Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril: Dacă nu ar fi fost Patriarhul Ermoghen, nu ar fi existat ţara noastră

Preafericitul Patriarh Chiril: Dacă nu ar fi fost Patriarhul Ermoghen, nu ar fi existat ţara noastră
Versiune pentru tipar
4 noiembrie 2012 17:06

La 4 noiembrie 2012 Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus ceremonia deschiderii celei de a XI-a expoziţii–for socio-religioase „Rusia Ortodoxă – Ziua unităţii naţionale” în sala Centrală de expoziţii „Manej”.

În timpul vizitării expoziţiei locţiitorul mănăstirii stavropighiale ”Întâmpinarea Domnului”, secretarul responsabil al Consiliului Patriarhal pentru cultură arhimandritul Tihon (Şevkunov) a prezentat Preafericitului Patriarh expoziţia de proiecte a concursului pentru monumentul sfântului mucenic Ermoghen, Patriarhul Moscovei.

Concursul la scara întregii Rusii se desfăşoară cu ocazia aniversării a 400 de ani de la sfârşitul mucenicesc şi a 100 de ani de la proslăvirea Patriarhului Ermoghen în ceata sfinţilor. La expoziţie sunt prezentate mai bine de 50 de lucrări ale celor mai buni sculptori ai Rusiei. Monumentul Patriarhului-mucenic va fi instalat în grădina „Alexandrovski” lângă zidurile Kremlinului.

După examinarea proiectelor de monument Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat cu un scurt discurs către reprezentanţii mass-media.

„Pentru a înţelege importanţa jertfei Patriarhului Ermoghen este suficient a ne aminti ce s-a petrecut în conştiinţa, în minţile, în viaţa oamenilor noştri în Vremurile Tulburi – pierderea memoriei şi a reperelor de orientare. Oamenii efectiv nu ştiau încotro să meargă şi ce să facă, fiind gata să susţină chiar şi o putere străină. Probabil, astfel s-ar fi întâmplat, iar noi cu Dumneavoastră nu am sărbători aniversarea a 400 de ani – ea pur şi simplu nu ar fi existat, deoarece nu ar fi existat ţara noastră.

Însă în acel timp a trăit un om pe nume Ermoghen, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, care nu a pierdut reperele de orientare. El înţelegea clar ce se întâmplă cu ţara şi cu poporul. În pofida faptului că poziţia lui de viaţă, atitudinea lui faţă de ocupaţie, opinia lui referitor la faptul că în fruntea ţării se va afla un ţar de origine străină, au intrat în conflict cu elita de atunci a societăţii ruse şi el s-a pomenit închis în subsolurile mănăstirii Ciudov din Kremlin, stareţul Ermoghen nu a fost înfrânt şi nu a semnat nici un fel de documente care ar fi putut autoriza pierderea conştiinţei poporului rus. El a murit – a murit din cauza setei, a foamei şi a frigului. Dar înainte de a deceda, el a putut să se adreseze către întreg poporul nostru cu chemarea de a se ridica în apărarea Patriei şi, fiind inspiraţi anume de adevărul lui, de cuvintele lui, oamenii ruşi s-au unit, au creat armata populară a lui Minin şi Pojarski, au venit la Moscova. În această armată erau nu doar oameni ortodocşi – noi ştim că au fost şi tatari-musulmani, iar mordovii apărau armata din spate, deoarece exista un mare pericol de atac, întreprins din partea stepei.

Când ţara noastră sărbătorea aniversarea a 200 de ani de la aceste evenimente, a fost luată decizia de a construi la Moscova, pe piaţa Roşie, alături de Kremlin, monumentul Patriarhului Ermoghen, al lui Minin şi Pojarski. Partea a doua a acestor planuri s-a realizat, iar prima – nu. În acest an, cu susţinerea puterii, a societăţii, cu susţinerea întregului nostru popor, acest plan se înfăptuieşte. Aici, la expoziţia jubiliară, consacrată aniversării a 400 de ani de la depăşirea Vremurilor Tulburi, noi am avut ocazia să vedem modele ale unui posibil monument, schiţele proiectului. După ce va fi studiat tot fundalul informaţional al acestei expoziţii, un juriu calificat va adopta decizia istorică - care din aceste proiecte va fi întruchipat în monument. Locul monumentului deja este determinat şi eu am avut ocazia să sfinţesc acest loc – el se află alături de Manej, în grădina „Alexandrovski”, vizavi de zidurile Kremlinului.

Dea Dumnezeu ca poporul nostru să nu mai distrugă niciodată monumente şi dea Dumnezeu ca poporul nostru să poată făuri monumente în memoria celor care în mod real, dar nu fals, au salvat Patria şi i-au asigurat existenţa în istorie”.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul” [Patriarhul : Predici]

De sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Slujirea Patriarhului de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

De sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de Kazan Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au luat parte la inaugurarea complexului comemorativ „Cneazul Alexandru Nevski cu oștitrea sa” pe malul lacului Ciudskoe

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Evenimentul al cărui martori suntem are o mare importanță duhovnicească

Inaugurarea complexului comemorativ „Cneazul Alexandru Nevski cu oștitrea sa” pe malul lacului Ciudskoe

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au luat parte la inaugurarea complexului comemorativ „Cneazul Alexandru Nevski cu oștitrea sa” pe malul lacului Ciudskoe

De ziua pomenirii Sfântului Mucenic Ermoghen a avut loc prima slujbă dumnezeiască la biserica în resconstrucție „Sfântul Nicolae” din Gostiny Dvor, or. Kazan

La Kazan s-a desfășurat ceremonia de transmitere către Biserică a locașului al cărui paroh a fost Patriarhul Ermoghen

Bisericii i-a fost retrocedat locașul Gostinodvorski cu hramul „Sfântul Nicolae” din Kazan al cărui paroh a fost Patriarhul Ermoghen

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Duminica iertării după Liturghia la biserica în cinstea sfântului mucenic Ermoghen în Krylatskoie [Patriarhul : Predici]

Interviul de Crăciun al Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril

Răspunsurile Sanctității Sale Patriarhul Chiril la întrebările revistei «Forbes France» [Patriarhul : Interviuri]

Interviul Sanctității Sale Patriarhul Chiril oferit canalului de televiziune „Rossia” cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului [Patriarhul : Interviuri]

V.R. Legoida a luat cuvântul la seminarul-consfătuire al Comisiei pentru armonizarea relațiilor interetnice și interreligioase a Camerei Obștești a Federației Ruse cu camerele obștești ale subiecților Federației Ruse

Altele știri

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus solemnitățile de la Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sosit la Sankt-Petersburg

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au luat parte la inaugurarea complexului comemorativ „Cneazul Alexandru Nevski cu oștitrea sa” pe malul lacului Ciudskoe

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au vizitat expoziția de la Galeria „Tretiakov” dedicată aniversării a 800 de ani a lui Alexandru Nevski

În legătură cu apropierea celei de-a 76-a aniversări a Victoriei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a depus o coroană de flori la mormântul Ostașului Necunoscut lângă zidul Kremlinului

În Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie a fost cinstită memoria Sanctității Sale Patriarhul Alexii I

La Moscova a fost pomenită în rugăciuni memoria luptătorilor mișcării elene pentru independență din anii 1821-1823

A fost anunțat concursul de creație panrusesc „Alexandru Nevski”

În Catedrala „Hristos Mântuitorul” a avut loc consfătuirea dedicată pregătirii și sărbătoririi aniversării a 800 de ani din ziua nașterii Sfântului Binecredinicosului cneaz Alexandru Nevski