Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril pe poligonul de la Butovo de ziua pomenirii Soborului noilor mucenici, în Butovo omorâţi

Predica Preafericitului Patriarh Chiril pe poligonul de la Butovo de ziua pomenirii Soborului noilor mucenici, în Butovo omorâţi
Versiune pentru tipar
1 iunie 2013 15:19

La 1 iunie 2013, de ziua pomenirii Soborului noilor mucenici, în Butovo omorâţi,  Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, conform tradiţiei, a condus slujirea Dumnezeieştii liturghii sub cerul liber pe poligonul de la Butovo. După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, maici egumene! Părinte Chiril, parohul acestei sfinte biserici! Dragi fraţi şi surori!

Când azi am oficiat Dumnezeiasca liturghie, mi-am amintit de minunatul gând al lui Ioan Gură de Aur, care a spus să esenţa adevărului constă în faptul că el revine atunci, când mulţi se împotrivesc lui. Doar adevărul este în stare să se ridice atunci, când se duce luptă cu el şi când îl distrug nişte forţe, care par invincibile majorităţii absolute a oamenilor.

Un astfel de adevăr este credinţa noastră. Este acel adevăr, care conform cuvântului Evangheliei, „vă va face liberi” (vezi: In. 8:31-42), deoarece acest adevăr vine de la Tatăl prin Fiul în Sfântul Duh. Nu există nici o forţă omenească, nici o putere omenească, cât de influente ne-ar părea, care ar fi în stare să distrugă adevărul lui Dumnezeu. Iar adevărul este doar unul, nu pot exista câteva adevăruri. Adevărul este unul şi adevărul este în Dumnezeu, şi adevărul este acela, pe care Dumnezeu ni l-a descoperit prin Fiul Său Domnul nostru Iisus Hristos.

Aflarea pe poligonul de pe Butovo ne convinge în dreptatea cuvintelor Evangheliei şi de adevărul cuvintelor lui Ioan Gură de Aur. Cine s-ar fi putut gândi vreodată că aici va exista o biserică? Din august 1937 până în octombrie 1938, în special la finele anului 1937 – în octombrie, noiembrie, decembrie, luni posomorâte, întunecate, nici tu toamnă, nici tu iarnă, zăpadă şi ploaie, frig şi vânt – şi anume încoace sunt aduşi oamenii nenorociţi, condamnaţi la moarte. Este întuneric, umed, murdar – s-ar părea că nici o speranţă pentru lumină nu este, nici o nădejde că Dumnezeu va arăta adevărul. Se prea poate că până la ultima clipă aceşti oameni credeau că se va întâmpla o minune şi ei vor rămâne în viaţă. Însă Dumnezeu atunci nu a arătat minune şi ei au fost omorâţi pe marginea acestor gropi straşnice, care apoi erau acoperite cu glod, ascunzând trupurile mucenicilor pentru Hristos...

Mai târziu, când au venit timpuri relativ mai bune, acest loc rămânea dat uitării. El, bineînţeles, întotdeauna se păstra în memoria Bisericii, dar nu exista nici o posibilitate de a manifesta sentimentele faţă de cei care au fost aici ucişi şi îngropaţi. Însă azi toţi acei, care au murit aici în straşnicele luni ale anilor 1937 şi 1938, inclusiv pentru credinţa în Hristos, sunt pomeniţi în rugăciune şi noi ne închinăm sfinţilor mucenici, cerând de la ei ajutor şi mijlocire, precum şi îi pomenim în rugăciunea parastasului pe cei, care au fost omorâţi fără vină.

Ce învăţăminte putem trage din cele întâmplate aici? Ce gânduri ne trezesc cuvintele lui Ioan Gură de Aur? Gândul despre faptul că adevărul nu poate fi uitat, nu poate fi distrus chiar şi atunci, când mulţi se ridică împotriva lui. Aceste cuvinte ne ajută să înţelegem sensul mărturisirii credinţei în timpurile noastre. De la noi nu se cere să mergem la moarte. Nimeni nu pune problema în felul următor: sau eşti creştin, sau eşti expulzat din societate, te lipsim de serviciu, îţi luăm pensia, bunăstarea. Dar parcă azi nu se cere de la noi să mărturisim credinţa în Iisus Hristos atunci, când curentul general al aşa-numitei culturi moderne duce conştiinţa oamenilor într-o parte, opusă lui Hristos? Ce diferenţă este, cine anume este de aceeaşi parte a baricadei: oamenii cu armele pe marginea acestor gropi straşnice sau acei, care prin cuvântul lor, exemplul lor, iar uneori şi puterea lor îi  desprind pe oameni de la Hristos şi distrug credinţa?

Noi ştim ce se întâmplă azi în multe ţări ale lumii, când pentru a deveni membrul unei societăţi prospere şi bogate se cere să renunţi la credinţă prin aprobarea legilor hulitoare de Dumnezeu, care merg împotriva voinţei lui Dumnezeu şi adevărului lui Dumnezeu. Noi ştim că multe persoane curajoase se ridică împotriva adoptării acestor legi, precum am văzut cu toţii la televizor, care ne arăta protestele în masă ale francezilor împotriva adoptării legilor ce se împotrivesc lui Dumnezeu.

A fi azi creştin înseamnă a nu pierde nici pentru o clipă vigilenţa, înseamnă a avea grijă de educarea religioasă a propriilor copii, înseamnă a-ţi iubi Patria, a te ruga pentru ea, a o păzi, şi prin cuvânt, şi prin faptă a ocroti oamenii de la orice fel de ispite, care sunt în stare să întunece adevărul, dar care nu sunt în stare a-l dezrădăcina. Cu ce fel de puteri mari ne-ar speria, cât de mari ar fi aceste forţe, ele sunt incapabile să slăbească puterea lui Dumnezeu, iar poporul nostru, trecând prin focul suferinţelor pentru Hristos, ştie aceasta. Butovo este nu doar un monument al trecutului – Butovo este un loc, care azi trezeşte conştiinţa creştină, mărturisind despre măreţia adevărului lui Dumnezeu, pe care nu este cu putinţă a-l întuneca sau a-l distruge chiar şi atunci, când mulţi au încercat să o facă.

Noi astăzi ne-am rugat sfinţilor mucenici de la Butovo pentru întărirea credinţei în poporul nostru, pentru întărirea adevărului lui Hristos în lume, pentru faptul ca Domnul să încline mila Sa către neamul omenesc, ca să conştientizeze cât mai mulţi oameni că este greu să izbeşti cu piciorul în ţepuşă (Fapte, 9:5). Nu este cu putinţă să mergi împotriva puterii lui Dumnezeu, deoarece pe această cale se obţin doar victorii provizorii, dar biruinţa definitivă este acolo, unde este Hristos Cel Înviat.

De aceea cu o putere nouă răsună pe poligonul de la Butovo cuvintele cântărilor şi imnurilor pascale. Într-un mod deosebit răspunde inima la măreaţa mărturie că Hristos a înviat. Şi cu această credinţă, întărită de pomenirea sfinţilor noi mucenici şi mărturisitori ai Rusiei, cu smerenie, cu putere interioară şi calm să mergem pe această cale, pe care ne-o indică Însuşi Hristos – rugându-ne pentru noi, pentru poporul nostru şi pentru întreaga lume, pentru ca adevărul lui Hristos să rămână vizibil şi atrăgător pentru oameni, în pofida puterilor care se ridică împotriva acestui adevăr.

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat Hristos! Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou