Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril: Eu Îl rog permanent pe Dumnezeu pentru dăruirea bunăstării şi păcii poporului palestinian

Preafericitul Patriarh Chiril: Eu Îl rog permanent pe Dumnezeu pentru dăruirea bunăstării şi păcii poporului palestinian
Versiune pentru tipar
11 noiembrie 2012 03:03

La 10 noiembrie 2012, Şeful Autorităţii Naţionale Palestiniene Mahmoud Abbas a dat o recepţie în onoarea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, care este în vizită în Pământul Sfânt.

La manifestarea solemnă a asistat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului Preafericitul Patriarh Teofil.

Printre oaspeţi au fost membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse, din a cărei componenţă au făcut parte: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; preşedintele Departamentului sinodal informaţional V.R. Legoida; vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti protoiereul Nicolae Balaşov; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin; şeful interimar al secretariatului personal al Preafericitului Patriarh M.G. Kuksov.

Printre participanţii la activitate au fost: mitropolitul de Kapitoliad Isihii (Patriarhia Ierusalimului), prim-vicepreşedintele Sinodului Arhieresc al Bisericii Ruse din Străinătate arhiepiscopul Marc al Berlinului, Germaniei şi Marii Bretanii, secretarul general al Autorităţii Naţionale Palestiniene Teyib Abdarahim, consilierul lui Mahmoud Abbas pentru problemele religiilor Ziad al-Bandak, reprezentantul Rusiei pe lângă Autoritatea Naţională Palestiniană A.N. Rudakov, membrul comitetului executiv al Organizaţiei de eliberare a Palestinei Hanna Amiri, muftii-ul principal al Ierusalimului şi Palestinei Muhammad Husain, Patriarhul latin al Ierusalimului Fouad Twal, din partea bisericii Siriei la Ierusalim – vicarul Patriarhal al Ierusalimului şi Iordaniei Mar Sverios Malky Murad, preşedintele Federaţiei mondiale a luteranilor episcopul bisericii Evanghelice-luterane în Iordania şi Pământul Sfânt Munib Iunan, reprezentantul Patriarhului Ierusalimului pe lângă scaunul Patriarhal de la Moscova arhimandritul Stefan (Dispirakis), şeful misiunii duhovniceşti Ruse la Ierusalim arhimandritul Isidor (Minaev), reprezentanţii administraţiei locale, ai societăţii publice.

În timpul recepţiei solemne Şeful Autorităţii Naţionale Palestiniene a menţionat că este bucuros să-l salute pe Preafericitul Patriarh Chiril şi delegaţia care îl însoţeşte la Bethlehem, unde s-a născut Iisus Hristos. Numind vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse ca fiind un eveniment istoric, Mahmoud Abbas a zis.” Noi apreciem foarte înalt contribuţia Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril la dezvoltarea relaţiilor ruso-palestiniene, a relaţiilor dintre cele două popoare”.

În cuvântul său de răspuns Preafericitul Patriarh a spus:

„Excelenţa Voastră, domnule Mahmoud Abbas, Şeful Autorităţii Naţionale Palestiniene!

Sanctitatea Voastră, Preafericite Patriarh al Ierusalimului Teofil! Domnule muftii al Ierusalimului! Stimaţi reprezentanţi ai comunităţilor religioase! Doamnelor şi domnilor!

Am o deosebită bucurie să mă aflu astăzi în Palestina, unde am fost de multe ori şi m-am închinat sfintelor locuri ale acestui pământ. Prezenta vizită poartă un caracter deosebit - este prima vizită după alegerea mea în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse. Am venit încoace nu doar ca Patriarh al păstoriţilor ce numără multe milioane, dar ca un pelerin, care a simţit o necesitate interioară de a călca din nou pe pământul pe care două mii de ani în urmă a păşit Domnul nostru Iisus Hristos.

Patriarhia Moscovei are relaţii strânse, de o lungă durată, cu Palestina. Eu ridic rugăciuni pentru bunăstarea Palestinei, pentru pacea multaşteptată pe acest pământ. Palestinienii sunt întotdeauna oaspeţi doriţi în Rusia şi în Biserica Ortodoxă Rusă. Am o deosebiră plăcere să menţionez, Excelenţa Voastră, că de fiecare dată când sosiţi la Moscova, avem posibilitate să ne întâlnim cu Dumneavoastră şi să ducem un dialog important şi plin de încredere. Aceasta este expresia contactelor noastre prieteneşti, a dorinţei comune de colaborare şi comunicare. Vă mulţumesc sincer pe Dumneavoastră şi pe colaboratorii Dumneavoastră pentru ospitalitate, pentru recepţia cordială şi atenţia faţă de mine în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse şi faţă de întreaga noastră delegaţie.

Vă mulţumesc pentru convorbirea de astăzi, care mi-a descoperit o circumstanţă foarte importantă, legată de poziţia Dumneavoastră cu privire la reglarea paşnică a conflictului în Orientul Apropiat. Sunt profund convins că devotamentul Dumneavoastră păcii şi acţiunilor non-violente în realizarea obiectivelor este unica poziţie corectă pentru a dobândă pacea şi dreptatea pe Pământul Sfânt. Oamenii care locuiesc aici cunosc ce înseamnă experienţa războiului. Timp de decenii se utilizau eforturi enorme pentru a căpăta rezultate cu ajutorul metodelor militare. Este evident că acţiunile militare măresc ura, vrajba, contrapunerea, dar foarte rar contribuie la realizarea scopurilor, iar dacă scopul este realizat, atunci cealaltă parte întotdeauna consideră că acest rezultat nu este just. Pentru ca să fie dreptate pe Pământul Sfânt, scopurile trebuie să fie realizate pe cale paşnică. Eu vă felicit cu  această poziţie curajoasă, onestă şi unica corectă şi sunt profund convins de faptul că ea este acceptată de majoritatea absolută a oamenilor care visează la pace pe Pământul Sfânt.

Noi ne vom ruga ca anume pe astfel de căi să fie soluţionate cât mai grabnic toate problemele, care rămân şi împiedică la stabilirea unei păci durabile şi drepte în Orientul Apropiat”.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru


Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de Minsk Pavel a luat parte la ceremonia de înmînare a premiilor Președintelui Republicii Belarus „Pentru renașterea spirituală”

De sărbătoarea Nașterii Domnului Președintele Republicii Belarus a vizitat Mănăstirea „Sfînta Elisabeta” din Minsk

Președintele Rusiei a vizitat Catedrala Patriarhală „Adormirea Maicii Domnului” din Damasc

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor statelor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată cu prilejul sărbătorii Nașterea Domnului și al Anului nou [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

De sărbătoarea Botezului Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie și rînduiala sfințirii celei mari a apei în Catedrala „Arătarea Domnului”, or. Moscova

La Festivalul de muzică duhovnicească în cinstea Nașterii Domnului din Moscova a luat parte Corul arhieresc al Mitropoliei de Stara Zagora a Bisericii Ortodoxe Bulgare

A ieșit de sub tipar primul număr al „Jurnalului Patriarhiei Moscovei” din anul 2020

La reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America a fost săvîrșită panihida pentru pasagerii decedați ai rutei aviatice Teheran - Kiev

Conducătorul și colaboratorii Misiunii duhovnicești ruse l-au felicitat pe Patriarhul Ierusalimului Teofil cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Clericii Misiunii duhovnicești ruse din Ierusalim au săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie în peștera Nașterii Domnului din Betleem

A demarat acțiunea internațională „Focul păcii și prieteniei de la Betleem”

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil cu mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Varsonofii

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezentat Adunării eparhiale a orașului Moscova o sinteză a activtății sale în anul 2019

Sanctitatea Sa Partriarhul Chiril: Niciodată să nu vă cruțați voi înșivă cînd este vorba de slujire lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la ceremonia de transmitere a utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus adunarea clerului Mitropoliei de Kaliningrad

Conducătorul și colaboratorii Misiunii duhovnicești ruse l-au felicitat pe Patriarhul Ierusalimului Teofil cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil cu mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Varsonofii

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: În cadrul Bisericii Ruse este susținută inițiativa Patriarhului Ierusalimului cu prvire la organizarea, în Iordania, a adunării Întîistătătorilor Bisericilor Locale [Interviuri]

Șeful Direcției pentru instituțiile din străinătate a Patriarhiei Moscovei s-a întîlnit cu Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ciprului