Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril la sărbătoarea icoanei Maicii Domnului de Iveria după liturghia de la mănăstirea Novodevicii, or. Moscova

Predica Preafericitului Patriarh Chiril la sărbătoarea icoanei Maicii Domnului de Iveria după liturghia de la mănăstirea Novodevicii, or. Moscova
Versiune pentru tipar
7 mai 2013 19:14

La 7 mai 2013, de sărbătoarea icoanei Maicii Domnului de Iveria (sărbătorire cu dată schimbătoare, în marţea Săptămânii Luminate), Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat liturghia la mănăstirea de maici Novodevicii, or. Moscova.

După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne mitropolit Iuvenalii! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Cuvioşi părinţi, multstimată  maică egumenă Margarita, dragi surori! Fraţi şi surori!

Vă salut pe toţi cordial cu ocazia Paştelui lui Dumnezeu cel Mântuitor şi încă odată adresez către voi toţi salutul Pascal:

Hristos a Înviat!

Îmi aduc aminte, cum un an în urmă, în prezenţa unui mare număr de oameni, cu o stare duhovnicească înălţătoare, după câteva decenii de prizonierat, icoana Maicii Domnului de Iveria făcătoare de minuni din nou s-a întors la mănăstirea ei Novodevicii. A fost cu adevărat bucurie pentru întreaga Moscovă, bucuria celor, care cunosc măcar puţin istoria, bucuria celor, care au ştiut ce s-a întâmplat în acei ani, cât icoana Maicii Domnului de Iveria a fost în afara zidurilor acestei mănăstiri.

În revenirea sfintei relicte noi am văzut semnul că Împărăteasa Cerului înclină mila Sa asupra oraşului Moscova, asupra acestui sfânt lăcaş, asupra Patriei noastre. Nu este doar o permutare a icoanei făcătoare de minuni dintr-un loc de păstrare în altul, precum uneori consideră oamenii neîmbisericiţi sau necredincioşi. Este un eveniment, plin de o semnificaţie deosebită. Împărăteasa Cerului, Portăriţa, apărătoarea Moscovei, din nou este în acel lăcaş, unde timp de 355 de ani au fost vărsate în faţa ei rugăciuni fierbinţi, la care Ea răspundea cu dragostea inimii Sale de mamă.

Şi eu vă rog, Înaltpreasfinţia Voastră, clerul mănăstirii Novodevicii, surorile şi pe toţi, care se roagă în această biserică: de fiecare dată, când vă veţi apropia de icoana făcătoare de minuni ca să rugaţi ceva personal – căci fiecare pentru sine se roagă – prima rugăciune să o ridicaţi pentru oraşul Moscova, pentru statul Rusia, ca Împărăteasa Cerului să ne acoperă pe noi pe toţi cu Acoperământul Său, ca poporul nostru să fie capabil să păstreze credinţa ortodoxă, credinţa mântuitoare, care să se extindă şi să se întărească în viaţa poporului, ca majoritatea oamenilor să poată motiva faptele lor în primul rând prin convingeri profunde creştine. Dacă va fi aşa, se va renaşte credinţa ortodoxă, credinţa creştină în poporul nostru şi sperăm că această renaştere va ajuta multor altor popoare, în special din emisfera nordică, să se adreseze din nou Domnului şi Mântuitorului. Se prea poate, acolo, unde s-au clătinat bazele creştinismului, unde credinţa creştină a plecat din viaţa oamenilor, unde se adoptă legi, care legalizează păcatele osândite de Dumnezeu, renaşterea credinţei în ţara noastră va ajuta oamenilor să cadă pe gânduri şi din nou să calce pe calea renaşterii vieţii creştine duhovniceşti.

Astăzi în citirea Evanghelică am auzit povestirea, pe care ne-o redă evanghelistul Luca despre doi ucenici, care s-au întâlnit cu Hristos Înviat în drumul spre Emaus (Lc. 24:12-35). Este o relatarea uimitoare. Hristos se arată, merge alături, ei văd în faţa lor un om. Nu este un duh, nu este o materie oarecare străvezie – este o persoană reală, ei vorbesc cu El, ei se miră de tâlcuirea Lui din Sfânta Scriptură despre Hristos, Care a suferit şi a înviat la Ierusalim, dar ei nu-L recunosc pe Mântuitor.

Ce înseamnă aceasta? Că Hristos s-a arătat într-un alt chip omenesc? Putem să ne imaginăm o astfel de schimbare a feţii? Desigur că nu. Hristos a fost în acelaşi chip omenesc, dar Ei nu l-au cunoscut, deoarece în faţa lor era Domnul proslăvit. Pentru a-L vedea pe Dumnezeu cu ochi fizici, trebuie ca să se deschidă ochii duhovniceşti. Şi ei se deschid la apostoli în momentul frângerii pâinii, în momentul săvârşirii Euharistiei. Ei dintr-o dată văd în faţa lor pe Învăţătorul lor, pe Domnul şi Mântuitorul, şi vălul cade...

Este un exemplu minunat al faptului, cum noi trebuie azi să aruncăm vălul de pe ochi; cum lumea, în special cea creştină, trebuie să se elibereze de superstiţii, de învăţături false, de ispite, de amăgeli, care ascund faţa Mântuitorului. Nu este o altă posibilitate de a-L vedea pe Dumnezeu în istoria omenirii, decât a fi alături de El – cu gândurile, cu faptele, cu dragostea – şi să fim în comunicare Tainică cu El.

Noi astăzi am hirotonit un nou arhiereu, pe stăpânul Antonii, care va trebui, după cum ştiţi, să ducă slujirea arhierească într-un loc foarte dificil – este partea de nord a regiunii Astrahani. Este o climă grea, locuitori puţini, oameni care în marea lor majoritate şi-au pierdut rădăcinile lor creştine. Noul stăpân urmează să ducă o slujire foarte anevoioasă, de aceea noi astăzi atât de fierbinte ne-am rugat pentru el. Dar într-un anume sens toată lumea azi se prezintă ca o pustie duhovnicească, unde rămân oaze ale credinţei şi cuvioşiei. Şi cât este de important ca aceste oaze să se extindă, ca pustiul să dea înapoi, ca oamenii să vadă prezenţa lui Dumnezeu în viaţa lor şi în viaţa neamului omenesc! Credem că aducerea în acest sfânt lăcaş al icoanei făcătoare de minuni şi rugăciunile noastre în faţa Împărătesei Cerurilor „de Iveria” vor ajuta oraşului Moscova să se întărească în credinţă, în cuvioşie şi puritate, iar prin aceasta să-L vadă pe Dumnezeu Cel Înviat, pe Domnul şi Mântuitorul în viaţa lor. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei