a Preafericitului mitropolit al Kievului şi al întregii Ucraine Vladimir. La acţiune a participat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, Excelenţele Voastre, dragi fraţi şi surori, doamnelor şi domnilor!

20 de ani de mărturisire a credinţei ortodoxe a Preafericitului mitropolit Vladimir în funcţia sa de mitropolit al Kievului şi de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Ucraina, toată plinătatea Bisericii noastre îi percepe ca pe un timp deosebit, un timp al acţiunilor deosebite, un timp al mărturisirii deosebite. Şi astăzi, sărbătorind această aniverasare de 20 de ani, noi triumfăm ca oameni ortodocşi, mărturisind despre faptul că timp de aceşti 20 de ani Biserica Ortodoxă din Ucraina şi-a păstrat puterea sa duhovnicească, capacitatea sa de a duce pe oameni către mântuire, dragostea sa către păstoriţi.

Dumneavoastră, Preafericirea Voastră, aţi preluat conducerea Bisericii în vremuri grele. Aţi preluat-o fără cârtire, cu hotărârea adevărată de monah pentru jertfire. Pentru rugăciunile şi trudele Dumneavoastră aceste vremuri de încercări grele pentru păstorii ortodocşi şi păstoriţii Ucrainei s-au transformat în biruinţa şi gloria Ortodoxiei Ucrainene. Din acele vremuri personalitatea Dumneavoastră a devenit simbolul şi întruchiparea curajului de nezdruncinat şi a stoicismului Bisericii Ucrainene. Astfel vă cunosc şi confraţii arhipăstori, şi preoţia noastră iubitoare de Dumnezeu, şi copiii fideli ai Bisericii, şi ei cu toţii, o ştiu cu siguranţă, vă iubesc cu sinceritate pe Preafericirea Voastră şi se roagă pentru Dumneavoastră.

La catedra veche a sfinţilor ierarhi kieveni Dumneavoastră v-aţi arătat nu doar ca păstorul cel bun, care îşi pune sufletul pentru oile sale (vezi In. 10:11), dar şi ca un propovăduitor talentat, un teolog, un învăţător al crediţei. În viaţa Dumneavoastră s-a împlinit cuvântul Evangheliei: „Căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi” (Mt. 13:12). Dumneavoastră de asemenea aţi trudit suficient pe tărâmul depăşirii sciziunilor bisericeşti. Pentru virtuţile Dumneavoastră şi pentru smerenia creştină adevărată aţi putut să dobândiţi nu doar dragostea şi fidelitatea enoriaşilor, dar şi respectul persoanelor celor mai diferite, inclusiv şi al neprietenilor.

Unitatea Bisericii Ucrainene, integritatea ei canonică şi pacea, care sălăşluieşte în ea în toţi aceşti ani – este cel mai mare merit al Preafericirii Voastre în funcţia Dumneavoastră de Întâistătător. Un filosof antic stoicist a spus că ar prefera să vadă măcar cu coada ochiului un filosof, decât să audă mulţimea de îndrumări în filosofie. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre viaţa creştină, şi despre însăşi credinţa în Hristos – exemplul personal este mult mai presus decât cele mai frumoase cuvinte.

Dumneavoastră învăţaţi păstoriţii prin exemplul propriei vieţi, iar viaţa aceasta cel mai bine mărturiseşte despre credinţa şi speranţa Dumneavoastră. Jertfa Dumneavoastră de viaţă, curajul, înţelepciunea şi experienţa bogată păstorească este lauda, care e mai elocventă decât orice cuvinte ale noastre. De aceea aş vrea, fără a lungi cuvântarea mea de laudă, mai bine decât ea vorbind viaţa Dumneavoastră, cu toată căldura şi sinceritatea să vă felicit încă odată, Preafericirea Voastră, cu ocazia sărbătorii şi să vă doresc, întâi de toate, sănătate bună şi puterea forţelor întru împlinirea slujirii de Întâistătător, precum şi dragoste statornică a păstoriţilor, înflorire duhovnicească a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, încredinţată Dumneavoastră. Mulţi şi binecuvântaţi ani Preafericitului stăpân mitropolit Vladimir!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul Athanasie de Limassol: Refuzul meu de a recunoaște „Biserica Ortodoxă a Ucrainei” are la bază conștiința și canoanele Bisericii

Sfântul Sinod a dat o apreciere vizitei Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu la Kiev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Forțele răului distrug unitatea Bisericilor Ortodoxe

În cele trei lavre ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina a fost sărbătorit hramul

Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul celei de-a șaptea aniversări a intronizării a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Lavra Pecerska din Kiev

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: În Biserică își găsește locul fiecare om cu talentele și aptitudinile sale [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu prilejul anuversării a 55 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Protoiereul Vladimir Vorobiov: „În lumea aceasta fără ca să-ți asumi o faptă nu poți face nimic bun” [Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Kazan în orașul Oriol

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a lui Alexandru Nevski. Dumnezeiasca Liturghie în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski” [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus solemnitățile de la Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski