Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Condoleanţele Preafericitului Patriarh Chiril în legătură cu decesul Preafericitului Patriarh al Antiohiei şi al întregului Orient Ignatie IV

Condoleanţele Preafericitului Patriarh Chiril în legătură cu decesul Preafericitului Patriarh al Antiohiei şi al întregului Orient Ignatie IV
Versiune pentru tipar
5 decembrie 2012 22:58

La 5 decembrie 2012, la al 92-lea an al vieţii, a plecat la Domnul Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei Preafericitul Patriarh al Marii Antiohii şi al întregului Orient Ignatie IV. Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a adresat condoleanţe Sfântului Sinod al Bisericii din Antiohia.

Sfântului Sinod al Bisericii Orodoxe a Antiohiei

Înaltpreasfinţiile Voastre, iubiţi întru Domnul confraţi-arhipăstori!

Cu tristeţe am aflat despre decesul Întâistătătorului Preasfinţitei Biserici din Antiohia, Preafericitului Patriarh al Marii Antiohii şi al întregului Orient Ignatie IV.

În numele arhiereilor, clericilor, monahilor şi monahiilor şi al mirenilor Bisericii Ortodoxe Ruse, şi în numele meu personal exprim profunde condoleanţe în legătură cu pierderea grea, suferită de Biserica Ortodoxă a Antiohiei.

Adormitul întru fericire Patriarhul Ignatie a stat la cârma Preasfinţitei Biserici Ortodoxe a Antiohiei în perioada încercărilor pe care ea a avut să le sufere. Înţelepciunea Dumnealui biblică şi profunda smerenie creştină l-au făcut să fie unul din liderii religioşi remarcabili ai contemporaneităţii. Dumnealui mult a trudit în numele păcii şi bunăstării pe străvechiul pământ al Orientului. Ducând responsabilitatea cârmuirii duhovniceşti a păstoriţilor săi, a arătat un model de lucrător străduitor pe lanul lui Hristos, de nevoitor neobosit, care prin slujire jertfelnică a câştigat dragostea şi respectul poporului îmbisericit nu doar în Antiohia, dar şi departe de hotarele ei.

Împreună cu voi deplângem decesul Preafericitului Patriarh Ignatie, care mulţi ani la rând a fost prietenul Bisericii Ortodoxe Ruse, urmând tradiţia milenară a relaţiilor frăţeşti dintre vechea Antiohie şi Sfânta Rusie.

Fiind legat de nou adormitul prin relaţii îndelungate de prietenie personală, cu căldura inimii îmi amintesc de comunicarea noastră recentă pe pământul Siriei şi al Libanului. Mă rog fierbinte pentru odihna sufletului Adormitului întru fericire Patriarhului Ignatie în loc luminat, în loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinul şi pentru copărtăşirea lui la ceata aleşilor lui Hristos.

Fie ca pururea pomenitul Preafericitul Patriarh Ignatie să fie mijlocitor pentru poporul său şi pentru toţi creştinii ortodocşi în faţa Tronului lui Dumnezeu, aflându-se în sălaşurile celor drepţi.

Veşnica şi fericita lui pomenire!

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie