Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia aniversării a patra din ziua întronării sale, ţinută la catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia aniversării a patra din ziua întronării sale, ţinută la catedrala „Hristos Mântuitorul”
Versiune pentru tipar
1 februarie 2013 15:34

La 1 februarie 2013, la a patra aniversare din ziua întronării sale, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie în catedrala „Hristos Mântuitorul”. După terminarea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragă stăpâne Iuvenalie! Dragi părinţi, maici egumene! Fraţi şi surori!

Vă mulţumesc pe toţi pentru rugăciunea voastră de azi – în ziua care este în viaţa mea, se prea poate, cea mai importantă după ziua mea de naştere. Deoarece patru ani în urmă, cu o mare emoţie sufletească, m-am urcat aici pe tronul sfinţilor ierarhi ai Moscovei şi ai întregii Rusii, având deplina înţelegere a responsabilităţii mele şi a acelor dificultăţi, pe care va urma să le depăşesc.

Patru ani, s-ar părea, e un termen cu totul mic. Dacă vom privi la un prunc de patru ani, vom vedea că după patru ani de la naştere omul nu intră în puteri – el este încă atât de fragil, atât de firav, atât de fără apărare, el are atâta nevoie de ajutorul şi susţinerea părinţilor. Însă în istoria Bisericii, în special în vremurile noastre atât de dinamice, în secolul al XXI-lea, aceşti patru ani au fost plini de un număr atât de mare de evenimente, care ar fi fost suficiente pentru 40 de ani, dar poate şi mai mult.

Acest caracter de supraintensitate a timpului, care poartă un anume semn eshatologic, se referă şi la Biserică. Deoarece Biserica poartă responsabilitate de mântuirea oamenilor, poartă răspundere ca ispitele, pe care le seamănă duşmanul neamului omenesc, să nu dea germeni în suflete. Ea este responsabilă pentru ca aceasta să nu se întâmple, în primul rând, în mediul episcopatului şi clerului.

Noi ştim că azi clerul, condus de episcopat, se află pe liniile din faţă în apărarea Bisericii. Desigur că nu întotdeauna şi nu tuturor le ajung puteri, răbdare şi curaj. Dar este clar cu desăvârşire că Domnul Cel răstignit şi Înviat, Care a fondat Biserica Sa, este împreună cu noi, succesorii Lui, inclusiv şi în această dramă eshatologică a luptei dintre bine şi rău. Noi nu suntem singuri şi noi ne sprijinim în slujirea noastră nu doar pe cunoştinţele noastre, căpătate din studii, dar şi pe anume puteri şi capacităţi, pe care Dumnezeu le-a pus fiecăruia în firea sa. Noi ne bazăm, în primul rând, pe acea măreaţă misiune, pe care Dumnezeu prin Fiul Său a încredinţat-o Bisericii, iar aceasta însemnă, în primul rând, - episcopatului, iar prin el – clerului, iar prin el – întregului popor în cauza sfinţirii şi mântuirii neamului omenesc. Şi de aceea nu capacităţile şi puterile noastre joacă aici rolul principal, dar harul lui Dumnezeu, pe care noi îl obţinem în Taina hirotoniei şi care ne însoţeşte în toate zilele vieţii noastre.

Se prea poate că lecţia cea mai importantă, pe care am învăţat-o timp de aceşti pentru ani, constă în cuvintele, spuse nu de mine: toate le pot întru Hristos, Cel Care mă întăreşte (vezi Flp. 4:13). Fiindcă nu eu, nu noi, dar Hristos acţionează în noi. Iar ca aceasta să se înfăptuiască, noi trebuie doar să deschidem inimile noastre Lui prin pocăinţă, prin rugăciune, prin facerea de fapte bune – în aşa măsură, în care noi putem, în dependenţă de limitarea noastră omenească, să săvârşim aceste fapte bune.

Aş vrea să spun cuvinte de recunoştinţă Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, cu care Patriarhul împărtăşeşte toată răspunderea în adoptarea celor mai importante decizii. Eu vă mulţumesc, dragi stăpâni. În primul rând, aş vrea să mulţumesc membrilor permanenţi ai Sinodului, care sunt întotdeauna alături de Patriarh şi îşi asumă responsabilitatea pentru cârmuirea Bisericii, dar şi multor confraţi arhierei, care în calitate de membri provizorii ai Sinodului au trecut prin aceste sesiuni, acceptând marea răspundere în săvârşirea fiecărui fapt.

Sunt recunoscător pentru coeziunea de idei, care există în episcopatul nostru, pentru înţelegerea scopurilor comune şi a importanţei avansării către ele. Eu mulţumesc fiecăruia din stăpâni, care sunt prezenţi aici, precum şi tuturor celor, care din neputinţă nu pot fi cu noi, pentru acea slujire, pe care voi, dragii mei fraţi, purtaţi fiecare la locul său, ciocnindu-vă de probleme şi dificultăţi. Dar, din mila lui Dumnezeu, timp de aceşti patru ani multe au fost săvârşite de noi toţi, de toată Biserica.

Noi astăzi nu facem totalurile, cu atât mai mult nu raportăm în mod festiv cele înfăptuite. Noi înţelegem cu smerenie că multe nu am reuşit să le facem, dar mulţumim Domnului pentru totul ce am avut în aceşti ani – şi pentru bucurii, şi pentru scârbiri, dar, în primul rând, pentru mila pe care Domnul, Conducătorul Bisericii, ne-a dăruit nouă tuturor.

Aş vrea să vă mulţumesc cordial vouă tuturor – şi arhipăstorilor, şi păstorilor, şi monahilor, şi monahiilor, şi întregului popor al lui Dumnezeu – să-mi exprim siguranţa în faptul că în calitate de răspuns la jertfa în rugăciune, ca răspuns la evlavia poporului nostru, Domnul va înclina mila Sa către toate ţările Rusiei istorice, care intră în grija Bisericii Ortodoxe Ruse, către conducerea lor, către popoarele lor, şi va păstra Biserica noastră unită, duhovniceşte puternică, invincibilă în faţa puterii vrăjmaşe, purtătoare a slujirii sale întru slava lui Dumnezeu şi întru mântuirea enoriaşilor, încredinţaţi ei. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei