Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

PASTORALA LA NAȘTEREA DOMNULUI a Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril

PASTORALA LA NAȘTEREA DOMNULUI a Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril
Versiune pentru tipar
6 ianuarie 2022 08:00

Pastorala la Nașterea Domnului a Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril adresată arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, cinului monahal și tuturor credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ruse. 

Iubiți întru Hristos arhipăstori, cinstiți preoți și diaconi, iubitorilor de Dumnezeu monahi și monahii, dragi frați și surori!

Vă felicit cordial cu marele praznic al Nașterii Domnului.

În această noapte toată făptura se bucură că se apropie acum, vine Domnul, așteptarea neamurilor și mântuirea lumii (canonul la pavecernița Înainte-Prăznuirii Nașterii lui Hristos). Venirea Mântuitorului era așteptată de secole de către oamenii care pierduseră legătura cu Creatorul lor de la izgonirea din rai. De oamenii care uitaseră bucuria de a simți în fiecare zi prezența lui Dumnezeu și de a-I auzi glasul foarte aproape, de a avea posibilitatea să-L cheme și să primească imediat răspunsul, posibilitatea de a se simți în deplina siguranță aflării alături de Domnul.

Or, anume sentimentul siguranței, protecției și al liniștii ne lipsește atât de mult în ziua de azi, când molima distrugătoare continuă să ne afecteze viețile, când este atât de greu de a face prognoze și a planifica lucrurile, iar incertitudinea zilei de mâine îl ține pe om în perpetuă tensiune și neliniște. Și totuși, anume în aceste circumstanțe dificile noi am simțit deosebit de acut fragilitatea ființei umane, ne-am dat seama că trebuie să prețuim fiecare nouă zi ca un mare dar de la Dumnezeu, am înțeles cât de grea poate fi povara singurătății impuse, și cât de important este să avem posibilitatea comunicării personale și regulate cu rudele și persoanele apropiate.

Astăzi, privindu-L pe Pruncul Iisus culcat în iesle, pe Preacurata Sa Maică și pe dreptul Iosif Logodnicul, noi înțelegem că dragostea față de Dumnezeu și față de oameni este capabilă să ne consolideze în diferite încercări, să alunge frica din inimile noastre, să dea putere pentru săvârșirea unor fapte bune.

Doar și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a aflat în dificultate în unul din cele mai însemnate momente ale vieții Sale – în oraș străin, în loc îndepărtat de oameni,în peșteră de dobitoace. Și totuși, acea peșteră umilă Rai Înțelegător s-a arătat (troparul Înainte-prăznuirii), pentru că inima Maicii Domnului era plină de dragostea către Fiul și Dumnezeul Ei. Această dragoste a schimbat totul în jur, și Preacurata nu observa nici incomoditatea, nici sărăcia peșterii. Sentimentul mulțumirii față de Creatorul și dragostea duioasă față de Prunc i-a permis să desconsidere toate greutățile și să vadă Pronia lui Dumnezeu în toate circumstanțele pe care i le-a trimis Domnul. Cât de mult aceasta diferă de perceperea noastră a încercărilor trimise de Dumnezeu, atunci când, de exemplu, mulți oameni chiar și casa proprie o priveau ca o închisoare în timpul izolării, căzând în deznădejde și privind toate lucrurile în culori sumbre.

Aflându-ne cu gândul în fața ieslei Mântuitorului, în jurul căreia toată făptura se înfățișează înaintea Creatorului – și oamenii, și animalele, și îngerii, slujitorii Preasfintei și Întreit-luminatei Zări (canonul glasului 5 luni dimineața) – să ne simțim înconjurați de dragostea lui Dumnezeu și uniți în jurul lui Hristos. Să rupem lanțurile fricii și ai neîncrederii, neliniștii și ai disperării de pe sufletele noastre, și să auzim glasul Fiului lui Dumnezeu Care vine pe pământul păcătos, chemând la Sine pe toți cei osteniți și împovărați și făgăduindu-le odihna (Matei 11, 28). Vine – și ne învață să trăim astfel, încât bucuria pierdută a raiului să devină din nou realitate, chiar mai mult, ca omul să se poată uni cu Dumnezeu într-un mod tainic și de nepătruns. 

Împăratul Cerurilor Care S-a născut pe pământ (stihirile praznicului) deja a făcut totul pentru mântuirea noastră. Nouă ne rămâne doar să-I acceptăm dragostea și să răspundem acesteia cu faptele noastre – cu viața conform poruncilor și faptelor milosteniei, credința nezdruncinată și dorința de a fi cu Dumnezeu, cu pregătirea să primim din mâinile Sale Părintești nu doar darurile îmbelșugate, ci și să depășim greutățile cu nădejdea și încrederea deplină în El.

Dragii mei, iar și iar vă felicit de sărbătoarea Nașterii lui Hristos. „Nimeni nu este lipsit de participarea în această mare bucurie” – spune Sfânt Leon cel Mare –„pentru că motivul bucuriei este comun pentru toți. Să se bucure dar sfântul, pentru că se apropie de slavă. Să se bucure păcătosul, pentru că i se dăruiește iertarea”. (Omilia întâia la Nașterea Domnului). Să vă dăruiască Domnul sănătate sufletească și trupească, bucurie nesecată și trezvia duhului, să vă întărească în truda dumneavoastră și înaintarea pe calea mântuirii. Amin.

 


+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII
 
Nașterea Domnului
 
a. 2021/2022
 
Moscova

 

Toate materialele cu cuvintele-cheie