Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe a Ierusalimului şi Rusă au oficiat sfinţirea catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe a Ierusalimului şi Rusă au oficiat sfinţirea catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt
Versiune pentru tipar
28 mai 2013 15:56

La 28 mai 2013, de ziua pomenirii sfântului cuviosului ţarevici Dimitrii de Uglici şi de Moscova, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofil şi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril au vizitat Kronştadtul, unde au oficiat cinul sfinţirii mari a catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni” după o restaurare capitală şi Dumnezeiasca liturghie în biserica nou sfinţită.

Dimineaţa Preafericitul Patriarh Teofil a sosit la mănăstirea stavropighială de maici în cinstea sfântului Ioan Rylski de pe cheiul r. Karpovka – reşedinţa oficială a Întâistătătorului Bisericii Ruse în zilele vizitei dumnealui în Sanct-Petersburg.

În biserica de jos cu mormântul sf.cuv. Ioan de Kronştadt, sfinţită în cinstea proorocului lui Dumnezeu Ilie şi sfânta ţarină Feodora, Preafericitul Patriarh Teofil şi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au săvârşit o rugăciune şi s-au închinat cinstitelor moaşte ale sfântului cuviosului Ioan de Kronştadt.

Apoi Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe a Ierusalimului şi Rusă s-au deplasat la Kronştadt, unde pe piaţa Iakornaya, în faţa principalei biserici a Flotei Rusiei - catedrala maritimă „Sfântul ierarh Nicolae” – au fost întâmpinaţi de militarii, alineaţi în şir de sărbătoare, inclusiv marinarii militari ai tuturor celor patru flote şi ai flotilei Caspice cu drapele de luptă. Preafericitul Patriarh Teofil şi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au mers de-a lungul şirului de marinari.

La porţile de vest ale catedralei Întâistătătorii au fost întâmpinaţi de reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în districtul federal central A.D. Beglov, de reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în districtul federal  nord-vest V.I. Bulavin, de guvernatorul or. Sanct-Petersburg G.S. Poltavcenko, de comandantul şef al Florei maritime militare amiralul V.V. Cirkov.

Preafericitul Patriarh Teofil şi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au oficiat cinul marii sfinţiri a catedralei maritime şi Dumnezeiasca liturghie.

Împreună cu Preafericirea sa şi cu Sanctitatea Sa au slujit: mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Vladimir; mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii; mitropolitul de Astana şi Kazahstan Alexandr; mitropolitul de Saransk şi Mordovia Varsonufii, şeful Departamentului executiv al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; rectorul şcolilor teologice din Sanct-Petersburg episcopul de Petergof Amvrosii; episcopul de Vyborg şi Priozersk Ignatii, preşedintele Departamentului Sinodal pentru tineret; episcopul de Tsarskoie Selo Marchel; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Syetl Feodosii; episcopul de Podolsk Tihon, preşedintele Departamentului financiar-economic al Patriarhiei Moscovei; locţiitorul la lavra sfântului Alexandru Nevski episcopul de Kronştadt Nazarii; episcopul de Tihvin şi de Lodeinoe Pole Mstislav; episcopul de Gatcina şi Luga Mitrofan; şeful Misiunii Duhovniceşti Ruse la Ierusalim arhimandritul Isidor (Minaev); protoiereul Alexandr Agheikin, parohul catedralei „Botezul Domnului” din or. Moscova; protoiereul Pavel Krasnotsvetov, parohul catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazani din or. Sanct-Petersburg; protoiereul Sveatoslav Melnik, parohul catedralei maritime din Kronştadt; protoiereul Bogdan Soiko, parohul catedralei maritime în cinstea sfântului ierarh Nicolae şi a Botezului Domnului din or. Sanct-Petersburg; clerul Mitropoliei  de Sanct-Petersburg.

Printre coliturghisitori au fost membrii delegaţiei care îl însoţesc pe Preafericitul Patriarh Teofil:  mitropolitul Chiriac de Nazaret; secretarul general al Sinodului arhiepiscopul de Constantin Aristarh; locţiitorul Patriarhului Ierusalimului la Bethlehem arhiepiscopul de Iordan Teofilact; reprezentantul Patriarhului Ierusalimului pe lângă tronul Patriarhal de Moscova arhimandritul Stefan (Dispirakis); egumena mănăstirii în Ramal arhimandrita Galactiona (Avara); arhidiaconul Atanasie (Temistocleos).

În altarul catedralei s-au rugat reprezentanţii Bisericii Ortodoxe a Eladei – secretarul principal al Mitropoliei de Salonic, egumenul mănăstirii în cinstea sfintei Teodora în or. Salonic arhimandritul David (Tziumakos) şi parohul bisericii în cinstea sfântului mare mucenic Dimitrie din Salonic, or. Salonic, arhimandritul Iacov (Atanasiu).

La serviciu divin au fost prezenţi: reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în districtul federal central A.D. Beglov, reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în districtul federal nord-vest V.I. Bulavin, guvernatorul or. Sanct-Petersburg G.S. Poltavcenko, guvernatorul regiunii Leningrad A.Iu. Drozdenko, comandantul şef al Florei maritime militare amiralul V.V. Cirkov, comandanţii de flote: din Oceanul Pacific - viceamiralul S.I. Avakiants, din Marea Baltică – viceamiralul B.P. Kravciuk, din Marea Neagră – viceamiralul A.V. Vitko, a flotilei din Marea Caspică – viceamiralul S.G. Alekminski, de asemenea preşedintele Consiliului de tutelă a programului complex cu destinaţie specială „Cultura duhovnicească şi morală a generaţiei în creştere a Rusiei” S.V. Medvedeva; membrii Consiliului de tutelă al catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae”, membrii Comisiei pentru împodobirea artistică a catedralei, restauratorii, artiştii, constructorii, care au participat la renaşterea sfintei relicte din Kronştadt.

A cântat corul catedralei Isaakievski din or. Sanct-Petersburg (regent – Lev Dunaev).

Serviciul divin a fost în emisie pe postul orăşenesc de televiziune şi pe monitoarele, instalate în interiorul bisericii şi pe piaţa Iakornaya.

După terminarea Liturghiei, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Întâistătătorul Bisericii Ruse l-a salutat pe Patriarhul Teofil şi, mulţumindu-i „pentru slujirea jertfelnică Bisericii Ortodoxe în Sfântul Oraş, pentru grija acordată pelerinilor, care vin din Sfânta Rusie în Palestina, pentru dragostea către Biserica Rusă şi poporul nostru”, în amintirea serviciului divin i-a adus în dar Preafericirii Sale icoana Maicii Domnului „Feodorovskaya” – copia exactă a icoanei istorice „Feodorovskaya”.

În dar catedralei Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a transmis icoana Învierii lui Lazăr şi lopăţica, pe care a ţinut-o în mâini sfântul cuviosul Ioan de Kronştadt, când a pus temelia catedralei maritime din Kronştadt la 1 (14) septembrie 1902. De asemenea, în numele ctitorilor, au fost transmise catedralei o părticică din sfintele moaşte ale sfântului ierarh Nicolae şi sfântul mir din or. Bari, o copie a candelei, care se găseşte în cripta bazilicii în cinstea sfântului ierarh Nicolae din or. Bari, o părticică din moaştele celor doisprezece apostoli şi o părticică din Crucea Dătătoare de Viaţă a Domnului. Întâistătătorul Bisericii Ruse a binecuvântat să fie împărţite tuturor participanţilor la serviciul divin iconiţe a sfântului ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni.

Apoi a răsunat cuvântul Preafericitului Patriarh Teofil, care a transmis în dar catedralei o cruce din sidef.

De asemenea, către cei prezenţi s-a adresat S.V. Medvedeva.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril pentru trudele la restaurarea catedralei Maritime din Kronştadt a înmânat înalte decoraţii bisericeşti unui şir de ctitori şi tutelari. A.D. Beglov a fost decorat cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul I.

„Aş vrea în mod deosebit să menţionez pe acei locuitori ai Sanct-Petersburgului, care din atracţie sufletească au participat la renaşterea şi finanţarea acestei biserici”, a spus de asemenea Patriarhul Chiril. „Închinăciune adâncă şi binecuvântare”.

Apoi Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe a Ierusalimului şi Rusă au ieşit pe aripa de vest a bisericii. Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat cu un discurs către militarii, locuitori şi oaspeţii Kronştadtului. A.D. Beglov a dat citire salutului Preşedintelui Rusiei V.V. Putin. Au luat cuvântul S.V. Medvedeva şi amiralul V.V. Cirkov.

Pe piaţa Iakornaya au trecut solemn în pas cadenţat trupele militare. La paradă au participat: compania de gardă a Districtului militar de Vest, cursanţii claselor superioare speciale de ofiţeri ai FMM, servanţii de paradă ai flotelor din Oceanul Pacific, Oceanul de Nord, din Marea Baltică, din Marea Neagră, ai flotiliei din Marea Caspică, cadeţii corpului de cadeţi marini din Kronştadt şi cursanţii şcolii militare maritime „A.Nahimov”, detaşamentul brigadei 336 de infanterie maritimă din Belostok a Flotei Baltice, decorată cu ordinele „Suvorov” şi „Alexandru Nevski”. Comandantul paradei – viceamiralul L.V. Suhanov. A cântat orchestra Amiralităţii.

Apoi Preafericitul Patriarh Teofil şi S.V. Medvedeva au vizitat inaugurarea expoziţiei de desene a copiilor „Dedicaţie Kronştadtului” în partea de nord-vest a catedralei maritime.

Pe piaţa din faţa catedralei a avut loc concertul festiv şi un foc de artificii.

Catedrala Maritimă „Sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni” din Kronştadt

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul Athanasie de Limassol: Refuzul meu de a recunoaște „Biserica Ortodoxă a Ucrainei” are la bază conștiința și canoanele Bisericii

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a felicitat colaboratorii Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu aniversarea a 75 de ani de la instituirea DREB

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Patriarhul Bartolomeu a căzut în schismă

La Direcția financiar-economică s-au discutat problemele de restaurare ale Kremlinului din Kostroma

Locașuri situate în imediata apropiere [Articol]

Președintele Direcției financiar-economice și viceministul culturii al Federației Ruse au discutat probleme de restaurare a unităților patrimoniului cultural

La Moscova va fi restaurată biserica la care își primește hrana cea duhovnicească diaspora georgiană

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au luat parte la inaugurarea complexului comemorativ „Cneazul Alexandru Nevski cu oștitrea sa” pe malul lacului Ciudskoe

Inaugurarea complexului comemorativ „Cneazul Alexandru Nevski cu oștitrea sa” pe malul lacului Ciudskoe

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril au luat parte la inaugurarea complexului comemorativ „Cneazul Alexandru Nevski cu oștitrea sa” pe malul lacului Ciudskoe

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu prilejul Zilei Botezului Rusiei [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a lui Alexandru Nevski. Dumnezeiasca Liturghie în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski” [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus solemnitățile de la Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Patriarhul Ierusalimului Teofil: Unitatea noastră e extrem de importantă, deoarece ea este și rodul, și mărturia adevărului lui Dumnezeu [Mesaje de salut și adresări]

Pe locul Înălțării Domnului a fost săvârșită slujba dumnezeiască praznicală

Interviul arhiepiscopului de Vladikavkaz și Alania Leonid oferit gazetei „Dimokratiki Tis Rodou” [Interviuri]

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil cu prilejul zilei onomasticii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]