Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea Patriarhului către participanţii la serviciul divin în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Primul congres al coreligionarilor din întreaga Rusie

Adresarea Patriarhului către participanţii la serviciul divin în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Primul congres al coreligionarilor din întreaga Rusie
Versiune pentru tipar
12 ianuarie 2013 13:00

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către participanţii la serviciul divin în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Primul congres al coreligionarilor din întreaga Rusie.

Participanţilor la serviciul divin în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Primul congres al coreligionarilor din întreaga Rusie

Preasfinţiţi arhipăstori, preacuvioşi păstori şi iubitori de Dumnezeu monahi, iubiţi întru Domnul fraţi şi surori!

Vă felicit cordial cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Primul congres al coreligionarilor din întreaga Rusie. Este semnificativ faptul că această dată este marcată prin săvârşirea Dumnezeieştii liturghii la catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin şi prin rugăciuni deosebite către sfântul ierarh Macarie, mitropolitul Moscovei şi al întregii Rusii. După o întrerupere de trei secole şi jumătate, actualmente din nou între aceste ziduri vechi, care ţin minte pe sfântul ierarh Macarie şi Soborul celor o sută de Capitole, a fost săvârşită Dumnezeiasca liturghie cu cinul vechi.

Scindarea din secolul al XVII-lea a produs o rană dureroasă trupului Bisericii noastre, a devenit una din cele mai grele încercări din timpul existenţei ei. Evenimentele acelei epoci au divizat poporul ortodox, au pus în faţa lui probleme importante referitor la esenţa valorilor creştine şi locul lor în viaţa omului. A fost încălcată porunca Mântuitorului: „Ca toţi să fie una” (In. 17:21), iar concomitent s-a produs şi tragedia naţională, ale cărei urmări s-au dovedit a fi fatale pentru conştiinţa naţională.

În faţa Bisericii Ruse a apărut o problemă esenţială a căutării căilor de depăşire a scindărilor. Şi această căutare s-a dovedit a fi deloc uşoară. Dacă în Biserica veche se permitea coexistenţa diverselor ritualuri tradiţionale, având unitatea mărturisirii dogmelor credinţei, atunci pentru conştiinţa bisericească a secolelor XVII-XVIII aceasta a încetat să mai fie posibil. Cu toate acestea, se făcea simţită atitudinea părtinitoare faţă de obiceiurile bisericeşti vechi ruse, ale căror imperfecţiune a provocat necesitatea reformelor rituale din secolul al XVII-lea. Însă toate dificultăţile au fost depăşite de dragostea creştină pentru fraţii de acelaşi sânge, şi la propunerea mitropolitului Moscovei Platon, la 27 octombrie 1800, unirea prin credinţă a fost stabilită prin decretul lui Pavel I.

Veacurile ulterioare au dus la revalorificarea multor evenimente din trecut. Datele obiective ştiinţifice, obţinute, întâi de toate, de istorici şi liturghieri în academiile teologice ortodoxe, au contribuit în bună parte la schimbarea opiniilor precedente asupra ritualurilor bisericeşti ruse. În conştiinţa bisericească din nou a început să se manifeste un interes viu pentru propria moştenire duhovnicească: iconografie, arhitectură, cântări după notele-semne.

Biserica Ortodoxă Rusă, după Soborul Local din anul 1971, când a fost recunoscut caracterul onest şi mântuitor al serviciilor bisericeşti vechi şi noi, de multe ori a mărturisit că moştenirea liturgică veche este o parte din tezaurul nostru comun bisericesc. Cu toţi împreună noi trebuie să păstrăm această moştenire, care a devenit parte inalienabilă a Tradiţiei ecumenice ortodoxe. Serviciul divin de azi este profund simbolic: anume sfântul ierarh Macarie a servit cândva cauzei colectării informaţiei despre sfinţii ruşi, lăsându-ne un exemplu înalt al vieţii întru Hristos conform chipului nevoitorilor Rusiei vechi. Fie ca şi mai departe să se întărească unitatea noastră bisericească, unitatea care în diversificarea ei este în stare să întărească credinţa ortodoxă şi Biserica, iar împreună cu ele şi patrimoniul naţional-istoric comun.

Unirea prin credinţă la etapa contemporană trebuie cu adevărat să îndeplinească şi mai departe menirea sa – să contribuie la unitatea poporului ortodox rus. În aceasta constă misiunea ei istorică, prin această sarcină se explică creşterea rolului său în viaţa general-bisericească.

Vouă tuturor, participanţilor la sărbătorirea de azi, vă doresc în rugăciuni puterea forţelor şi ajutor de la Dumnezeu. Toţi slujitorii, monahii şi păstoriţii din parohiile de rit vechi continuă să fie şi mai departe cu plinătatea Bisericească care păstrează „unitatea Duhului întru legătura păcii” (Ef. 4:3), ca noi şi mai departe, într-un glas şi într-o inimă, să slăvim şi să mărturisim numele cel Sfânt al Lui – al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă, ucraineană

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul începutului anului de studii

Mdesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul aniversării intronizării

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo