Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Raportul Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea celor de a XXI-lea Lecturi internaţionale educative de Crăciun

Raportul Preafericitului Patriarh Chiril la deschiderea celor de a XXI-lea Lecturi internaţionale educative de Crăciun
Versiune pentru tipar
24 ianuarie 2013 21:00

La 24 ianuarie 2013, în Palatul de Stat din Kremlin (or. Moscova), Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus deschiderea solemnă a celor de a XXI-lea Lecturi internaţionale educative de Crăciun „Valorile tradiţionale şi lumea contemporană”. Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către participanţii la for cu un raport.

Stimaţi reprezentanţi ai puterii de stat! Stimate Serghei Borisovici!

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, cuvioşi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Vă salut cordial pe toţi la ceremonia de deschidere a Lecturilor internaţionale educative de Crăciun.

Astăzi noi facem totalurile anului ce a trecut şi ne propunem sarcini pentru anul ce a sosit. Tema lecturilor actuale – „Valorile tradiţionale şi lumea contemporană”- ne oferă motiv să medităm asupra componentei cele mai importante, care e obiectivul cel mai important al misiunii Bisericii şi al misiunii fiecărui creştin în viaţa lumii contemporane.

Oamenii întotdeauna simt necesitatea de a eşalona priorităţile de valori în propria viaţă. Astfel de priorităţi oferă omului repere de orientare, determină vectorii dezvoltării personale, îndeamnă la tendinţa către ceva, la realizarea anumitor scopuri. De aceea în dependenţă de faptul ce fel de principii conceptuale se pun în capul unghiului într-o anumită societate, depinde bunăstarea şi personală, şi socială, depinde potenţialul cultural şi duhovnicesc al întregilor naţiuni şi civilizaţii.

Îmbinarea de cuvinte „valorile tradiţionale” a devenit un termen tehnic. Formulările laconice, termenii tehnici sunt necesari pentru transmiterea noţiunilor, care necesită să fie explicate prin definiţii destul de largi; lipsa termenilor tehnici îngreuiază comunicarea, adică transmiterea acestor noţiuni altor persoane. Însă o definiţie scurtă ascunde în sine un oarecare pericol – este posibilă pierderea sensului, utilizarea uneia şi aceleaşi formulări pentru noţiunile care se deosebesc destul de tare. Anume aceasta se întâmplă şi cu noţiunea „valorile tradiţionale”: discursul social deseori porneşte de la reprezentările false cu referire la însăşi noţiunea de „valori tradiţionale”, din a căror pricină au loc discuţii între oamenii mai mult conservatori şi persoanele de alte opinii – nu din cauza că sunt adepţii unor principii, ci de cele mai dese ori  îmbinarea de cuvinte „valorile tradiţionale” este percepută în mod diferit. Anume de aceea aş vrea să clarific cum Biserica înţelege semnificaţia îmbinării de cuvinte „valorile tradiţionale”.

În primul rând, mi se pare că valorile tradiţionale sunt acelea care sunt create de tradiţie şi acelea care sunt păstrate de tradiţie. Acestea sunt lucruri diferite. La valorile create de tradiţie, fără îndoială, se referă cultura naţională, folclorul, ritualurile, obiceiurile, care apar în profunzimile vieţii populare sub influenţa multiplilor factori, începând cu factorii conceptuali, inclusiv experienţa omului, şi terminând cu influenţa mediului înconjurător, astfel cum sunt landşaftul, clima etc. Aceste valori sunt considerate ca atare anume datorită faptului că ele se includ în tradiţie. Tradiţia le conferă sens şi semnificaţie, în primul rând, pentru generaţiile următoare. Tradiţia le autorizează şi le adresează generaţiilor ce urmează, ea le păstrează, dar tot ea le şi creează – în acea ordine de idei, pe care am expus-o mai sus.

Însă există valori, pe care tradiţia nu le poate crea, fiindcă ele nu provin în mod direct din experienţa umană. Mai mult ca atât, ele deseori contravin acestei experienţe, dar pe de altă parte, aceste valori, incluzând în sine cerinţe faţă de om, sunt percepute ca ceva care se află în concordanţă cu conştiinţa omului. Este vorba de valorile morale, a căror sursă este Dumnezeu, dar nu omul.

Trebuie de făcut deosebire între valorile, inventate de om, de valorile pe care le-a descoperit Domnul. Primele sunt relative, trecătoare şi deseori se schimbă odată cu mersul istoriei şi dezvoltarea legilor existenţei umane. Celelalte sunt eterne şi neschimbătoare, precum este etern şi neschimbător Dumnezeu. Primele de cele mai dese ori sunt bazate pe interesele omului şi îşi propun drept scop realizarea bunăstării pământeşti şi căpătarea câştigului de moment. Celelalte cheamă la neglijarea bunurilor vieţii pământeşti de dragul scopurilor şi valorilor supreme. Cu alte cuvinte, învăţătura evanghelică conţine în sine astfel de valori care, dacă sunt însuşite, îl fac pe om capabil de a înţelege, a simţi prezenţa lui Dumnezeu în istorie, în viaţa personală şi să accepte în propria inimă pe Dumnezeu. Biserica întotdeauna a mărturisit despre importanţa urmării tradiţiilor, idealurilor morale poruncite de Dumnezeu, căci anume ele asigură imunitatea duhovnicească, rezistenţa şi vitalitatea întregii societăţi.

Noi, creştinii, avem o responsabilitate aparte cu privire la păstrarea şi transmiterea valorilor duhovniceşti, morale generaţiilor viitoare, ca să nu se distrugă societatea umană, ca să nu dispară frumuseţea armonioasă a existenţei omeneşti şi a întregului univers.

Un rol important în acest proces îl are învăţământul, legat indisolubil de educare. Şcoala nu poate fi despărţită de cultura duhovnicească a poporului. Este o axiomă pedagogică general cunoscută. Anume aşa a vorbit despre aceasta clasicul pedagogiei naţionale Constantin Dmitrievici Uşinski. Clasificând cunoştinţele obţinute la şcoală în: plăcute, utile şi necesare, el scria: „Astfel de cunoştinţe necesare pentru fiecare persoană sunt cele recunoscute: dexteritatea de a citi, a scrie şi a calcula, cunoştinţele bazelor propriei religii şi cunoştinţele despre Patrie” (”Despre necesitatea de a face şcolile ruse să fie ruse”).

În anul trecut, în dezvoltarea învăţământului ortodox din Federaţia Rusă s-a făcut un pas important: în toate şcolile, deocamdată, e drept, că doar în clasele a patra, părinţii au căpătat posibilitatea de a alege pentru studiere de către copiii lor „Bazele culturii ortodoxe”. Deşi importanţa acestui eveniment este greu a subestima, mai rămân o serie de probleme pe care urmează a le soluţiona în anul ce a venit împreună cu organele puterii, pedagogii, reprezentanţii altor comunităţi religioase din Rusia.

Astfel, de exemplu, o îngrijorare deosebită trezeşte situaţia cu introducerea cursului „Bazele culturii religioase şi ale eticii laice” în capitală. În Eparhia oraşului Moscova doar 23,4% dintre părinţi au ales „Bazele culturii ortodoxe”. Este cel mai scăzut indice în Districtul federal central. La noi vin plângeri întemeiate cu privire la faptul că mulţi părinţi nu au posibilitate în măsură deplină să se folosească de dreptul la alegerea unui sau altul modul pentru proprii copii, inclusiv cultura ortodoxă. Aceasta are loc în urma unei tratări incorecte de către unii conducători ai instituţiilor de învăţământ şi ai organelor de conducere în domeniul învăţământului a noţiunilor „caracterul laic” al statului, precum şi exercitarea presiunii asupra părinţilor, pentru ca ei să aleagă pentru copiii lor „Bazele eticii laice” sau „Bazele culturilor religioase mondiale”.

Aş vrea să menţionez că Biserica a propus să fie predate „Bazele eticii laice”, ca să asigure educarea morală a copiilor din familiile nereligioase. Desigur, făcând un pas înainte în întâmpinarea oamenilor nereligioşi, noi nu ne-am putut imagina că această disciplină va fi utilizată pentru a lipsi pe copiii ortodocşi de posibilitatea de a studia propria cultură. Consider că aceste nereguli vor fi corectate.

Există, desigur, şi o altă cauză, de ce noi avem un procent jos de alegere a acestui modul, în special în astfel de oraşe, cum sunt  Moscova, Petersburg şi altele. Mulţi părinţi nu sunt siguri că profesorii care vor preda această disciplină deţin suficientă calificare. Pentru a scoate aceste îngrijorări, noi trebuie să acordăm o foarte mare atenţie pregătirii profesorilor ce vor preda „Bazele culturii ortodoxe”.

Înainte de începutul noului an şcolar Departamentul pentru învăţământul religios şi catehizare (DÎRC) a efectuat un şir de măsuri, orientate la asigurarea predării calitative a obiectului „Bazele culturii ortodoxe” (BCO). La 24 august 2012, la şedinţa în cadrul secţiei ajutorilor blagocinilor oraşului Moscova, care realizează relaţia reciprocă cu DÎRC privind predarea BCO, a fost determinat sistemul relaţiilor reciproce ale Secţiei şi responsabilii pentru predarea BCO în blagocinii.

Aş vrea să mă opresc încă la unele probleme importante care se referă la predarea BCO. Astăzi instituţiile de stat şi cele bisericeşti duc o activitate eficientă comună în această direcţie. Sunt create organe speciale: Consiliu interdepartamental pe lângă Ministerul învăţământului şi al ştiinţei, Asociaţia metodică centrală pe lângă DÎRC, precum şi consiliile corespunzătoare în regiuni.

În timpul de faţă la Ministerul învăţământului şi al ştiinţei se află pentru examinare „Concepţia cursului complex de învăţământ «Bazele culturilor religioase şi ale eticii laice» la treptele de învăţământ general primar, de bază, mediu (deplin)”, elaborată în Academia pentru ridicarea calificării şi a pregătirii profesionale a lucrătorilor învăţământului cu participarea reprezentanţilor Departamentului Sinodal pentru învăţământul religios şi catehizare. Concepţia dată presupune extinderea pe etape a predării cursului de culturi religioase şi a eticii: un curs de introducere în clasele primare, un curs sistematic în clasele medii şi un curs generalizator în clasa finală. Mai detaliat despre aceasta, eu cred, va relata în raportul său Preasfinţitul mitropolit al Rostovului Mercurii.

La şedinţa Sfântului Sinod din 27 iulie 2011 a fost aprobat „Standardul componentei ortodoxe pentru instituţiile de învăţământ ale Federaţiei Ruse”, care este obligatoriu spre realizare în şcolile ortodoxe şi gimnazii.

Cu toate acestea trebuie să menţionăm că documentele aprobate sunt elaborate ţinând cont de standardele contemporane la nivel federal de stat şi sunt corelate cu sistemul laic al învăţământului. Aceasta o menţionează şi reprezentanţii comunităţii pedagogice laice.

O temă aparte este predarea BCO în şcolile de pe lângă ambasade şi în şcolile cu predare în limba rusă de după graniţă. Din păcate, conform datelor Departamentului Sinodal, BCO se predau doar în 6 şcoli din cele 80 de pe lângă ambasade. Este insuficient pentru ca şi copiii compatrioţilor noştri, care lucrează şi locuiesc după graniţă, să poată să se împărtăşească cu moştenirea culturii naţionale şi bazele credinţei ortodoxe. În legătură cu aceasta noi trebuie să dezvoltăm corelaţia cu structurile statale de profil.

Aş vrea să atrag atenţia în mod deosebit asupra situaţiei cu instituţiile ortodoxe preşcolare.

Spre regret, în ţara noastră numărul grădiniţelor ortodoxe creşte nu foarte dinamic. Într-un şir de eparhii până acum nu este nici o instituţie de acest fel, deşi o decizie corespunzătoare a fost adoptată încă la Soborul Arhieresc în depărtatul an 1994. Cu toate acestea, în ultimii ani în multe eparhii sunt deschise grădiniţe ortodoxe de copii – în mod deosebit aş vrea să menţionez eparhiile de Moscova, Kemerovo, Belgorod, Smolensk, Stavropol, Ioşkar-Ola, precum şi cea de Nijnii Novgorod şi Tveri.

Un rol important în sistemul învăţământului ortodox îl ocupă şcolile duminicale. Şi dacă la lecţiile BCO în şcolile de învăţământ general de stat copilul poate căpăta doar informaţii de bază din domeniul culturii cu privire la Ortodoxie, atunci în şcolile duminicale şi copiii, şi maturii au posibilitate în măsură deplină să cunoască credinţa şi viaţa bisericească. Însă pentru ca această formă de învăţământ să fie eficientă, este necesară o abordare sistemică faţă de organizarea activităţii şcolilor duminicale şi prezenţa minimului de studii. Pentru soluţionarea acestei sarcini la 25 decembrie, anul trecut, Sfântul Sinod a aprobat documentele chemate a standardiza activitatea şcolilor duminicale.

În documentele adoptate cele mai de succes şcoli, care au o experienţă bogată şi care s-au înregistrat în calitate de persoană juridică de sine stătătoare, sunt numite „centre de educare moral–duhovnicească”. Pentru astfel de şcoli este extrem de important să i se confere statutul de instituţii de învăţământ suplimentar. Aceasta le va permite să primească finanţare de la stat, să acumuleze stagiu de muncă a pedagogilor, precum şi să aibă alte beneficii, nu mai puţin semnificative. Este important a înţelege că licenţierea şcolilor duminicale conform modelului de stat nu este o procedură obligatorie, însă aceasta deschide posibilităţi suplimentare în calea dezvoltării sistematice a învăţământului ortodox, este o etapă succesivă a standardizării lor, necesare pentru ridicarea calităţii şi prestigiului lor.

O largă discuţie a documentelor ce reglementează activitatea şcolilor duminicale a permis evidenţierea şi a unui şir de probleme, existente în domeniul dat. Printre ele se numără insuficienţa cadrelor de calificare, lipsa unui complex unitar metodic de învăţământ pentru predarea cursurilor de religie, precum şi ordinea trecerii atestării bisericeşti.

În calitate de exemplu pozitiv şi de model al activităţii de succes în soluţionarea primei probleme, ce se referă la insuficienţa cadrelor pedagogice, se poate de indicat Mitropolia de Ecaterinburg, unde există un seminar pentru profesori, care instruieşte pedagogi şi directori ai şcolilor duminicale, tot acolo funcţionează un sistem eparhial de control al calităţii activităţii lor.

Atrag atenţia tuturor celor prezenţi asupra faptului că Departamentul Sinodal pentru învăţământ religios a creat un portal-internet specializat „Învăţământul Ortodox”, pe care sunt publicate documente normative, indicaţii metodice, precum şi experienţa respectivă a eparhiilor. Este editată o culegere de astfel de documente, care sunt destul de importante pentru fiecare parohie. Datorită acestui site acum pot participa în activitatea comună structurile de învăţământ din toate eparhiile. Fiecare eparhie, blagocinie, parohie sau şcoală se pot înregistra pe portal, pot publica noutăţile, se pot consulta cu specialiştii în regimul timpului real.

Din păcate, nu toţi conştientizează această necesitate. Despre experienţa lor scriu, de regulă, eparhiile îndepărtate de centru, care în mod deosebit au nevoie de faptul ca şi colegii lor de la Moscova, Saratov, Novosibirsk şi alte centre mari de învăţământ să-şi împărtăşească cu ei experienţa.

O parte indisolubilă a vieţii fiecărei comunităţi bisericeşti trebuie să fie catehizarea. Ca să realizăm acest principiu în practică, trebuie să ne conducem de astfel de documente, precum „Standardul bisericesc de învăţământ pentru instruirea catehizatorilor”, „Regulamentul cu privire la eliberarea prezentării confesionale”, „Regulamentul cu privire la atestarea catehizatorilor”. Chem pe toţi Preasfinţiţii eparhiali, în special ai eparhiilor nou formate, să colaboreze cu Departamentul Sinodal privind continuarea activităţii în domeniul catehizării.

Un rol important la apropierea generaţiei în creştere de cultura ortodoxă o exercită diverse concursuri şi olimpiade. În anul ce a trecut Universitatea Ortodoxă Umanistă „Sfântul Tihon” în conlucrare cu Departamentul Sinodal pentru învăţământul religios şi Fundaţia de luminare „META” a organizat Olimpiada elevilor la scara întregii Rusii cu privire la Bazele culturii ortodoxe, au fost organizate un Concurs internaţional al creaţiei de copii „Frumuseţea lumii lui Dumnezeu”, un concurs al întregii Rusii în domeniul pedagogiei, educării şi lucrului cu copiii şi tineretul de până la 20 de ani „Pentru jertfa morală a pedagogului”. Consider a fi important şi în continuare să petrecem astfel de acţiuni, care mobilizează un mare număr de copii, tineret şi corp didactic.

Aş vrea cu satisfacţie să menţionez că Lecturile de Crăciun în ultimii ani capătă un caracter tot mai practic. În multe eparhii deja au trecut Lecturile regionale de Crăciun, care sunt o etapă de pregătire a forului internaţional. În special, eparhiile de Alma-Ata, Birobidjan, Vladimir, Vologda, Krasnoiarsk, Moscova (regională), Rostov, Lipetsk, Sanct-Petersburg, Tula, Iakutia şi într-un şir de eparhii şi mitropolii deja au avut loc conferinţe anuale de instruire. Participanţii lor au căpătat posibilitate să-şi împărtăşească experienţa practică, indicaţiile metodice şi materialele la profilul activităţii lor, să-şi aducă contribuţia la lucrările Lecturilor internaţionale de Crăciun.

Dacă vom elabora pretutindeni un astfel de sistem şi lecturile eparhiale de Crăciun vor precede Lecturile internaţionale, desfăşurate la Moscova, atunci noi, pe de o parte, vom îmbogăţi activitatea lecturilor noastre la Moscova, iar, pe de altă parte, vom contribui la faptul că însăşi ideea Lecturilor de Crăciun, orientată la mobilizarea potenţialului intelectual al Bisericii şi al societăţii într-un astfel de domeniu important cum este păstrarea valorilor tradiţionale, să aducă cel mai mare efect.

Este îmbucurător să vezi că teza despre necesitatea acţiunilor comune, orientate la păstrarea valorilor tradiţionale în lumea contemporană, îşi găseşte ecoul la conducerea statului nostru. Cuvintele Preşedintelui Rusiei în adresarea sa către Adunarea Federală, cu privire la faptul că statul trebuie să susţină pe deplin instituţiile care sunt purtătoare ale valorilor tradiţionale şi au demonstrat din punct de vedere istoric capacitatea lor de a le transmite din generaţie în generaţie, se referă în deplină măsură la Biserică.

Biserica este gata şi în continuare să participe la reînnoirea componentei educative a învăţământului general şi la crearea programului corespunzător. Consider că un astfel de program va fi eficace, dacă va deveni rezultatul unei discuţii la scara întregii societăţi cu participarea reprezentanţilor religiilor tradiţionale ai ţării noastre.

Finalizând trecerea în revistă a problemei date, aş vrea să spun următoarele. Luminarea şi educarea duhovnicească sunt componenta principală a misiunii Bisericii, sunt cauza fiecăruia din noi. Fiecare dintre noi pe locul slujirii sale, în concordanţă cu cuvântul Sfintei Scripturi, este chemat să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi învăţând cele despre Domnul Iisus Hristos cu toată îndrăzneala şi fără nici o piedică (Fapte, 28:31).

Vă doresc tuturor din suflet putere sufletească şi trupească şi ajutorul lui Dumnezeu în trudele ce vă aşteaptă.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei