Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de salut al Patriarhului, adresat participanţilor la cel de al VII-lea For internaţional al tineretului „Credinţă şi faptă”

Mesajul de salut al Patriarhului, adresat participanţilor la cel de al VII-lea For internaţional al tineretului „Credinţă şi faptă”
Versiune pentru tipar
25 mai 2013 15:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a adresat un mesaj de salut participanţilor la cel de al VII-lea For internaţional al tineretului „Credinţă şi faptă”.

Participanţilor la cel de al VII-lea For internaţional al tineretului „Credinţă şi faptă”

Preacuvioşi părinţi! Dragi fraţi şi surori!

Hristos a înviat!

Cu această adresare plină de bucurie salut cordial pe toţi participanţii la cel de al VII-lea For internaţional al tineretului „Credinţă şi faptă”, care a adunat organizatorii lucrului cu tineretul din diverse eparhii ale Bisericii noastre.

Scopul activităţii date este efectuarea schimbului de experienţă, discutarea comună a proiectelor, orientate spre luminarea duhovnicească a generaţiei tinere, studierea de către ea a bazelor credinţei ortodoxe şi a normelor vieţii creştine. Activitatea parohială în domeniul educării morale şi patriotice a tineretului este extrem de importantă. În condiţiile, când generaţia tânără este supusă influenţei negative a diverşilor factori distructivi, o astfel de activitate este chemată a contribui la formarea criteriilor morale, a capacităţii de contracarare a influenţelor dăunătoare sufletului ale acestor timpuri. Noi suntem responsabili pentru ca tineretul să-şi folosească toate talentele dăruite de Dumnezeu întru binele Bisericii, Patriei şi apropiaţilor, „căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua” (Mt. 25:29).

Conform tradiţiei deja create, forul „Credinţă şi faptă” se desfăşoară în cadrul sărbătoririi Zilei scrisului şi culturii slave, consacrate pomenirii  sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu. Fie ca jertfa duhovnicească a învăţătorilor slavilor, înţelepciunea, răbdarea şi insistenţa lor în cauza luminării oamenilor cu lumina credinţei lui Hristos să vă inspire pe voi pe toţi în trude.

Chem asupra voastră binecuvântarea Domnului.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie