Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De ziua Schimbării la Față a Mântuitorului, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Poloneză au oficiat serviciul divin pe muntele Grabarka

De ziua Schimbării la Față a Mântuitorului, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Poloneză au oficiat serviciul divin pe muntele Grabarka
Versiune pentru tipar
19 august 2012 17:45

La 19 august, de sărbătoarea Schimbarea la Faţă a Mântuitorului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Kiril şi Preafericitul Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii Sava au oficiat Dumnezeiasca liturghie la mănăstirea „Sfintele Marta şi Maria” pe sfântul munte Grabarka.

Au coliturghisit membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse: preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei episcopul de Solnecinogorsk Serghii, vicepreşedintele DREB protoiereul Nicolai Balaşov, vicepreşedintele DREB egumenul Filaret (Bulekov), secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk, ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin, precum şi ierarhii Bisericii din Polonia: episcopul de Lodzi şi Poznani Simon, ahiepiscopul de Peremyşli şi Novosondets Adam, arhiepiscopul de Vrotslav şi Scetsin Ieremia, arhiepiscopul de Liublin şi Holm Avel, arhipiscopul de Belostok şi Gdansk Iacov, episcopul de Suprasli Grigorii, episcopul de Semeatici Gheorghii, episcopul de Gorlitsa Paisii.

În timpul serviciului divin s-au rugat egumena şi maicile de la mănăstirea „Sfintele Marta şi Maria”, zeci de mii de pelerini, veniţi pe muntele Grabarka din toate colţurile Poloniei şi din afara hotarelor.

La solemnitate au fost prezenţi Mareşalul Senatului Poloniei Bogdan Borusewicz, Ambasadorii Rusiei şi Bielorusiei în Polonia A.N. Alexeev şi V.A. Gaisenol, preşedintele conferinţei episcopale catolice mitropolitul Iuzef Mihalic şi alţi reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice în Polonia, preşedintele or. Belostok Tadeuş Truskoleanski.

După terminarea serviciului divin solemn, Preafericitul Mitropolit Sava s-a adresat către Sanctitatea Sa Patriarhul Kiril.

„Sanctitatea Voastră!

În bucurie duhovnicească şi dragoste frăţească întru Iisus Hristos salut Sactitatea Voastră şi persoanele ce vă însoţesc pe acest loc sfânt, foarte venerat de Biserica Ortodoxă din Polonia şi nu doar de ea.

Îmi exprim bucuria plinătăţii Bisericii noastre cu ocazia aflării Sanctităţii Voastre pe acest loc de ziua sărbătorii Schimbarea la faţă a Mântuitorului.

Hristos s-a schimbat la Faţă pe muntele Tabor în faţa ucenicilor Săi pentru ca ei să poată înţelege slava Lui şi moartea Lui pe Cruce, iar apoi să înceapă să binevestească lumii că El este cu adevărat Mântuitorul Hristos Cel adevărat. Acest adevăr ne deschide nouă condacul sărbătorii.

Rugăciunea Dumneavoastră, în această zi şi pe acest loc, în mijlocul a mii de credincioşi, este un mare dar al Cerului pentru noi toţi, care anual venim încoace cu crucile mulţumirii, ale răbdării, ale bucuriei şi ale încercării.

Bucurându-mă de prezenţa Dumneavoastră printre noi aici, pe sfântul munte Grabarka, strigăm: „În această zi a Domnului ne bucurăm şi ne veselim în ea”. Iar după apostolul Petru repetăm: Doamne, bine este să fim noi aici... (Mt. 17:4).

Noi iubim muntele Grabarka, îl apreciem şi avem grijă de el. Aşa a fost întotdeauna, este acum şi aşa va fi în viitor. Acest loc este sfinţit în trecut de multe generaţii, este sfinţit şi în zilele noastre. Încoace se grăbesc numeroşi pelerini şi nu doar cei ortodocşi. Ei îşi poartă crucile, lăsându-le aici în semn de mărturie despre sine şi despre credinţa lor. Şi Sanctitatea Voastră vă lăsaţi aici crucea în semn de mulţumire pentru darul credinţei, pe care a căpătat-o Biserica Rusă după epoca prigonirilor.

Începutul istoriei muntelui Grabarka se trage din secolul al XIII-lea. Din acele timpuri el a devenit pentru noi muntele minunilor. Pe acest loc se face înnoirea duhovnicească a multor oameni, iar prin ei – înnoirea lumii.

Sanctitatea Voastră!

Orice fel de comunicare, în special comunicarea Conducătorilor Bisericilor Locale, întăresc credinţa şi unitatea noastră, este mărturia Adevărului lui Dumnezeu şi a Sfintei Ortodoxii.

Unitatea noastră o confirmăm prin oficierea comună a Sfintei liturghii, care este Taina Tainelor. Sfânta Euharistie este o mărturie vie a unităţii noastre, ea mărturiseşte despre bogăţia duhovnicească a Ortodoxiei. Primind Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, noi ne unim reciproc şi devenim membrii unui organism unic, indivizibil al Sfintei Biserici, al cărei Conducător este Iisus Hristos. Unitatea aceasta nimeni nu o poate distruge. În El găsim plinătatea vieţii noastre, în El se găseşte cel mai mare dar al lui Dumnezeu, pe care nu îl suportă satana în multele manifestări ale lumii contemporane.

Preasfinţia Voastră!

Omenirea contemporană se află în faţa multor provocări, este surpată de războaie, scindări, terorism, fenomene patologice, lupta cu viaţa duhovnicească, criza economică, negarea lui Dumnezeu şu lupta cu El.

Învăţătura Lui, învăţătura sfinţilor părinţi, Sfânta Tradiţie sunt indicatoare de drum pentru omul contemporan. Iisus Hristos împreună cu învăţătura Lui nu poate fi supus schimbării. El întotdeauna este acelaşi – ieri, astăzi şi în vecii vecilor.

Noi, ortodocşii, păstrăm învăţătura sfinţilor părinţi despre viaţă. Ortodoxia este în felul ei o filosofie, care prin caracterul ei duhovnicesc sfinţeşte tot universul, începând cu omul, care este un univers mic.

Sanctitatea Voastră!

Dumneavoastră şi numeroasa mare Biserică Rusă, cu activitatea care vă caracterizează, ocupaţi un loc aparte în lumea general-ortodoxă, reacţionând la problemele de diferit ordin ale lumii de azi. Discursurile Dumneavoastră numeroase la diferite teme ale contemporaneităţii, documentele Bisericii Ruse mărturisesc clar despre punctul de vedere ortodox asupra problemelor actuale.

În lucrarea Dumneavoastră mare întru Sfânta Ortodoxie ne includem şi noi, lăsându-ne în nădejdea proniei înţelepte a lui Dumnezeu pentru creaţia Sa. Aceasta cere de la noi să mărturisim Ortodoxia în comun, în conformitate cu învăţătura Bisericii care nu este din lumea aceasta. Ea ne propune plinătatea vieţii.

Sanctitatea voastră!

Vizita Dumneavoastră, întreprinsă la Biserica noastră, se înscrie în mod deosebit în activitatea pe care o desfăşuraţi pentru binele întregii Ortodoxii. Vă mulţumim pentru aceasta. Încă odată salutăm sanctitatea Voastră pe pământul polonez. Vă mulţumim pentru vizită, pentru rugăciunea Dumneavoastră pe acest sfânt loc şi pentru binecuvântarea Patriarhală”.

Preafericitul Mitropolit Sava i-a adus în dar Sanctităţii Sale Patriarhului Kiril o panaghie cu icoana Maicii Domnului Censtohovskaia. Preafericirea Sa a transmis în dar mănăstirii icoana Soborului de sfinţi din Holm şi Podlesie.

Întâistătătorul Bisericii Ruse l-a salutat pe Preafericitul Mitropolit Sava şi pe arhiereii Bisericilor Rusă şi Poloneză, pe înalţii reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice a Poloniei, ai conducerii de stat şi pe toţi cei prezenţi la serviciul divin, felicitându-i cu ocazia sărbătorii Schimbarea la Faţă a Mântuitorului.

În cuvântul său către cei prezenţi pe sfântul munte Grabarka Preafericitul Patriarh Kiril a spus:

„De sărbătoarea Schimbarea la faţă a Mântuitorului, care în acest an a coincis cu ziua de duminică, se arată o putere deosebită, deoarece noi astăzi prăznuim concomitent două evenimente de mare importanţă ale Evangheliei. În mod deosebit sunt bucuros că în această zi am avut ocazia să mă rog împreună cu voi pe sfântul munte Grabarka.

Pentru noi Grabarka este muntele Tabor în Polonia, unde vin un număr mare de oameni, ca să se atingă de acest loc sfânt şi să simtă harul prezent aici. Aici nu se află nici un fel de monumente istorice, nu sunt capodopere făcute de mâna omului, totul este foarte simplu, însă mii şi mii de oameni din Polonia şi din alte ţări vin încoace anume din cauza că simt cu inima prezenţa harului lui Dumnezeu. Şi, probabil, nu este întâmplător că anume sărbătoarea Schimbarea la faţă a Mântuitorului a devenit acea zi, când pe Grabarka vin un număr deosebit de mare de pelerini din toată Polonia şi din afara graniţelor ei.

Ce a avut loc pe muntele Tabor în ziua Schimbării la Faţă? Evenimentul Schimbării la Faţă este corelat cu evenimentul care a avut loc pe muntele Sinai. Dumnezeu s-a arătat lui Moise şi i-a înmânat lespezile legii. Pe Tabor, Dumnezeu aevea ne-a arătat harul Său, energia Sa. Anume despre aceasta vorbeşte Ioan Teologul la începutul Evangheliei sale: Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos (In. 1:17).

Cele petrecute pe muntele Tabor ne dau închipuirea despre faptul ce este energia lui Dumnezeu, ce este harul lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu schimbă trupul omenesc al lui Iisus, şi acest trup începe să lucească cu o lumină, pe care apostolii o compară cu lucirea zăpezii pe vârful muntelui. Această luminare, această putere a energiei, răspândită în lume de la proslăvitul trup al Mântuitorului, este văzută de apostoli. Ei cad cu faţa la pământ, uluiţi de măreţia celor văzute. Este cu adevărat arătarea harului lui Dumnezeu în istoria omenirii.

Harul lui Dumnezeu a strălucit nu doar în chipul lui Iisus Hristos. Icoanele vechi în mod minunat ne transmit taina lui Dumnezeu al Taborului. Noi vedem trupul proslăvit al Mântuitorului pe aceste icoane, iar din el lucesc raze, străbătând lumea înconjurătoare şi tot universul: şi munţii, şi copacii, şi tot cosmosul, ceea ce este un măreţ simbol al faptului ce este harul lui Dumnezeu şi ce săvârşeşte el în univers şi în viaţa omului.

Prin cuvântul lui Dumnezeu suntem învăţaţi că anume prin puterea harului se săvârşeşte cauza mântuirii omului. Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; nu din fapte, ca să nu se laude nimeni (Ef. 2:8-9), ne învaţă apostolul Pavel. Harul lui Dumnezeu, ca răspuns la credinţa omului, îl mântuieşte şi schimbă lumea înconjurătoare. Din trupul omenesc al Mântuitorului razele harului se răspândesc în tot universul. Aceasta înseamnă – credinţa omului îşi are rolul său şi semnificaţia sa în schimbarea de către Dumnezeu a întregii creaţii, deoarece anume în calitate de răspuns la credinţă se dă harul.

Noi ştim că în istorie au existat discuţii despre faptul ce loc în cauza mântuirii îl are credinţa, şi ce loc – harul. Am să vă propun o imagine care, după cum mi se pare, ne ajută să înţelegem taina interconexiunii harului lui Dumnezeu şi a credinţei omeneşti. Este imaginea unei corăbii cu pânze. Este insuficient a avea pânză: corabia poate avea pânze minunate, dar ea nu se va mişca din loc, dacă pânzele nu vor fi umflate de vânt.

Tot aşa e şi omul, dacă nu se umple de puterea harului lui Dumnezeu, nu se va mişca din loc, nu va merge pe calea mântuirii, nu va ajunge la Împărăţia lui Dumnezeu.

De aceea sarcina noastră este ca prin credinţă să ne deschidem acţiunii harului, să devenim pânza care se umflă de vântul Dumnezeiesc, ce ne duce în Împărăţia Cerurilor.

Dacă lumea se va schimba în urma acţiunii harului lui Dumnezeu prin om, ce semnifică aceasta pentru noi, succesorii Domnului şi Mântuitorului? Aceasta semnifică că vocaţia noastră constă în faptul ca să ajutăm acţiunii harului lui Dumnezeu în toată creaţia. De aceea creştinul nu poate să-şi limiteze manifestarea religiozităţii sale doar la cadrul vieţii personale sau familiale. El nu îşi poate realiza credinţa în ghettou. Doar având posibilitate de a-şi motiva propriile fapte prin convingerile sale creştine în viaţa personală, familială şi socială, creştinul participă la schimbarea lumii înconjurătoare prin puterea harului lui Dumnezeu.

În aceasta se manifestă paticiparea noastră în viaţa lumii, în viaţa societăţii, în dezvoltarea şi perfecţionarea culturii omeneşti. Ziua Schimbării la Faţă ne învaţă faptul că nici un fel de dezvoltare, inclusiv cea socială, nu va duce neamul omenesc la mântuire şi prosperitate, dacă el nu primeşte în sine energia lui Dumnezeu.

Noi cunoaştem exemplul Turnului Babel, cunoaştem ce înseamnă să construieşti fără Dumnezeu. Noi, cei din Polonia, Rusia, fosta Uniune Sovietică, cunoaştem ce înseamnă a construi statul şi societatea fără Dumnezeu. Noi avem o experienţă unică a participării la construirea fericirii şi bunăstării omeneşti, rupţi de harul lui Dumnezeu, şi cunoaştem că această încercare s-a soldat cu eşec. Anume experienţa noastră, incluzând tragedia muceniciei şi a mărturisirii, trebuie să arate la toată lumea, că este imposibil a construi o societate prosperă şi dreaptă, dacă din ea va fi izgonit Dumnezeu. Anume de aceea creştinii, bazându-se pe credinţa lor şi motivându-şi faptele prin moralitatea creştină, participă în multe acţiuni sociale de mare importanţă.

Câteva zile în urmă, la Varşovia, a avut loc un mare eveniment. Împreună cu preşedintele conferinţei episcopale catolice mitropolitul Iuzef Mihalic noi am semnat o adresare către popoarele rus şi polonez. În această adresare se conţine un gând, se prea poate cel mai important: a schimba, a transforma spre mai bine relaţiile dintre cele două popoare se poate de înfăptuit doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Noi credem că prin puterea harului Său ca răspuns la rugăciunea popoarelor noastre se vor schimba spre mai bine relaţiile lor. Aceasta nu semnifică că noi nu acordăm importanţă factorilor de ordin politic, economic, cultural şi de altă natură, care pot contribui la aceasta, însă nădejdea noastră principală este în Dumnezeu, în puterea rugăciunii. Semnarea acestei adresări nu este nimic altceva decât aranjarea pânzei sub un unghi corect, ca puterea harului lui Dumnezeu să poată să o umple şi să-i ajute să se mişte înainte.

Astăzi noi ne rugăm pentru popoarele Rusiei şi Poloniei, pentru concilierea noastră naţională. Noi chemăm harul lui Dumnezeu, arătat pe muntele Tabor, asupra lucrărilor noastre şi credem că Domnul va auzi rugăciunile noastre.

Aş vrea, Preafericirea Voastră, să vă mulţumesc cordial pentru tot ce are loc actualmente în Biserica Ortodoxă din Polonia. Văd schimbări enorme, care s-au produs în ultimii ani: construcţia noilor biserici, dezvoltarea învăţământului teologic, activitatea socială şi lucrul cu tineretul, schimbările principiale în relaţiile dintre Bisericile Ortodoxă şi Catolică în Polonia. Toate acestea şi sunt contribuţia noastră la schimbarea lumii noastre înconjurătoare.

Aş vrea să vă transmit vouă tuturor dragostea şi binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Ruse, Biserica-Mamă pentru Biserica din Polonia. Transmit binecuvântarea de la cinstitele moaşte ale sfinţilor – cuvioşii Serghie de Radonej şi Serafim de la Sarov, cuvioşii sfinţi din Pecerska de la Kiev, cuviosul Iov de la Poceav, de la sfintele relicte ale Rusiei. Din toată inima vă doresc să urcaţi în viaţa duhovnicească din putere în putere. Fie ca Domnul să păstreze Polonia şi Sfânta Rusie şi să încline mila Sa către toţi care cu credinţă ce adresează Lui în rugăciune”.

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril i-a dat în dar Preafericitului mitropolit Sava simbolurile slujiirii de Prim ierarh – două panaghii şi o cruce. Stariţei mănăstirii de pe muntele Grabarka, egumena Ghermiona, Sanctitatea Sa i-a dăruit o cruce.

În dar mănăstirii „Sfintele Marta şi Maria” i-a fost adusă în dar o Evanghelie de pristol.

După serviciul divin a fost săvârşit cinul sfinţirii roadelor.

Apoi, conform tradiţiei existente pe sfântul munte Grabarka, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a sfinţit crucea, care a fost instalată pe partea de est a bisericii „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”.

Preafericitul Mitropolit Sava s-a adresat către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse cu un scurt discurs. În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Polonia Sanctitatea Sa Kiril a fost decorat cu ordinul sfintei întocmai cu apostolii Maria Magdalena de gradul I.

Ordinele sfintei întocmai cu apostolii Maria Magdalena au fost înmânate membrilor delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Preafericitul Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii Sava, de asemenea, şi-a exprimat mulţumirea, adresată reprezentanţilor puterii şi tuturor celor care au trudit pentru organizarea vizitei Sanctităţii Sale la Biserica Ortodoxă din Polonia.

Serviciul de comunicare al DREB/Патриархия.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale l-au felicitat pe Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul zilei onomastice

Mai mulți ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe Locale i-au felicitat pe credincioșii Bisericii Ortodoxe din Ucraina cu prilejul praznicului Sfintelor Paști

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Mitropolit al Varșoviei și al întregii Polonii Sava cu prilejul zilei onomastice [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Condoleanțele Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale în legătură cu decesul exarhului Patriarhal onorific al întregii Belarus mitropolitul Filaret [Mesaje de salut și adresări]

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova