Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Kiril a oficiat liturghia Dumnezeiască în catedrala „Învierea Domnului” la Tokio

Preafericitul Patriarh Kiril a oficiat liturghia Dumnezeiască în catedrala „Învierea Domnului” la Tokio
Versiune pentru tipar
16 septembrie 2012 20:09

La 16 septembrie 2012, în duminica a 15-a după Cincizecime, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril, care efectuează vizita de Prim sfânt ierarh în Japonia, a condus liturghia Dumnezeiască la catedrala „Învierea Domnului” la Tokio. Cu Sanctitatea Sa au coliturghisit: Arhiepiscopul de Tokyo, Mitropolitul întregii Japonii Daniil; mitropolitul de Saransk şi Mordovia Varsonufii, şeful Direcţiei executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; arhiepiscopul de Rovno şi Ostrog Varfolomei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; protoiereul Nicolae Balaşov, vicepreşedintele DREB; protoiereul Nicolai Katsiuban, parohul Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Ruse în Tokyo; clerici japonezi; protodiaconul Vladimir Nazarkin, ajutorul preşedintelui DREB.

La serviciul divin au fost prezenţi: Ambasadorul Federaţiei Ruse în Japonia E.V. Afanasiev, Ambasadorul Ucrainei N.A. Kulinici, Ambasadorul Greciei Nicolaos Tsamados, Ambasadorul României Radu Şerban, Ambasadorul Serbiei Bojana Adamović-Dragović, membrii corpului diplomatic.

În catedrală în timpul serviciului divin, oficiat de Patriarh, s-au  adunat numeroşi credincioşi ai Bisericii Ortodoxe din Japonia şi compatrioţi, care locuiesc în Japonia. Liturghia Dumnezeiască a fost oficiată în limbile japoneză şi slavă bisericească.

La vohodul mic Preafericitul Patriarh l-a ridicat în treaptă de arhimandrit pe ieromonahul Gherasim (Şevtsov), călugărul lavrei „Sfânta Treime” a sfântului Serghie, care îşi duce ascultarea în catedrala „Învierea Domnului” din Tokyo.

După terminarea serviciului divin, Mitropolitul de Tokyo şi al întregii Japonii Daniil a-a adresat către Preafericitul Patriarh şi a spus, în special următoarele: „Suntem foarte bucuroşi să vă salutăm în Japonia, în această sfântă biserică, şi să participăm împreună cu Dumneavoastră la solemnităţile în cinstea sfântului ierarh Nicolae al Japoniei”. După cum a menţionat stăpânul Daniil, au trecut un secol şi jumătate din acele vremuri, de când sfântul întocmai cu apostolii Nicolae a adus Ortodoxia pe pământul Japoniei; aici a fost sădită de el credinţa ortodoxă, a fost fondată Biserica, care există şi în zilele noastre.

„Se întâmplă deseori în istorie că timp de o sută de ani lucrarea oamenilor se uită, dar lucrarea lui Dumnezeu rămâne în veac", a spus în continuare Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Autonome din Japonia. "Lucrarea lui Dumnezeu, care a fost arătată prin sfântul ierarh Nicolae, va rămâne pentru totdeauna în inimile creştinilor japonezi. Deşi istoria Bisericii noastre nu este mare şi numără doar 150 de ani, noi credem că ea va continua multe sute de anii. Noi vom continua cauza sfântului ierarh Nicolae pe pământul japonez printre noi, japonezii, în limba japoneză”.

Mitropolitul Daniil a menţionat, de asemenea, că atunci când un an şi jumătate în urmă asupra Japoniei s-a prăbuşit o calamitate îngrozitoare, în rezultatul căreia au avut de suferit un mare număr de oameni şi un număr considerabil de biserici ortodoxe au avut pierderi considerabile, Biserica a răspuns la această nenorocire. „Atunci am simţit în măsură deplină dragostea din partea Bisericii Ortodoxe Ruse şi, graţie susţinerii care am primit-o, noi continuăm să reconstruim biserici, să contribuim la renaşterea a ceea ce a fost distrus”.

„Încă odată vreau să-mi exprim recunoştinţa noastră enormă pentru susţinerea voastră permanentă, pentru dragoste, pentru păstorire”, a spus stăpânul Daniil, adresându-se către Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril.

Adresându-se către cei prezenţi, Sanctitatea sa şi-a exprimat bucuria pe care o simte în timpul vizitei în Japonia în legătură cu solemnităţile, dedicate aniversării a o sută de ani de la fericita adormire a întocmai cu apostolii Nicolae al Japoniei.

Apoi Preafericitul Patriarh Kiril a spus:

„Astăzi, în catedrala „Învierea Domnului” la Tokio, într-un anturaj solemn, minunat, fiind prezent un mare număr de persoane, noi pomenim aniversarea a o sută de ani de la fericita adormire a sfântului ierarh Nicolae. Şi la Hakodate, şi la Sendai, şi la Tokyo, oriunde aş fi venit, indiferent de ce loc ortodox m-aş fi atins, oriunde se vede urma trudelor ale întocmai cu apostolii Nicolae. Timp de mai bine de 50 de ani de slujire în Japonia, sfântul ierarh a creat Biserica Locală a Japoniei, care numără mai bine de 33 de mii de persoane. Este un rezultat cu totul minunat al misiunii a celui care a sosit în Japonia, fiind foarte tânăr, neştiind nici limba, nici cultura, dar identificându-se cu poporul japonez, absorbind în sine cultura japoneză, unind-o cu Ortodoxia, dând o roadă atât de abundentă în persoana a mii şi mii de japonezi care s-au convertit la ortodoxie. Apare întrebare: în ce constă secretul, în ce constă taina acestui succes?

Citirea de azi din Apostol ne ajută să înţelegem de ce sfântul ierarh Nicolae a luminat mai bine de 33 de mii de oameni, i-a adus la Hristos, de ce a devenit un mare misionar. Întrebând-L pe Mântuitor, care este porunca cea mai mare, un tânăr a căpătat răspunsul: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Vezi: Mt. 22: 37-40).

Poruncile sunt lege, sunt o regulă în viaţă. Dar haideţi să ne gândim: poţi oare să iubeşti un om conform regulii, conform legii? Conform legii este cu putinţă să nu admiţi uciderea unui om, să nu admiţi furtul. Poţi reuşi, chiar dacă e greu, să te înveţi să nu amăgeşti. Dar cum se poate să iubeşti conform legii? Doar Domnul a spus că anume legea despre dragoste este legea primordială şi cea mai importantă, adică este legea supremă pentru omeni.

Pentru a răspunde la această întrebare, aş vrea ca aici, în Japonia, să fac trimitere la o înţelepciune a samurailor – voi o cunoaşteţi mai bine ca mine. Samuraii spunea că drumul lor este drumul morţii, că samuraiul trebuie să trăiască astfel, de parcă trupul este mort. Atunci el se eliberează pe sine, devine puternic, independent de moarte, el pierde sentimentul fricii de moarte.

În epistola de azi a apostolului Pavel către Corinteni noi, de asemenea, întâlnim cuvinte despre moarte. Apostolul vorbeşte că noi trebuie să „purtăm totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru” (vezi 2 Cor. 4:10). La toţi sfinţii părinţi care au scris despre aceasta, noi găsim o singură tâlcuire a morţii: moartea lui Hristos în trupul nostru este capacitatea noastră a ne răstigni împreună cu Hristos, parcă împreună cu El să primim răstignirea şi, răstignindu-ne cu El, nu să ne omorâm trupul nostru, dar să omorâm şi să depăşim păcatul, care este în fiinţa noastră.

Aidoma faptului cum Hristos s-a urcat pe cruce, jertfindu-se pentru oameni, şi noi, răstignindu-ne cu El, ne deschidem inimile pentru faptul ca să pornim pe calea jertfirii şi sacrificiului în numele altui om. Anume prin sacrificiu ni se descoperă taina dragostei omului pentru Dumnezeu şi pentru alt om. Dumnezeu poate da fiecărui om darul dragostei, deseori ea se aprinde brusc ca praful de puşcă, deseori această flacără se stinge – doar pentru ca dragostea să existe, omul trebuie să poate să se jertfească pe sine. Şi când soţii se dăruie unul altuia, jertfindu-se unul pentru celălalt, când acelaşi lucru se întâmplă în relaţiile dintre părinţi şi copii, anume atunci este prezentă dragostea, care nu poate fi biruită de timp. Ea este o mare putere, care îl schimbă pe om.

Taina succesului în trude al sfântului ierarh Nicolae constă în faptul că el a trăit, având o astfel de dragoste. El se dăruia altora în totalmente. Şi doar dragostea faţă de oameni, precum şi credinţa puternică în Domnul şi dragostea faţă de El au fost cauza succesului său enorm de misionar. Sfântul Nicolae în timpul vieţii sale a învăţat oamenii, dar şi după moartea lui, privind la calea vieţii lui, meditând la jertfa vieţii lui şi a succesul misiunii lui, noi de asemenea luăm învăţătură de la el, precum au făcut-o contemporanii lui.

În mod deosebit dragostea este încercată prin scârbiri şi suferinţe: este uşor a iubi în condiţii de bunăstare, de confort şi frumuseţe, dar este mai greu a iubi, când cei apropiaţi se află în maladii, nenorocire sau greutăţi. Dar anume pe fundalul nenorocirii, al catastrofelor, al greutăţilor este deosebit de vădită frumuseţea sentimentului suprem, pe care Dumnezeu a dorit să îl pună la baza relaţiilor dintre oameni.

Vorbind despre aceasta, eu, în primul rând, am în vedere catastrofa îngrozitoare, care s-a prăbuşit asupra poporului japonez un an şi jumătate în urmă. O lume întreagă a admirat faptul, cum japonezii în mod solidar, disciplinat, cu jertfire de sine, ajutând unii pe alţii, au luptat cu această stihie. Această catastrofă a găsit un ecou viu în inimile oamenilor din Rusia. Imaginile straşnice ale potopului, ale valului groaznic ce se ridica din ocean au zguduit conştiinţa milioanelor de oameni. Ei în mod sincer, cordial, au început să răspundă, inclusiv colectând mijloace pentru acordarea ajutorului.

Astăzi tragedia este în trecut, însă urmările ei se mai văd şi eu am avut ocazia să mă conving personal de acest lucru, vizitând locul tragediei în Sendai, continuând să pomenesc pe cei care şi-au pierdut viaţa şi rugându-L pe Dumnezeu să ierte păcatele acestor oameni, să-i primească în Împărăţia Sa. Noi ne rugăm pentru prosperitatea poporului japonez, ca Domnul să vă ferească de astfel de zguduiri şi să ajute tuturor să trăiască în pace, concordie, unitate de idei, urcând din putere în putere.

La aniversarea de o sută de ani de la adormirea sfântului ierarh Nicolae al Japoniei noi ne rugăm lui, de asemenea, ca el să aplece mila lui Dumnezeu către popoarele Japoniei şi ale Rusiei. Noi ne rugăm pentru faptul ca sentimentele calde, care au apărut pe fundalul acelei tragedii îngrozitoare, să nu se stingă, pentru ca inclusiv prin conştientizarea fragilităţii creaţiei omeneşti, a vieţii omeneşti, să se dezvolte relaţiile bune dintre ţări şi popoare.

Noi credem că sfântul ierarh Nicolae, care concomitent a aparţinut şi Japoniei, şi Rusiei şi a fost o punte de legătură duhovnicească dintre popoarele noastre, se roagă pentru faptul ca astăzi să apară o mulţime de punţi de acest fel, o mulţime de legături, care ar ţine cu siguranţă în coeziune de idei şi de simţiri, iar după posibilitate, şi în dragoste, cele două popoare, care locuiesc în vecinătate.

Aş vrea să vă doresc, Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne Daniil, stăpâne Serafim, clerului, poporului credincios al Bisericii Ortodoxe din Japonia, să rămână credincioşi poruncilor sfântului ierarh Nicolae, să ducă sus şi cu demnitate mărturia despre Ortodoxie poporului său”.

Preafericitul Patriarh Kiril a comunicat că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, luând în considerare importanţa enormă, pe care o are în istoria Ortodoxiei jertfa sfântului întocmai cu apostolii, a luminătorului Japoniei, a luat decizia să înfiinţeze ordinul întocmai cu apostolii sfântul ierarh Nicolae, arhiepiscopul Japoniei. Primul ordin de gradul I a fost înmânat de către Preafericitul Patriarh Kiril mitropolitului Daniil.

Întâistătătorul Bisericii Autonome Japoneze, de asemenea, a primit din mâinile Întâistătătorului Bisericii Ruse o panaghie şi o cruce memorabilă, executate cu ocazia aniversării a 65 de ani din ziua naşterii Preafericitului Patriarh Kiril. Cu ordinul sfântului ierarh Nicolae de gradul II a fost decorat arhiepiscopul de Sendai Serafim, cu ordinele sfântului ierarh Nicolae de gradul III au fost decoraţi protoiereul Iustin Iamaguti, protoiereul Sava Onami şi arhidiaconul Pavel Matsura; medaliile sfântului ierarh Nicolae au fost înmânate starostelui catedralei „Învierea Domnului” Ioan Kanda şi conducătoarei comunităţii ortodoxe de surori de caritate Marina Sunaghe.

Preafericitul Patriarh a comunicat că distincţiile înalte bisericeşti au fost decernate unui şir de clerici ai Bisericii din Japonia şi l-a rugat  pe mitropolitul Daniil să înmâneze ordine şi medalii celor decoraţi.

Preafericitul Patriarh Kiril, de asemenea, a transmis în dar Bisericii Ortodoxe din Japonia portretul sfântului întocmai cu apostolii Nicolae şi Icoana Maicii Domnului  de la Tihvin. Toţi cei prezenţi în biserică au primit iconiţe ale sfântului ierarh Nicolae al Japoniei cu binecuvântarea Patriarhului.

***

Soborul „Învierea Domnului” este catedrala Bisericii Ortodoxe Autonome a Japoniei. Biserica este cunoscută în Japonia de asemenea cu denumirea „Nicolai-Do”.

Prima biserică în localitatea Sugadai a fost construită în anul 1871, când misiunea ortodoxă din Japonia în frunte cu arhimandritul Nicolae (Kasatkin) a trecut cu sediul în Tokyo. Capela „Sfântul Nicolae” era mică şi, conform cuvintelor conducătorului Misiunii, nu trecea vreo slujbă, ca oamenii „să nu-şi piardă cunoştinţa din cauza strâmtorii şi a nădufului”. Credincioşii se adunau să asculte slujba pe trepte sau în încăperile vecine.

Imediat după hirotonire în treapta de episcop, sfântul ierarh Nicolae a început să colecteze mijloace pentru construcţia catedralei la Tokyo, ţinând predici în diferite oraşe ale Rusiei. El a colectat mai bine de 130 de mii de ruble.

În martie 1884, pe colina Surugadai, alături de misiunea Ortodoxă, a fost săvârşită punerea pietrei de temelie a catedralei. În legătură cu insuficienţa de loc pentru ridicarea bisericii, colina a fost extinsă în mod artificial cu terasamente de pământ. Biserica a fost construită după proiectul lui M.A. Şciurupov, dizainul a fost efectuat de arhitectul britanic Jozaia Konder, iar construcţia a fost efectuată sub conducerea lui Nagasato Taisuke.

La 24 februarie (8 martie) 1891 catedrala „Învierea Domnului” a fost sfinţită. La această dată a fost corelată vizita în Japonia a moştenitorului tronului Rusiei a ţesareviciului Nicolai Alexandrovici. Însă din cauza atentatului, care a avut loc în Otsa, ţesareviciul nu a ajuns la Tokyo.

Catedrala era deschisă în fiecare zi, o persoană numită special dădea explicaţii fiecăruia care vizita biserica, iar în caz de interes faţă de Ortodoxie dădea adresa celui mai apropiat catehizator în Tokyo sau în Patria oaspetelui.

În anul 1917, catedrala „Învierea Domnului”, ca şi toată misiunea din Japonia, şi-a pierdut susţinerea financiară din Rusia. Au fost închise seminarul şi şcoala de fete.

Marele cutremurul de pământ din Kanto, care a avut loc la 1 septembrie 1923, a provocat un enorm prejudiciu bisericii. La soborul convocat în mod extraordinar, care a avut loc la 20 octombrie 1923, a fost stabilit că în pofida numărului enoriaşilor care s-a micşorat, trebuie de restabilit catedrala „Învierea Domnului”. Sfinţirea catedralei restaurate a avut loc la 15 decembrie 1929.

În anul 1946, starea bisericii se caracteriza ca fiind delăsată. Gardul de fier şi foliile de bronz de pe acoperiş au fost vândute. Serviciile divine practic au fost sistate.

Reînceperea serviciilor divine are loc în anul 1949. În decembrie 1950, pe lângă biserică a fost creat „Comitetul celor trei” (denumirea Comitetului era determinată de faptul, că în componenţa lui au intrat enoriaşii a trei naţionalităţi: japonezi, ruşi şi greci), care au avut drept scop colectarea mijloacelor pentru reparaţia catedralei.

În anul 1950, pe lângă catedrala „Învierea Domnului” a fost deschisă şcoala „Sfântul Nicolae” („Nikoraigakuin); la 13 februarie al aceluiaşi an a fost fondată Societatea zorilor de dimineaţă; în anul 1951, pe lângă biserică şi-a început activitatea sa comunitatea de surori de caritate, iar la 7 octombrie 1954 din nou a fost deschis Seminarul teologic.

În anul 1962, catedralei „Învierea Domnului” i s-a conferit statutul oficial al monumentului important de cultură al statului Japonez.

Biserica a obţinut Statutul de catedrală a Bisericii Ortodoxe Autonome a Japoniei la 22 martie 1972. În noiembrie 1974, biserica a căpătat o ediţie tipărită periodică – «Ştirile „Nikolai-do”».

Din 19 martie 1978 a fost sfinţită capela în cinstea lui Nicolae al Japoniei, construită din partea de sud a catedralei. Decizia privind aceste lucrări a fost adoptată la Soborul din iulie 1977. În acelaşi timp a fost reîncepută practica intrării libere în catedrală a tuturor doritorilor de a o vizita.

În anul 1990, a început compania pentru colectarea mijloacelor pentru restaurarea şi reparaţia catedralei. În februarie 1991, a început reparaţia. În anii 1996-1998, Japonia a fost vizitată de câteva ori de una din meşterii–iconari ai atelierului de iconografie de pe lângă Academia teologică de la Moscova, V.S. Glazovskaya. Ea a pictat trei icoane, executate în tradiţii vechi ruse: icoana Maicii Domnului „A Semnului”, icoanele Arhanghelului Gavriil şi ale Arhanghelului Mihail. În anul 1997, cu trudele şi grija mitropolitului Feodosie, pe ctitoria enoriaşilor, au fost aurite şi împodobite cu platină toate cele trei iconostase ale  catedralei. La 10 mai 1998, a avut loc sfinţirea bisericii restaurate.

În anul 2005, pe lângă capela „Sfântul Nicolae” a fost fondată o mănăstire.

Serviciul de comunicare al DREB/Патриархия.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

În Duminica Lăsatului sec de brânză Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

La Tokyo a fost sfințită biserica cu hramul în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință

Mitropolitul de Stavropol Chiril a înmânat distincții Patriarhală colaboratorilor Comitetului Sinodal pentru colaborarea cu căzăcimea

Date jubiliare pentru Ortodoxia din Japonia au fost marcate la Tokio

La Seminarul teologic „Sfîntul Nicolae” din Ugreșa a fost marcată aniversarea a 50 de ani de la proslăvirea Sfîntului întocmai cu Apostolii Nicolae al Japoniei

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Toate materialele cu cuvintele-cheie